A ​hazai könyvtárügy az ezredfordulón 1 csillagozás

Skaliczki Judit: A hazai könyvtárügy az ezredfordulón

A füzet bemutatja a magyarországi könyvtárügy helyzetét a rendszerváltás előtt és után. Ismerteti az európai trendeket és ezek itthoni hatását.

>!
Könyvtári Intézet, Budapest, 2001
20 oldal · ISBN: 9632013417

Hasonló könyvek címkék alapján

Feldmájer Péter: Átvezetés
Száraz Miklós György: Lovak a ködben
Janikovszky Éva: Ájlávjú
Ferencz Győző: Az alany mint tárgy
Bobokné Belányi Beáta – Dömsödy Andrea: Dokumentumismeret
Tóth Máté: Könyvtár és közösség
Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Beluszky Pál – Sikos T. Tamás: Változó falvaink
Minya Károly: Rendszerváltás – normaváltás
Varga Csaba: Jogállami? Átmenetünk?