Kettős ​szerepben 3 csillagozás

Az értelmiség elcsábítása
Stephen Koch: Kettős szerepben Stephen Koch: Kettős szerepben

Ki ​ismeri ma Willi Münzenberg nevét? Azét a férfiét, akinek holttestét 1940 őszén találták meg egy franciaországi erdőben? Pedig a két világháború közötti időszak jellegzetes alakja volt: baloldali értelmiségi, az 1920-as évek elejétől szívós munkával építette ki s állította a sztálini politika szolgálatába azt a hálózatot, amely a „kulturális fronton” volt hivatott igazolni és népszerűsíteni a Szovjetuniót és Sztálin totalitárius rendszerét. Titkos ügynökök és „társutasok” népesítik be Stephen Koch könyvének lapjait, köztük nagynevű értelmiségiek, mint Ernst Hemingway, André Gide, John Dos Passos. Az ő rokonszenvük megnyerésére, világhírüknek a szovjet célok szolgálatba állítására szerződött az ügynökhálózat, amelynek világszerte olyan tagjai voltak, mint Noel Field, Alger Hiss, Kim Philby, Theodore Maly alias Mály Tivadar, Otto Katz vagy a hírhedt „cambridge-i csoport” tagjai. Az utóbbi években egyre tágabbra nyíltak a titkos archívumok kapui, s az újonnan hozzáférhető adatok… (tovább)

>!
Kairosz / XX. Század Intézet, Budapest–Szentendre, 2000
496 oldal · ISBN: 963930235X · Fordította: Berényi Gábor

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

>!
winrudi
Stephen Koch: Kettős szerepben

Stephen Koch: Kettős szerepben Az értelmiség elcsábítása

Formai hibái (szerkesztetlenség, túlzott alaposság, önismétlés) ellenére rendkívüli fontosságú könyv, mely részletesen bemutatja a nyugati szovjet kémtevékenységet, és nagy horderejű történelmi események, így a Sacco-Vanzetti per, a Dimitrov-per, vagy a spanyol polgárháború valós mozgatórugóiról rántja le a leplet. Ami pedig a legfontosabb: megvilágítja azokat a mögöttes okokat, melyek az antifasiszta harc meghirdetéséhez vezettek, ahhoz a harchoz, mely napjainkig is tart, sztálinista béklyóban tartva a közbeszédet. (Bővebben a blogban.)

>!
melvin
Stephen Koch: Kettős szerepben

Stephen Koch: Kettős szerepben Az értelmiség elcsábítása

Fontos téma, sok érdekesség, például adalékok Károlyi Mihály megítéléséhez, akinek 1919 utáni egyoldalúan negatív szerepéről nem szokás szót ejteni. A könyv bemutatja a bolsevik propaganda (antifasiszta küzdelem, békeharc, hasznos idióták stb.) hihetetlen szervezettségét és eredményességét, ám hatása alól paradox módon maga a szerző sem volt képes kivonni magát. Míg Hitlert megkérdőjelezhetetlenül no. 1. gonosznak állítja be rendszerével együtt, amely ellen küzdeni jogos és kívánatos volt, ugyanez nem derül ki Leninről és Sztálinról. Haladva az olvasással egyre inkább kiérződik a kettős mérce, ami furán léket üt az egész koncepcióba. A jobbára ömlesztett szöveg szerkesztését ettől az igen fontos szemponttól eltekintve is csapnivalónak mondanám, hemzsegnek benne a tudálékoskodások, az ambivalens megfogalmazások és az önismétlések. Ahogy czeni említette: a szövevényben nehéz eligazodni. Ezt talán jobban megkönnyíthette volna a szerző vagy egy szerkesztő.

Ugyan túlírt, de van mondanivalója, ezért jó döntés volt magyarul is kiadni, mégis kénytelen vagyok a fordítást is savazni. Sajnálatos, hogy szöveggondozó a második kiadást sem látta, értelmetlen és magyartalan mondatok akadnak benne szép számmal. Továbbá ennél a könyvnél elengedhetetlen lett volna egy névmutató.


Hasonló könyvek címkék alapján

Ljudmila Ulickaja: Daniel Stein, tolmács
Isabel Allende: Kísértetház
Ian Kershaw: Hitler 1936–1945
Ian Kershaw: Hitler 1889–1936
Hahner Péter: Az USA elnökei
Mihancsik Zsófia – Popper Péter: A tigris és a majom
Nelson Mandela: A szabadság útján
C. N. Degler: Az élő múlt
David E. Hoffman: Oligarchák
Joachim Gauck: Nyári fagyok – őszi kikelet