A ​várva várt Nyugat 3 csillagozás

Kelet-Európa története 1944-től napjainkig
Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat

Honnan ​ered az a fogalom, hogy „Kelet”-Európa? Mikor, hogyan használták és mit értettek ez alatt a huszadik század folyamán? Van-e még értelme Kelet-Európáról beszélni és Kelet-Európa történetétől írni a hidegháború utáni egyesülő Európában? Kelet-Európa korántsem stabil, sőt állandóan változó földrajzi elnevezés. Minden tudományos vagy politikai közösség másképp értelmezi, és a földrajzi meghatározás mögött nem csak szakmai, hanem (ön)legitimációs törekvések és emocionális érvek állnak. Miközben Nyugaton egyszerű szakmai evidencia, a mai „kelet-európaiak” számára Kelet-Európa történeti és erkölcsi stigmának számít.

Ezzel is magyarázható az a paradoxon, hogy minden fontosabb nyugati egyetemen működik egy kelet-európai tanulmányok központja – ezzel is elismerve a régió létjogosultságát, miközben a volt szovjet tömb országaiban feledésbe merül a régió sajátos 1944 és 1990 közötti „sorsközössége”. Jelen kötet egy összehasonlító szemléletű, problémaközpontú szintézis… (tovább)

Eredeti cím: Un altro novecento. L'Europa orientale dal 1919 a oggi

Eredeti megjelenés éve: 2011

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Magyar történelmi emlékek - Értekezések


Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

>!
Kuszma P
Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat

Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat Kelet-Európa története 1944-től napjainkig

Tökéletes belépő annak, aki mélyebben meg akar ismerkedni a régiónkat meghatározó problémák, konfliktusok okaival. Bottoni nem fogalmaz olyan elsöprően, mint Atkinson, nem mutat rá olyan provokatív összefüggésekre, mint Paul Johnson, de amit célul tűzött ki, azt hiba nélkül végigviszi: érhetően, tárgyilagosan áttekinti Közép-Kelet-Európa* történelmét a második világháború végétől napjainkig. Egy olyan egységet mutat be, amit egyrészt saját kiszámíthatatlan etnikai viszonylatai, másodsorban (sokáig) a Szovjetunió változó intenzitású nyomása alakított, és erősen hatott rá a Nyugat politikája is, ami a status quo fenntartásának igénye és a humanitárius intervenció szándéka (vagy legalábbis annak ígérgetése) között ingázott. Legérdekesebb része mindazonáltal a rendszerváltás utáni időszak bemutatása – üdítő ezeket a számunkra oly pártos folyamatokat egy külföldi szemével nézni. Ebben az etapban (pontosabban a zárszóban) fogalmazza meg egyedüli javaslatait is a három, térséget szerinte leginkább veszélyeztető problémára is: a kivándorlásra, a népesség elöregedésére és a romák integrációjára. Ettől eltekintve végig tartja a három lépés távolságot a vizsgált tárgytól – és ez, a számtalan jobbról vagy balról induló magyar elemzés után kifejezetten jól esett.

* Hogy közép-e, vagy kelet-e, vagy hogy egyáltalán Európa-e… azon lehet ugyan vitatkozni, de Bottoni a nyugati szakzsargonnak megfelelő Kelet-Európa kitételt használja, bár rögtön az elején elnézést is kér érte.

>!
Nomaad
Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat

Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat Kelet-Európa története 1944-től napjainkig

A könyv mindenképpen összefoglalóan írja le Közép-Kelet Európa történetét. Különösen tetszett a könyv nyelvezete. A szerző nem kelet-európai, így más szemszögből képes láttatni régiók történetét. Jól megírt könyv, csak ajánlani tudom.


Népszerű idézetek

>!
Kuszma P

Nem biztos, hogy a nyugati típusú demokráciákba vetett hit gyengülése posztmodern, tekintélyelvű politikai rendszerek kiépítéséhez vezet. Ugyanakkor a 21. századi kelet-európai államok sok tekintetben távol állnak a politikatudomány által leírt „klasszikus” demokráciáktól. Mai berendezkedésükben felfedezhetjük mind a 20. századi autoriter rendszerektől örökölt reflexeket, mind a periferikus országokat gyakran jellemző torz önszemléletet.

299. oldal

Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat Kelet-Európa története 1944-től napjainkig

12 hozzászólás
>!
Kuszma P

A nacionalista retorika a demográfiai válságot „nemzethalálként” éli meg és vészharangot kondít. A különböző kormányoknak a születésszám növelésére tett kísérletei (adókedvezmények, családipótlék-rendszer), bár hoztak átmeneti fellendülést, középtávon sehol sem érték el a remélt eredményt. A gazdasági helyzetből és a demográfiai sajátosságokból adódóan eléggé valószínűtlen, hogy a népesség csökkenésének tendenciája rövid időn belül megfordulna. Lehetséges megoldásként Kelet-Európa – a nyugati recept szerint – csökkenthetné a kedvezőtlen természetes folyamatok és az emigráció okozta csökkenést azáltal, hogy más kontinensről csalogat bevándorlókat.

309. oldal

Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat Kelet-Európa története 1944-től napjainkig

3 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Krausz Tamás – Katkó Márton Áron – Mészáros Zsófia (szerk.): Világháború, világforradalom, világbéke?
Szarka László (szerk.): Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés
Fischer Ferenc – Majoros István – Vonyó József (szerk.): Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében
Tokody Gyula: Az Össznémet Szövetség (Alldeutscher Verband) és közép-európai tervei (1890-1918)
Rudolf Kučera: Közép-Európa története egy cseh politológus szemével
Petr Pithart: Hatvannyolc
Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története
John H. Arnold: Történelem
Pentelényi László – Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG / JLG
Juhász József – Szvák Gyula (szerk.): Tertium Datur