Állománygyarapítás ​és -apasztás / Az állomány tárolása 0 csillagozás

Simon Zoltán: Állománygyarapítás és -apasztás / Az állomány tárolása

Az állománygyarapítás és -apasztás folyamatának együttese az állományalakítás. Ez a könyvtári munka igen fontos, széles körű ismeretet igénylő része, mivel minden egyéb tevékenység az ennek nyomán kialakított gyűjteményre épül. Ugyanakkor az állományalakítás egyben a könyvtár funkciójának alávetett, abból következő tevékenység, melynél szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy a szükséges dokumentumok teljességét csak hálózatokba és más együttműködési szervezetekbe tömörülő könyvtárak közösen tudják biztosítani.

>!
ÉTK / OMIKK, Budapest, 1982
46 oldal · puhatáblás · ISBN: 9635922337

Hasonló könyvek címkék alapján

Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: NET! Mindenekfelett?
Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Vajda Gábor: Intelligens terminál alkalmazása a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes rendszerében
Horváth Tibor – Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve 1. – Alapvetés
Papné Angyal Ágnes: Gyűjteményszervezés
Katsányi Sándor: Információ, dokumentum, könyvtár
Síró Béla: Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika
Kovács Ilona: Dokumentumleírás
Barátné Hajdu Ágnes (szerk.): Egyetemes Tizedes Osztályozás I.
Barátné Hajdu Ágnes (szerk.): Egyetemes Tizedes Osztályozás II.