Az ​első három perc 6 csillagozás

Steven Weinberg: Az első három perc

Az ​elmúlt évszázadok során feltárta a természettudományos kutatás, hogy az eseményeket miként határozza meg azok közvetlen előzménye. Így a világmindenség története okok és következmények láncolataként bontakozott ki előttünk. A kauzális lánc kezdete azonban a legutóbbi időkig kívül esett a reális tudomány kutatási területén, a teológiai és bölcseleti disputák tárgyát képezte.
Csak a jelen században vette észre az anyag mozgástörvényeit elemző kutatás, hogy ezek a törvények logikailag utalnak a kiindulásra: az anyag nagyon sűrű és nagyon forró állapotára. Az ebből adódó következtetéseket (a galaxisok távolodását, a kozmikus rádiózajt, a hélium nagy gyakoriságát) tapasztalatilag megerősítették az elmúlt évtizedek csillagászati megfigyelései. Így a kozmológia napjainkra hipotézisből reális természettudománnyá érett. Ahogy Zeldovics szovjet akadémikus nemrég budapesti előadásában kiemelte: „A forró univerzum immár olyan realitásnak tekintendő, mint a bolygók kopernikuszi… (tovább)

>!
Gondolat, Budapest, 1982
162 oldal · ISBN: 9632812247 · Fordította: Gajzágó Éva

Most olvassa 2

Várólistára tette 12

Kívánságlistára tette 3


Népszerű idézetek

cassiesdream>!

Mindazonáltal, én nem hiszem azt, hogy a tudományok fejlődését mindig a minden irányba nyitott, sokoldalú kritikára kész elmék vitték előre. Gyakran szükség van arra is, hogy az ember félretegye kétségeit, és végigkövesse, milyen következtetésekre vezetnek a föltevései. Mert nem az a nagy dolog, ha valaki előítéletektől mentes, hanem az, ha az elméleti előítéleteit jól választja meg!

105. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Bill Bryson: Majdnem minden rövid története
Tim Peake: Csillagközi kérdezz-felelek
Gábris Gyula – Marik Miklós – Szabó József: Csillagászati földrajz
Abonyi Ivánné – Szentesi György – Mihály Szabolcs: Űrhajózási lexikon
Clyde W. Tombaugh – Patrick Moore: A sötétség bolygója
Włodzimierz Zonn – Elwira Milewska: Csillagászat
Hédervári Péter – Marik Miklós – Pécsi Tibor: A Vénusz és a Mars ostroma
Dala László (szerk.): Élet más bolygókon
S. F. Polák: A mindenség szerkezete
Martin Rees (szerk.): Univerzum