A ​tér költészete 3 csillagozás

Fotókritikai antológia
Steve Yates: A tér költészete

Yates ​könyve a fotóelméleti szakirodalom egyik alapművévé vált. Bár alcíme szerint fotókritikai antológia, jóval inkább fotóteoretlkus, médiamelméleti áttekintés, melynek centrumában a tér kérdése áll. A tér jelentése az interpretáció számára rendkívül homályos terület, állapítja meg Yates. Az utóbbi egy-két évtizedben a téri fordulat, a spatial turn kifejezés gyakran bukkan föl, és méltán. A tér, ahogy ma elgondoljuk, megtapasztaljuk, történeti fejlemény. Michel Serres matematikus-tudományfilozófus szerint a „tiszta tudományok révén a terek sokaságát ismerjük. A tér a kultúra terméke, a történelem terméke, és talán nem is csak a geometriáé, hanem a teológiáké és a politikáé.” Korábban azt mondták – írja Kállai János pszichológus –, a tér az, ami két egymáshoz közel álló dolog között van, a semmi. Az ilyen jellegű tér azonban emberi kapcsolatokkal van kitöltve. Kommunikatív és imaginatív kapcsolatok hálózata. A térérzékelés nemcsak korai, proverbális élményeinknek, de a térről… (tovább)

>!
Typotex, Budapest, 2014
268 oldal · ISBN: 9789639664777 · Fordította: Kemenesi Zsuzsnna
>!
Typotex, Budapest, 2008
268 oldal · ISBN: 9789639664777 · Fordította: Kemenesi Zsuzsanna

Kedvencelte 1

Most olvassa 2

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

vargarockzsolt>!
Steve Yates: A tér költészete

Steve Yates: A tér költészete Fotókritikai antológia

Az 1907-es év végén Rudyard Kipling elnyerte a Nobel-díjat. Ugyanazon év nyarán, az amerikai vadonban, a Sziklás-hegységben járt, és útjának egy részletét így örökítette meg:

Amint a szűkös hegyiösvényen haladtunk, egy porcelánkék szemű tarkafoltos teherhordó póni tűnt fel a kanyarban, két nő követte, fedetlen fővel, gyöngyházdíszítéses kabátot viselve, férfimódon lovagolva. (…)
Ugyanaznap este, egy minden luxussal felszerelt hotelben, egy karcsú nő nagyon csinos estélyi ruhában fényképeket nézegetett, és a szempár a szigorúan elrendezett haj alatt ugyanaz a szempár volt, mint a gyöngydíszítéses kabátos nőé, aki a kocsink mellett elügetett a tarkafoltos teherhordó lovon.

Hogy ki volt ez a nő, aki betolakodott a vadonba, a férfiak felségterületére, és mit keresett ott? – ezt Lucy Lippard napló formájú kultúrantropológiai tanulmányából tudhatjuk meg, melyet egy megragadó és elgondolkodtató fénykép történetét követve írt meg. Ez volt a könyv talán legszebb, lírai önvallomásnak is tekinthető, és ugyanakkor mégis tudományos dolgozatként működő tanulmánya.
A kötet szerkesztő Steve Yates bevezetőjében így ír erről:
Lippard a történelem szőttesét vizsgálja; asszociációin, fikcióin és lélektanán keresztül egy változékony területen kínál érvényes jelentéseket. Akár egy régész felfedi a múlt jelennel való kapcsolatát, hogy kiterjessze a megértés fogalmait.

Költészet és tudomány – ez a fotóesztétika; és a kötet magyar fordítójának, Kemenesi Zsuzsannának az utószavából kiderül, média- és kommunikáció szakos egyetemi hallgatók számára készült magyar nyelvű szöveggyűjteményként funkcionálva találhatja meg leginkább az olvasóközönségét.
Ugyanakkor a laikus, de a művészetfilozófia és a fotózás elméleti-esztétikai kérdései iránt érdeklődő olvasó is jól járhat ezzel a kötettel, hiszen a néhol nagyon elvont, alapos felkészültséget igénylő filozófiai szövegek mellett vannak benne igazán közérthető, és képekkel jól alátámasztott, magyarázott tanulmányok is. És a képek…

Kérem szépen, a képek igazán elsőrangúak! A fotózás történetének ismert és kevéssé ismert remekművei – természetesen fekete-fehérben –, az interneten elérhetőnél is jobb minőségben. A Typotex most alaposan kitett magáért, annyira, hogy a könyvet sajnálom visszavinni a könyvtárba. Kunyerálnom kéne tőlük egy recenzensi példányt.

2 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Boris Groys: Az utópia természetrajza
Arnold Gehlen: Kor-képek 1907–1914
Umberto Eco: A szépség története
Lugosi Lugo László: Fényképíró
Király Jenő: Frivol múzsa I-II.
Orosz István: Könyv a tükörben
Németh Lajos: A művészet sorsfordulója
Hans-Georg Gadamer: A szép aktualitása
Hans Belting: Faces – Az arc története
Georges Bataille: Az erotika