Bevezetés ​a filozófiába 9 csillagozás

Szöveggyűjtemény
Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába

A ​hazugság, a diadalra jutott félműveltség légkörében kivált a filozófia oktatása vált lehetetlenné, nem utolsósorban az ezt megtestesítő tankönyvek miatt. Új és újszerű, a mai igényeket minden tekintetben kielégítő, középiskolások számára készült, a filozófiatörténet korszakait, a problémaköreit ismertető bevezetőkkel, remek portrékkal kísért szöveggyűjteményünk éppen ezt a hiányt hivatott pótolni. A kötet tizenhárom fejezete, mintegy hetven szöveget tartalmaz, s ez a hetven szöveg átfogja a gondolkodás egész történetét, az ókortól napjainkig. Az ókor és középkor filozófiáját bemutató részben szemelvényeket olvashatunk Platon, Arisztotelész, Epikurosz, Diogenész, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás és más szerzők műveiből. A reneszánsz és felvilágosodás korát olyan személyiségek képviselik, mint Bacon, Descartes, Spinoza, Locke, Berkeley, Hume, Rousseau, stb.; a klasszikus német filozófia kialakulásától napjainkig terjedő időszak reprezentánsai pedig: Kant, Fichte, Schelling,… (tovább)

>!
Holnap, Budapest, 2010
344 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633469224
>!
Holnap, Budapest, 2008
344 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633462638
>!
Holnap, Budapest, 2004
344 oldal · ISBN: 9633462630

5 további kiadás


Enciklopédia 7

Szereplők népszerűség szerint

David Hume


Kedvencelte 1

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

MissWenut>!

A Parmenidész után egy generációval alkotó Empedoklész tanítása szerint a gömb alakú kozmosz négy elemből (föld, víz, tűz, levegő) áll. Az elemeket két erő: a Szeretet és a Viszály mozgatja. A Szeretet hatására az elemek homogén tömeggé keverednek, a Viszály ellenben újra négy különálló elemmé bontja ezt a masszát.

27. oldal (Holnap,1999)

Kapcsolódó szócikkek: Empedoklész
MissWenut>!

David Hume (1711-1776)
Skót származású brit filozófus. Edinburgh-ban végzett egyetemi tanulmányai után Franciaországba utazik, majd diplomáciai állást vállal. Később az edinburgh-i egyetem könyvtárosa lesz

213. oldal (Holnap, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: David Hume · Edinburgh
MissWenut>!

A leontinoi Gorgiász … A nemlétezőről avagy a természetről című művében három, egymásra következő alaptételt állít föl:
az első az, hogy semmi sem létezik; a második, hogy ha létezik is valami, az megismerhetetlen az ember számára; a harmadik, hogy ha megismerhető is, kifejezhetetlen és más emberrel közölhetetlen.

33. oldal (Holnap, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: Leontinoi Gorgiasz
MissWenut>!

Platón és Arisztotelész a fizikai világ dolgait (a létezőket) két összetevőjükre: az anyagi és a formai elemre szétbontva vizsgálja.

43. oldal (Holnap, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: Arisztotelész · Platón
MissWenut>!

René Descartes (1596-1650) francia filozófus. A híres La Fléche-i jezsuita kollégium elvégzése után Párizsban folytatott matematikai tanulmányokat, majd 1617 és 1621 között mérnöktisztként részt vett a harmincéves háborúban. Utána Párizsban, majd 1628-tól 1640-ig Hollandiában élt. Utolsó évét Krisztina svéd királynő stockholmi udvaránál töltötte.

163. oldal (Holnap, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: René Descartes

Hasonló könyvek címkék alapján

Szabó Pál Tivadar (szerk.): Szöveggyűjtemény az Erkölcstani vázlatok c. tankönyvpótló jegyzethez
Dörömbözi János (szerk.): Filozófiai szöveggyűjtemény II.
Iglói Endre – Misley Pál: Régi orosz széppróza
Kis Tamás – Csibra István – Székffy Gyula (szerk.): Esztétikai olvasókönyv
Keresztes György (szerk.): Szemelvények a klasszikus vallásfilozófiai tradíció történetéből
Keresztes György (szerk.): Szemelvények a klasszikus etikai tradíció történetéből
V. Kovács Sándor (szerk.): Régi magyar olvasókönyv
Vic Parker (szerk.): Klasszikus rémtörténetek
Gábor Emil (szerk.): Vallomás az írásról
Huszti József: Latin Chrestomathia