NET! ​Mindenekfelett? 2 csillagozás

Kompetenciák a digitális univerzumban
Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: NET! Mindenekfelett?

Napjaink ​egyik legjellemzőbb kortünete az állandósult, rohamos változás és ebből következően a szintén állandósult átmenetiség. Ám életünk minden területét behálózó kortünet talán sehol sem jelentkezik olyan intenzitással, mint az információk kezelésében és az ahhoz rendelt, fejlesztett eszközökben. Az ezredforduló emberének mindennapjait az információ kezelésének paradigmatikusnak is mondható kultúraváltása határozza meg. A korábbi évszázadokban a Gutenberg-galaxis által megteremtett információhordozók és információs források monopóliumát a Neumann-galaxis információs eszközrendszere először csupán megrendítette, majd megtörte, mára pedig már az utóbbi hegemóniájáról szól a folyamat valós belső jelenségeit nem ismerő, illetve azt lényegesen leegyszerűsítő közbeszéd, továbbá az annak táptalajt nyújtó és gyakran csupán a felszínen mozgó tömegkommunikáció. S hogy a valóságban milyen folyamatoknak vagyunk életünk minden pillanatában és minden színterén részesei, milyen jelenségeket… (tovább)Kiemelt értékelések

>!
Brigi007
Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: NET! Mindenekfelett?

A kötet két fontosabb részből áll össze. Az egyik olyan felmérés bemutatása, amely egyetemi hallgatók és diplomás munkavállalók információs műveltségét vizsgálja. Ez egy egyedi kutatás, amelyre még nem volt példa Magyarországon.

A kötet másik része különböző standardok és indikátorok felvázolásával foglalkozik. Véleményem szerint ez a rész komoly módszertani alapot szolgáltathat a jövőbeli kutatások számára.


Hasonló könyvek címkék alapján

Katsányi Sándor: Információ, dokumentum, könyvtár
Síró Béla: Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika
Simon Zoltán – Poprády Géza: Állománygondozás, raktározás, állományvédelem
Kovács Ilona: Dokumentumleírás
Kamarás István: Megjelöltek
Szilvássy Zoltánné: Az időszaki kiadványok és egyéb folytatódó források könyvtári kezelése
Ferenczi Zsuzsa: Tájékoztatási gyakorlatok
Koltay Tibor: Elektronikus levelezés és elektronikus vitafórumok könyvtárosoknak
Bobokné Belányi Beáta – Dömsödy Andrea: Dokumentumismeret
Varga Ildikó: A formai feltárás alapjai