A ​kapcsolati tőke szociológiája 1 csillagozás

Sik Endre: A kapcsolati tőke szociológiája

A ​könyv valamennyi fejezete ugyanarra a kérdésre keresi a választ: miként működik és hogyan hat a „kapcsolati tőkésekre" és a társadalom egészére a kapcsolati tőke. Három nekifutással a gazdaság különbözői dimenzióiban törekszem bemutatni hogyan értékelődik fel a kapcsolati tőke olyan feltételek között, amikor az alternatív megoldások hiánya okozta kényszerek és lehetőségek ezt indokolják. Ennek során rápillantok a kalákára, a munkaerőpiac és a vállalkozói szféra „gyenge" és „erős", rendies, illetve „megszemélyesített" kapcsolataira, majd a taxisblokád egy lehetséges keletkezéstörténetén keresztül, vagyis egy sajátos munkaerő-piaci szubkultúrába ágyazottan és egy csapás (mint látni fogjuk, előre nem látható, hirtelen bekövetkező, nagy és negatív hatású esemény) hatására adott váratlan reakció során mutatom be a kapcsolati tőke működését. Ezután a politika működését veszem górcső alá. Kezdem a szocializmus „kapcsolatteremtő" működési módjának felvázolásával, folytatom az… (tovább)

>!
ELTE Eötvös, Budapest, 2012
204 oldal · ISBN: 9789633121184

Kiemelt értékelések

zsebibaba007>!
Sik Endre: A kapcsolati tőke szociológiája

Örülök, hogy levizsgáztam belőle. Nem volt rossz, de jó sem. Talán a taxis rész tetszett.


Hasonló könyvek címkék alapján

Barbara Pease – Allan Pease: A testbeszéd enciklopédiája
Francis Fukuyama: A Nagy Szétbomlás
Popper Péter – Ranschburg Jenő – Vekerdy Tamás: Az erőszak sodrásában
Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája
Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei
Dessewffy Tibor: A gonosz szociológiája
Hankiss Elemér – Gombár Csaba – Kende Péter – Lengyel László – Szilágyi Ákos – Nova Eszter – Standiesky Éva: A konszolidációról
Kovách Imre – Dupcsik Csaba – P. Tóth Tamás – Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon