Fülszövegek

Sárhelyi_Erika I>!

A kötet 20 leckét tartalmaz. Az első 10 lecke súlypontját a nyelvtani alapismeretek teszik ki, a következő 10 tematikus anyagot dolgoz fel. Az egyes leckéket mindig betűrendes szómagyarázat zárja, majd a megjegyzések, tudnivalók, nyelvtani rész követi. A gyakorlatok a szókincs és a nyelvtani anyag alaposabb begyakorlását szolgálják. A képek az első részben jelentésközlő szerepűek, a második részben segítik a képolvasást a monológokat és a párbeszédet.
Nagyon jól használható, jó felépítésű tankönyv.