Magyarok ​a bécsi hivatalnokvilágban 0 csillagozás

A közös külügyminisztérium magyar tisztviselői 1867–1914
Somogyi Éva: Magyarok a bécsi hivatalnokvilágban

Somogyi ​Éva 1937-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1961-ben szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát. Azóta az MTA Történettudományi Intézetében (ma: MTA BTK Történettudományi Intézet) dolgozik.
Két évtizeden át vezette az intézet Újkori Osztályát, 2012-ben lett emeritus professzor. Munkásságáért 1985-ben az osztrák Forschungs-gemeinschaft Anton Gindely-díjban, a Soros Alapítvány 1992-ben Ránki György-díjban részesítette. 2000-ben az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Kutatási területe a Habsburg Monarchia dualizmus kori története. Az osztrák-német liberálisoknak a magyar kiegyezéssel kapcsolatos álláspontja alakulását vizsgálta A birodalmi centralizációtól a dualizmusig című, első nagyobb monográfiájában, amely élénk nemzetközi érdeklődést váltott ki. Az 1980-as évektől magyar részről vezetője volt a Monarchia közös minisztertanácsa jegyzőkönyvei közzétételére alakult osztrák-magyar bizottságnak. Ő maga a sorozat… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Magyar történelmi emlékek - Értekezések

>!
300 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634160847

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Ádám Magda – Ormos Mária (szerk.): Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről – 1918–1919
Joó András: Kállay Miklós külpolitikája
Szegedy-Maszák Aladár: Az ember ősszel visszanéz… 1-2.
Baráth Magdolna – Gecsényi Lajos (szerk.): Főkonzulok, követek és nagykövetek, 1945–1990
Szűrös Mátyás: Hazánk és Európa
Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában
Jászi Oszkár: A Monarchia jövője
Heiszler Vilmos: Az osztrák katonai vezetés és az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája 1867–1882 között
Rainer M. János (szerk.): „Hatvanas évek” Magyarországon
Gazdag Ferenc – Kiss J. László (szerk.): Magyar külpolitika a 20. században