Karcok 1

Bélabá>!
Múltba néző – Kultúrtörténeti csemegéző

IRODALMI ERKÖLCS
kérdése többek között az is, hogy idegen művet
úgy kell lefordítani, ahogy eredeti szerzője meg­
írta, változtatás, csonkítás, formájából való kiforgatás
nélkül. A közönség köreiben gyakran
merül föl az a balvélemény, hogy a külföldi
irodalmakban a teljességnek és a hűségnek ezt a
követelményét jobban betartják, mint nálunk.
Ez bizony babona, mert a dolog éppen ellenkezőleg
áll. Nálunk szabály az, hogy rátartós
kiadó nem ad ki fordított könyvet csonkítva és
valamirevaló író nem vállalkozik csonkító fordításra.
Ezt ellenőrizni lehet minden esetben,
akinek kedve van rá. (Természetesen nem jönnek
számba a ponyva jellegű kiadványok, ameyekért
nem is kár.) Ezzel szemben tények állnak
külföldi kiadók és fordítók eljárása dolgá­
ban. Amerika ebben teljesen lelknsmeretlen.
Ez év elején jelent meg Amerikában angol fordí­
tásban Móricz Zsigmond A fáklya című regénye,
több mint egyharmadával megrövidítve. Egy
jeles írónk erélyesen fel is szólalt e miatt. Hogy
a franciák inkább adaptálnak, átdolgoznak,
mint fordítanak, az általánosan ismeretes. A
lelkiismeretes németek sem mindig lelkiismereretesek.
Sinclair Lewis könyve, a Main Street
német kiadása például három teljes fejezettel
kevesebb, mint az eredeti angol szöveg s a megmegmaradt
fejezeteken belül is nagy kihagyások
vannak. Ugyanígy áll a dolog az amerikai Nobeldíjas
Arrowsmith]ének német kiadásával. Erről
összehasonlítás alapján bárki meggyőződhetik.
Kisebb kihagyások vannak, de vannak Richard
Hughes Szélvihar Jamaikában című nagy hírre
jutott regényének német kiadásában. Magyarul
ez a regény rövidesen meg fog jelenni, teljes
fordításban, egy mondat kihagyás nélkül. Nagy
tömeg ilyen tényt lehetne még felsorolni annak
bizonyítására, hogy a magyar fordítói erkölcs
érzékenyebb s babona az, hogy a külföldi fordítások
teljesebbek. Mindig az jár jobban, aki
magyar fordításban olvas külföldi írót.

http://epa.oszk.hu/02600/02698/00001/pdf/EPA02698_frank…

Kapcsolódó könyvek: Móricz Zsigmond: A fáklya · Sinclair Lewis: Arrowsmith · Richard Hughes: Szélvihar Jamaikában · Sinclair Lewis: Main Street

Móricz Zsigmond: A fáklya
Sinclair Lewis: Arrowsmith
Richard Hughes: Szélvihar Jamaikában
Sinclair Lewis: Main Street
5 hozzászólás