Spira György (szerk.)

Nemzetiség ​a feudalizmus korában 0 csillagozás

Spira György (szerk.): Nemzetiség a feudalizmus korában

A nemzet – abban az értelemben, ahogy e fogalmat ma használjuk – a modern kor terméke. A modern nemzetek azonban nem egyik napról a másikra születtek meg; történeti előzményeik visszanyúlnak a középkor századaiba. E régebbi történeti képződményt a kutatás többnyire nemzetiségnek nevezi. Vajon milyen történeti és fogalmi viszony áll fenn a feudalizmuskori nemzetiségek és a modern nemzetek között? Erre a kérdésre keresi a választ a magyar és szlovák történészek tanulmányait tartalmazó kötet.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Értekezések a történeti tudományok köréből Akadémiai

>!
Akadémiai, Budapest, 1972
204 oldal · puhatáblás

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században
Bilkei Irén (szerk.): Zalai évszázadok
Almási Tibor – Révész Éva – Szabados György (szerk.): „Fons, skepsis, lex”
Norbert Elias: Az udvari társadalom
Elekes Lajos: Rendiség és központosítás a feudális államokban
Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon
Umberto Eco: Baudolino
Klement Judit – Miskolczi Ambrus – Vári András (szerk.): Szomszédok világai
Selmeczi László: A jászok eredete és középkori műveltsége
Mák Ferenc (szerk.): Veremidő