Oltalmazó ​útmutatás 7 csillagozás

Srí Ramana Maharsi tanításai
Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás

Ahogy a mécses még egy utolsót lobban kialvása előtt, egy pillanatra szokatlanul erős fénnyel árasztva el a szobát, hogy azután mindent elborítson a sötétség, úgy lobban fel még utoljára Maharsiban India évezredes spiritualitásának pislákoló lángja, hogy irányt mutasson azoknak, akik önmaguk ad infinitum meghaladására törekednek.
Miközben indiaiak, európaiak és amerikaiak kart karba öltve munkálkodnak a hiteles indiai szellemiség felhígításán, és gyanús guruk toborozzák tanítványaikat szerte a Nyugat nagyvárosaiban, megnyugtató tudni, hogy az indiai szellemiség meghozta a maga gyümölcsét a Jádzsnyavalkják, Buddhák, Patandzsalik méltó utódjának: Maharsinak a személyében és életművében.

>!
Kötet, Nyíregyháza, 2012
342 oldal · ISBN: 9638438177 · Fordította: Buji Ferenc
>!
Kötet, Nyíregyháza, 2001
352 oldal · ISBN: 9789638438171 · Fordította: Buji Ferenc

Kedvencelte 4

Most olvassa 1

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 11


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Elérkezik majd az a nap, amikor múltbeli erőfeszítésein csak nevetni tud. S az a nap, amelyen majd nevetni fog, már most is itt van.

Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás Srí Ramana Maharsi tanításai

jivanmukta>!

Mindössze egyetlen állapot van: a tudat, vagyis a tudatosság, vagyis a létezés állapota. Az ébrenlét, az álom és a mélyalvás három állapota nem lehet valóságos. Ezek egyszerűen jönnek és mennek. A valóságos mindig létezik. Ami egyedül valóságos, az az Én, vagyis a létezés, mely mindhárom állapotban fennmarad. A többi három nem valóságos, s így nem állíthatjuk, hogy azok a valóságnak ezen vagy azon a fokán állnak. Ilyen módon csak hozzávetőlegesen fogalmazhatunk. A létezés és a tudat az egyetlen valóság. A tudatot és az ébrenlétet együtt ébrenlétnek nevezzük. A tudatot és az alvást együtt alvásnak nevezzük. A tudatot és az álmot együtt álomnak nevezzük. A tudat az a vászon, amelyen az összes kép jön-megy. A vászon valóságos, a képek pusztán reá vetülő árnyképek. Minthogy már hosszú ideje megszoktuk, hogy e három állapotot valóságosnak tekintsük, a puszta tudatosság vagy tudat állapotát »negyedik«-nek nevezzük. Azonban nincsen negyedik állapot; csupán egyetlen állapot van.
Az álom-állapot és az ébrenléti állapot között semmi különbség nincs
azon kívül, hogy míg az álom rövid, az ébrenlét hosszú. Mindkettő az elme eredménye. Minthogy az ébrenléti állapot hosszú, azt hisszük, hogy ez a mi valóságos állapotunk. Valójában azonban a mi valóságos állapotunk a turíja, vagyis a negyedik állapot, amely mindig olyan, amilyen, és semmit nem tud az ébrenlét, az álom és az alvás állapotairól. Minthogy ezt a hármat avasztháknak [állapotoknak] nevezzük, a negyedik állapotot is turíja avaszthának nevezzük. Ám az nem avaszthá, hanem az Önvaló valóságos és természetes állapota. Amikor ezt megvalósítjuk, rájövünk, hogy az nem egy turíja, vagyis nem egy negyedik állapot – mert egy negyedik állapot csupán viszonylagos lehet –, hanem turíjátíta, a transzcendentális [állapotokon túli] állapot.

23-24. oldal, 1. fejezet - Az Önvaló természete (Kötet Kiadó, 2001)

Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás Srí Ramana Maharsi tanításai

Szelén>!

Talán csak nem szorul rá arra, hogy saját otthonában megmutassák önnek az utat? Az út önben van.

Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás Srí Ramana Maharsi tanításai

F_Orsolya>!

A gyermek és a dzsnyání bizonyos értelemben hasonlít egymásra. A kellemetlen
események csak addig foglalkoztatják a gyereket, amíg tartanak. Ha már elmúltak, nem gondol rájuk többé. Azok tehát láthatólag nem hagynak nyomot benne, és mentálisan sem befolyásolják. A dzsnyání is így van ezzel.

37. oldal

Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás Srí Ramana Maharsi tanításai

jivanmukta>!

Hogyan hajtható végre a megvalósítás?

Van egy abszolút Önvaló, amelyből, akárcsak a tűzből, kipattan egy szikra.
A szikrát hívják egónak. A tudatlan ember esetében ez [az ego] – megjelenésével egyidejűleg – valamilyen tárggyal azonosítja magát.
Képtelen arra, hogy független maradjon az objektumokkal való efféle társulástól.
A társulás az adzsnyána, vagyis a tudatlanság, és ennek lerombolása törekvésünk tulajdonképpeni tárgya. Ha az ego objektiváló tendenciáját
kiirtja az ember, akkor az [fokozatosan] rnegtisztul, majd pedig belemerül
forrásába.
A testtel való hamis azonosítás a déhátma buddhi [az »én vagyok a test« eszméje].Törekvését csak akkor koronázhatja siker, ha előbb felszámolta
ezt az eszmét. Az »én« a maga tisztaságában két állapot vagy két gondolat
közötti intervallumokban tapasztalható. Az ego ahhoz a hernyóhoz hasonló, amely
csak akkor ereszti el az egyik levelet, ha a másikat már megragadta.
Valódi természete akkor válik nyilvánvalóvá, amikor mentes a tárgyakkal és
gondolatokkal való kontaktustól. Ez a kísértetszerű, formától mentes ego
csak valamilyen formát megragadva születhet meg; ha sikerül megragadnia
egy formát, fennmarad; a megragadott formákkal táplálkozva egyre csak növekszik; elengedve az egyik formát egy másik forma után nyúl. De ha azt látja, hogy keresik, megfutamodik.
A második és harmadik személy csak akkor létezik, ha az első személy, vagyis
az ego az »én vagyok a test« formájában megnyilvánul.
Ha tüzetesen megvizsgálja az első személy igazságát, az »én« megsemmisül; ha
az »én« megsemmisül, a második és harmadik személy sem maradhat fenn tovább.
Ekkor az Önvaló állapota válik az ember egyedüli valóságként felragyogó saját természetévé. Az »én vagyok ez a húsból és vérből álló test« gondolata az az
egyetlen fonal, amelyre a többi gondolat fel van fűzve.
Ezért ha befelé fordulva megvizsgáljuk a »Hol van ez az én?«-kérdést, minden
gondolat – ideértve az »én«-gondolatot is – véget fog érni, és az
Önismeret magától fog felragyogni.

77-78. oldal, IV. fejezet - Az Ön-kutatás elmélete

Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás Srí Ramana Maharsi tanításai

Szelén>!

A Biblia azt mondja: »Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten.” Az Önvalónak mint Istennek a megvalósításához egyedül csendre van szükség.

Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás Srí Ramana Maharsi tanításai

Szelén>!

A befelé forduló elme az Önvaló; a kifelé fordulóból lesz az ego és az egész világ.

Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás Srí Ramana Maharsi tanításai

Szelén>!

Ne meditáljon! Legyen!
Ne gondolja azt, hogy van! Legyen!
Ne gondolkozzék a létről! Ön az.

Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás Srí Ramana Maharsi tanításai

Szelén>!

Az Önvaló kapcsolat nélküli, tiszta valóság, s a test és az ego ennek az Önvalónak a fényében ragyog. Ami az összes gondolat elcsendesedésével fennmarad, az a tiszta tudat.

Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás Srí Ramana Maharsi tanításai


Hasonló könyvek címkék alapján

Bakos Attila: Ég a Szívben
Adyashanti: Kegyelembe esni
Sári László – Molnár Dániel: Beszélgetések a Kelet kapujában
Ananda Kentish Coomaraswamy: Keleti és keresztény művészetfilozófia
Lie Ce: Az elomló üresség igaz könyve
Héjjas István: A keleti vallások filozófiája és világképe
Susannah Marriott: Meditáció mindenkinek
Késmárki László: Nadi-jóga
Ruzsa Ferenc: A klasszikus szánkhja filozófiája
Szvámi Véda Bháratí: Mantra és meditáció