Sienai ​Szent Katalin 2 csillagozás

Sigrid Undset: Sienai Szent Katalin

A Nobel-díjas norvég írónő (1889-1949) posztumusz művét először veheti kezébe magyarul az olvasó. Sienai Szent Katalin számára az Egyház szeretett Jegyesének, Jézus Krisztusnak misztikus teste, melynek tagjai az emberek, éspedig minden ember. Egy ember vagy egy intézmény betegsége az egész testet megbetegíti. A bajok fő okát, az Egyház „babiloni fogságában”, azaz a pápák Avignonban tartózkodásában látja. Szent Péter székének elhagyása, amit a kortársak, a hívek, a nyáj cserbenhagyásaként értékeltek, megroppantotta az Egyházat. Katalin életfeladatának tekinti, hogy visszavezesse a pápát Rómába..

Eredeti megjelenés éve: 1951

Róla szól: Sienai Szent Katalin

>!
Kairosz, Budapest, 2014
372 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789636627225 · Fordította: Kőrösiné Merkl Hilda

Enciklopédia 7


Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

Timár_Krisztina I>!
Sigrid Undset: Sienai Szent Katalin

Minden történelmi eseményt konkrét személyek feljegyzéseiből ismerünk, egyikre sincsen abszolút rálátásunk, még a saját korunk eseményeire sem. Persze van, ami megbízhatóbb, van, ami hamisított, vannak támpontok, de végső soron a források olvasója mindig maga dönti el, mit fogad el igaznak, mit nem, mit tekint a témája szempontjából relevánsnak és használhatónak, mit nem.

Szóval ez nem történelmi regény, nem dokumentumregény. Ha pisztolyt fognának a fejemhez, hogy mondjam meg, mi a műfaja, maximum annyit tudnék kinyögni, hogy esszé. Hogy háromszázötven oldalnál hosszabb? Hát Istenem, kicsit megszaladt. De ettől nem lesz hiteltelenebb.

Részletes értékelés a blogon:
https://gyujtogeto-alkoto.blog.hu/2020/11/28/kozepkori_…

>!
Kairosz, Budapest, 2014
372 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789636627225 · Fordította: Kőrösiné Merkl Hilda

Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Katalin értékes gyöngyhöz hasonlítja az igazságosságot, mely az irgalommal párosul. Az igazságosság irgalom nélkül sötétség lenne, kegyetlenség, inkább igazságtalanság, mint igazságosság. Azonban az irgalom igazság nélkül olyan lenne, mint a kenőcs, melyet olyan sebre kennek, amelyet izzó vassal kéne megtisztítani. Ha a kenőcsöt a seb kiégetése előtt kenik rá, elkezd lüktetni, és nem lehet meggyógyítani.

269. oldal

Kapcsolódó szócikkek: igazságosság · irgalom
Lunemorte P>!

Semmilyen rang és semmilyen állapot nem mentesít minket a szeretet törvénye alól. Senki sem hivatkozhat arra, hogy örökség, hivatalok vagy hatalom, házasság vagy gyermek akadályozza az Istennel való egyesülésben.

292. oldal

Lunemorte P>!

Egészen fiatal lány kora óta Katalin megszokta az elkeseredett ellenállást, a meg nem értettséget és a pletykákat. Kezdetben a saját családjában, amikor megtagadta a család tervei szerinti férjhezmenetelt, később nővérei között, a mantelláták rendjében, mert sokan nem szerették eksztázisait, a szegények és a betegek iránti túlzott szeretetét. Valódi mindez, vagy Benincasa leánya csupán egy kis szélhámos? Mérges nyelvek kommentálták barátságát a Szt. Domonkos-templomban szolgáló szerzetesekkel, és ami azt illeti, egyáltalán nem olyan biztos, hogy a szentéletű szűz valóban szűz. Lángoló buzgalma a bűnösök megtéréséért bosszantotta a megtérni nem akaró bűnösöket. Ez a túlzottan merész fiatal lány hatalommal állította meg az embereket, akik a széles, kényelmes úton haladtak a pokol felé, és rátuszkolta őket a mennybe vezető tövises ösvényekre. Jól értesült népek sietve bírálták utazásait Itália-szerte, sőt mi több az országon kívülre, egyenesen a pápai udvarhoz Avignonba, papokból és szerzetesekből, fiatal és idős férfiakból és nőkből és Isten tudja még kikből álló kíséret élén. Úgy vélték, egy istenfélő szűznek otthon a cellájában a helye, zsolozsmás könyve mellett, csendben cselekedve a jót, és ezenkívül tartsa a száját. A kevésbé jó szándékú kritikusok mindegyikének megvolt a jó oka, hogy összezavarodott és dühös legyen, amikor meglátott egy fiatal lányt, egy tisztességes, de teljesen hétköznapi családból való kelmefestő lányát, aki kormányok és prelátusok tevékenységét érintő ügyekbe avatkozik, és beszáll az arénába, ahol bonyolult pártérdekek és államügyek dőlnek el véres formában.

262-263. oldal

Lunemorte P>!

Az Isten büntetésétől való szolgai félelem vezeti a legtöbb lelket a hídhoz. A következő lépés, amikor a szolga szeretetből követi Szent Urát, bár ez a szeretet még tökéletlen, mert a szolga a jutalomra, az üdvösségre gondol, amelyet Isten a leghűségesebb szolgáinak ajándékoz. Ez vezet el a harmadik lépcsőhöz, ahol a szolga fiúi szeretettel szereti Istent, azért, aki az Úr, és nem ajándékaiért.

291. oldal

Lunemorte P>!

Bármennyire hajlandó volt Katalin meghajolni az Úr akarata előtt, mégis megpróbált kifogásokkal előhozakodni: „Ó Uram, hogyan tudnék a lelkek üdvéért végzett munkában hasznos lenni, mikor csupán a Te szegény szolgálód vagyok? Hiszen nő vagyok, és a nememhez nem illik, hogy férfiakat oktassak vagy egyáltalán beszéljek velük. Nem is hederítenek arra, amit mondunk nekik”, szipogta megindítóan.

Jézus azonban úgy felelt, mint annak idején Gábriel arkangyal:

"Istennek minden lehetséges, Aki a semmiből alkotta a mindenséget. Tudom, alázatból beszélsz így. Azonban tudnod kell, hogy mostanában a gőg hihetetlenül sok emberben nagymértékben megnőtt, főképpen azokban, akik műveltek és azt gondolják, mindent értenek. Ezért küldtem egy másik korban egyszerű férfiakat emberi tudomány nélkül, azonban isteni bölcsességgel telve, és hagytam, hogy prédikáljanak. Most tanulatlan asszonyokat választottam, istenfélőket, de a természetükből adódóan gyengéket, és megtanítottam őket isteni dolgokra, hogy a gőgöt és a büszkeséget megszégyenítsék. Ha alázattal befogadják azt a bölcsességet, mellyel meg akarom ajándékozni őket a gyengébb nem által, akkor nagy kegyelmet nyernek. Ha azonban megvetik ezeket az asszonyokat, akkor még súlyosabb eltévelyedést és még nagyobb szenvedést vonnak magukra.

Ezért kedves leányom, te alázatosan tedd meg, amit akarok, én sohasem hagylak cserben, ellenkezőleg, gyakrabban jövök el hozzád, mint korábban, vezetlek és mindenben segítelek."

71. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Jézus Krisztus · nők · prédikáció
Lunemorte P>!

A vallás és a politika közti mesterkélt megkülönböztetés nem létezett a középkori ember számára. Ha egyáltalán elgondolkodott a dolgokon, teljes erővel figyelt fel arra, hogy a társadalmat érintő minden probléma, a jó vagy rossz kormányzat, a nép jóléte vagy nyomora, végső soron vallási probléma.

163-164. oldal

Kapcsolódó szócikkek: politika · vallás

Hasonló könyvek címkék alapján

G. K. Chesterton: Aquinói Szent Tamás
Joseph Sicardo: Casciai Szent Rita
Jo Lemoine: Casciai Szent Rita
Nagy Szent Gergely: Szent Benedek élete
Régine Pernoud: Jeanne d'Arc
Capuai Boldog Rajmund: Sziénai Szent Katalin élete
Loyolai Szent Ignác: A zarándok
André Ravier S. J.: Szalézi Szent Ferenc
John Henry Newman: Apologia pro vita sua
Klemm Nándor (szerk.): Hunya Dániel élete és munkássága