Paradigmaváltás ​légüres térben 0 csillagozás

Karácsony Sándor, Lotz János és Laziczius Gyula kísérletei a magyar grammatika megújítására a XX. század 30-as éveiben
Simoncsics Péter: Paradigmaváltás légüres térben

A ​magyar nyelvészet történetének egy eddig kevéssé ismert korszakát, a múlt század 30-as éveinek megújítási kísérleteit tárgyalja a könyv – a kor európai és amerikai nyelvészeti áramlataihoz való viszonyukban. Központi témáját a kor három nyelvészének, Karácsony Sándornak, Lotz Jánosnak és Laziczius Gyulának a magyar nyelv szinkron leírását célzó munkái adják. Sem Karácsony Sándor, sem Laziczius Gyula nem volt kizárólag, ill. elsősorban nyelvész, előbbi pedagógus-filozófus-közíró, utóbbi eredetileg irodalmár, kényszerűségből pedig bankhivatalnok volt, de még a kifejezetten nyelvésznek nevelt Lotz János is jártas volt az irodalom világa mellett a matematika, közelebbről a szimbolikus logika és a kombinatorika világában. E nem szokványos személyiségek nem fejthettek ki számottevő hatást a maguk idejében a magyar nyelvészetre – egyebek között a szakma önmagába zárkózó jellegéből fakadóan, de általában a magyar tudományosságnak és kultúrának különösen elszigetelt volta miatt is a két… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához Tinta

>!
Tinta, Budapest, 2005
120 oldal · ISBN: 9637094458

Hasonló könyvek címkék alapján

Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk
Rácz Endre – Takács Etel: Kis magyar nyelvtan
Rácz Endre – Szemere Gyula: Mondattani elemzések
Molnár Zsolt – Molnárné Czeglédi Cecília: A magyar nyelv lényege
Szenczi Molnár Albert: Novae grammaticae Ungaricae libri duo / Új magyar grammatika két könyvben
Antal László: A magyar esetrendszer
Papp István: Finn nyelvtan
Kiss Gábor – Bárdosi Vilmos: Szinonimák
É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter: Új magyar nyelvtan
Czakó Gábor: A szabir titok