Bevezetés ​a kognitív lírapoétikába 0 csillagozás

A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei
Simon Gábor: Bevezetés a kognitív lírapoétikába

A ​kognitív szemléletű megközelítések a szépirodalmat (azon belül a költészetet) az emberi megismerés sajátos módjaként értelmezik. Ez a vállalkozás szükségszerűen több tudomány együttműködésével valósulhat meg. A könyv célja, hogy betekintést nyújtson azokba az interdiszczplináris kutatási lehetőségekbe, amelyeket a kognitív poétika kínál a líraiság megragadására. A kognitív nyelvészet különböző területei, a fenomenológia, továbbá az evolúciós pszichológia és kultúraelmélet, valamint az irodalomtudomány közötti kapcsolat megteremtésével olyan magyarázatot dolgoz ki ez a kötet, amelynek középpontjában a lírai diskurzus világának referenciális összetettsége (a poétizálódás folyamata), továbbá az ezen összetettséget kezdeményező és fenntartó nyelvi struktúrák (rím, ritmus, metaforikusság) vizsgálata áll. Mindez szükségessé teszi a megismerés folyamatának újraértelmezését, a nyelvi szerkezetek elemző feldolgozásának összetett módszereit, továbbá a nyelv, a kultúra és a megismerés… (tovább)

>!
Tinta, Budapest, 2016
288 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634090755

Most olvassa 1

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába
Kocsis Zsuzsanna – Németh Luca Anna – Takács Edit (szerk.): Találkozások Félúton
Péter Csatár: Data Structure in Cognitive Metaphor Research
Vyvyan Evans: The Language Myth
Kövecses Zoltán – Benczes Réka: Kognitív nyelvészet
Kertész András – Pelyvás Péter (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből
Gervain Judit – Pléh Csaba (szerk.): A láthatatlan megismerés
Havas Ferenc (szerk.): Nyelvben a világ
Dirk Geeraerts – Hubert Cuyckens (szerk.): The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics
Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe