Simor-kódex ​/ Krisztina-legenda 1 csillagozás

XVI. század eleje – A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata
Simor-kódex / Krisztina-legenda Simor-kódex / Krisztina-legenda

Kiadványunk első része az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Simor-kódex teljes hasonmását és szövegének betűhű átiratát tartalmazza. Az átirathoz tárgyi, nyelvi és kodikológiai jegyzetek csatlakoznak. A bevezetés formailag és tartalmilag ismerteti a kódexet, foglalkozik történetével, helyesírásával, forrásaival. A kiadást az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéke készítette elő.
A kötet második részében az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött, XVI. század elejéről származó kódex, a Krisztina-legenda teljes hasonmása és betűhű átirata található. Az átirathoz csatlakozó jegyzetek tárgyi, nyelvi és kodikológiai magyarázatokkal szolgálnak. A bevezetés formailag és tartalmilag mutatja be a kódexet, ismerteti történetét, helyesírását, s utal a szöveg forrására is. A kiadást az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéke készítette elő.

>!
150 oldal · keménytáblás · ISBN: 9634622364

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

Timár_Krisztina IP>!
Simor-kódex / Krisztina-legenda

Simor-kódex / Krisztina-legenda XVI. század eleje – A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata

Elsősorban a Krisztina-legenda fogott meg, érthető okokból. :) Még gimnazista koromban kaptam és olvastam, sőt (Úristen, mit tesz a fanatizmus) át is írtam egy füzetbe, lehetőleg mai helyesírás és nyelvhelyesség szerint. Utána jó sokáig tudtam mindenhova XVI. századi cifra betűket rajzolni. :)
Nyelvészeknek mindenképpen ajánlott, nagyon alapos jegyzetekkel ellátott, gondosan megszerkesztett munka, csak dicsérni tudom. Akik a szentek legendáit, esetleg a hátborzongató történeteket szeretik, azoknak nemkülönben épületes olvasmány, mondhatni középkori horror. (Mert bár a reneszánsz korában készült, a történet még bőven középkori. Hiszen ma is olvasunk több száz éves történeteket, akkor se volt ez másként.) Akárki találta ki, hogy ezt a kötetet hasonmás kiadásban megjelentesse, ennyi év távlatából is nagyon szépen köszönöm.


Hasonló könyvek címkék alapján

Mátai Mária: Első magyar nyelvű verses imádságunk
Budenz József – Szarvas Gábor – Szilády Áron: Nyelvemléktár
Szenczi Molnár Albert: Novae grammaticae Ungaricae libri duo / Új magyar grammatika két könyvben
Guillielmus Postellus Barentonius: A föníciai betűkről
Szent Margit élete 1510
A párizsi hóráskönyv
A Jordánszky-kódex
Levárdy Ferenc (szerk.): Magyar Anjou Legendárium
Bestiarium Zircense
Haader Lea (szerk.): Érsekújvári kódex