Reformata ​Transylvanica 0 csillagozás

Az erdélyi refomátus egyház 16-18. századi történetéhez
Sipos Gábor: Reformata Transylvanica

E kötet tanulmányai jobbára az elmúlt két évtizedben születtek, nagyobb részt a református egyháztörténet levéltári forrásaihoz való közvetlen kötődés jegyében. Újraközlésük alkalmat nyújtott a friss szakirodalom eredményeinek fölhasználására, egy-két esetben pedig a téma részletesebb bemutatására is, a vonatkozó források alaposabb kiaknázása révén. Számadásnak is tekinthető é gyűjtemény, egy több évtizedes levéltáros életpálya terméséből nyújt válogatást az érdeklődő olvasóknak.

>!
358 oldal · ISBN: 9786068178455

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Szabó Csaba – Szigeti László (szerk.): Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948
Bana Gábor: A pécsi református egyház története
Sipos Ete Álmos: Kérjétek az aratásnak Urát!
Gergely Jenő: Főpapok, főpásztorok, főrabbik
Nagy Géza: A református egyház története 1608–1715 I-II.
Farbaky Péter – Kiss Réka (szerk.): Kálvin hagyománya
Martinkó Károly: Az áldozatok Isten szolgái
Magyari Hunor: A Görgényi Református Egyházmegye templomai
Balázs Ferenc: A rög alatt
Szabó Magda: Abigél