Könyvtári ​ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika 0 csillagozás

Síró Béla: Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika

A ​jegyzet és adattár a bölcsészet- és társadalomtudományi karok BA hallgatói számára készült, de használhatják a különböző minor képzést választók is, valamint kiszolgálja a történelem és a néprajz szakos hallgatók igé nyeit is, és hasznos szakirodalom lehet a téma iránt érdeklődők számára is. Mára közismertté vált, hogy kialakult a láthatatlan web birodalma. Még a legügyesebbek és a legelszántabbak is a világháló adatbázisaiban, digitális könyvtáraiban levő, számukra hasznos információknak csak a töredékét képesek begyűjteni. Kevesen vannak azonban azzal tisztában, hogy a hagyományos könyvtári rendszerben és gyűjteményekben is maradnak nagy fehér foltok a legtöbb könyvtárhasználó számára. Hiszen a régebbi dokumentumoknak jelenleg még csak kis töredéke szerepel az elektronikus könyvtári katalógusokban, jelentős információmennyiség a legváltozatosabb hagyományos gyűjteményekben és különbözőképpen van nyilvántartva. A következő kérdés a katalógusok használata és a világháló… (tovább)

>!
Pedellus Tankönyvkiadó, Budapest, 2007
148 oldal · ISBN: 9639612480

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Katsányi Sándor: Információ, dokumentum, könyvtár
Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Simon Zoltán – Poprády Géza: Állománygondozás, raktározás, állományvédelem
Kovács Ilona: Dokumentumleírás
Kamarás István: Megjelöltek
Ferenczi Zsuzsa: Tájékoztatási gyakorlatok
Szilvássy Zoltánné: Az időszaki kiadványok és egyéb folytatódó források könyvtári kezelése
Bobokné Belányi Beáta – Dömsödy Andrea: Dokumentumismeret
Buda Attila: Könyvtári fogalmak kisszótára
Varga Ildikó: A formai feltárás alapjai