Felsőfokú ​orosz társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv 1 csillagozás

Suara Róbert – Bokor Rezsőné: Felsőfokú orosz társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv

A mű folytatása a középfokú tankönyvnek. Az I. fejezetben feldolgozott társalgási leckék továbbfejlesztik az állami nyelvvizsgán megkövetelt témák szókincsét, újabb beszédszituációkban mutatják be a mindennapi életben használt kifejezéseket, nyelvi szerkezeteket.
Ehhez a fejezethez tartozik a nyelvtani anyag is, amely sokrétű új ismeretekkel segíti elő az orosz nyelv tudatos használatát. Új vonása a nyelvtani anyagnak, hogy túllép az egyszerű mondat keretén, az összetett mondat és az ennél nagyobb nyelvi egységek, valamint a a párbeszéd nyelvtanát tárgyalja tüzetesebben. Az egyes leckékben itt is – mint a középfokú tankönyvben – bőséges beszéd- és nyelvtani gyakorlatok találhatók.

E könyv ismeretanyagából az I. és II. fejezet az általános nyelvvizsga, a III. és IV. fejezet pedig a külkereskedelmi nyelvvizsga kötelező anyaga.

>!
Közgazdasági és Jogi, Budapest, 1976
446 oldal · ISBN: 9632202945

Kiemelt értékelések

Voorhees>!
Suara Róbert – Bokor Rezsőné: Felsőfokú orosz társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv

Feleségem öröksége között akadtunk rá erre a gyöngyszemre. Meggyőződésem, hogy a szocialista korszakban kiadott (főként orosz) nyelvkönyvek lényegesen magasabb színvonalat képviselnek, mint a módszerváltás óta megjelent szájbarágós nyelvkönyvek. A nyelvtani részben találtam olyan anyagot, melyet még nem ismertem. A jelenleg forgalomban szereplő orosz nyelvkönyvek mindegyike járt már a kezemben, és volt tanáraimnak hála nagyon sok az elmúlt rendszer könyvei közül is, de ez akkor is hozzáadott értéket képvisel. Természetesen a külkereskedelmi része rég nem aktuális, mindenesetre nyelvtani szempontból haszonnal forgatható az orosz nyelv hozzám hasonló szenvedélyes megszállottjai számára.


Hasonló könyvek címkék alapján

Halász Lászlóné – Gergely Lászlóné: Orosz alapfokú társalgás
Antal Mária – Heller Anna – Pócs Ilona: Hogy mondjuk oroszul?
Horváth Miklós – Deák Sándor: Orosz társalgás
A. Akisina – N. Formanovszkaja: Orosz nyelvi etikett
A. N. Scsukin: Orosz nyelv párbeszédekben
Botlik Dénesné: Orosz alap- és középfokú társalgási nyelvkönyv nyelvtani gyakorlatokkal
Fodor Zója – Papp Judit (szerk.): Orosz nyelvkönyv közgazdászhallgatóknak
Keszthelyi Mónika – Kovács Krisztián: Communication and Sales in Trade
Győrik Kati: Binnenhandel? Ausenhandel? Fachsprache jetzt ein bisschen anders, B2 – Mittelstufe
Zachenski Józsefné (szerk.): Külkereskedelmi levelezési gyakorlatok – Angol