Álomfejtés 46 csillagozás

Sigmund Freud: Álomfejtés Sigmund Freud: Álomfejtés Sigmund Freud: Álomfejtés Sigmund Freud: Álomfejtés Sigmund Freud: Álomfejtés

A ​pszichoanalízis megalapítójának nagy hatású összefoglaló műve a klinikai lélekelemzéshez anyagot adó egyik legfontosabb jelenséget, az álmot vizsgálja, bebizonyítva, hogy az álom nem véletlenszerű és értelem nélküli, hanem a pszichikumnak logikusan értelmezhető, belső törvényei szerint létrejött terméke. A klasszikus műhöz írott utószavában állapítja meg Hermann István: ebben a felfogásban új „nemcsak az, hogy a régimódi babonás álomfejtéssel Freud tökéletesen szakít, és nem is csupán az, hogy az álmok egy részét vágyálomnak tekinti, vagy a vágyak valamiféle torzulása variációjának. Ezeknél sokkal fontosabb, hogy először von bele a pszichopatológia tárgykörébe egy olyan életterületet, amely látszólag a mindennapi élet tárgykörébe tartozik. Ennek az eljárásnak megvannak a maga veszélyei. Az egyik veszélye az, hogy a normális életet is pszichopatologikusnak kezdik sokan tekinteni. De megvannak az előnyei is. Arról van szó, hogy nincsen teljesen külön, teljesen elválasztott… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1899

Tartalomjegyzék

>!
Helikon, Budapest, 2021
654 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634798262 · Fordította: Hollós István
>!
Helikon, Budapest, 2016
654 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632278254 · Fordította: Hollós István
>!
Helikon, Budapest, 2003
482 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632088417 · Fordította: Hollós István

5 további kiadás


Enciklopédia 10

Szereplők népszerűség szerint

Ernest Jones


Kedvencelte 7

Most olvassa 18

Várólistára tette 72

Kívánságlistára tette 114

Kölcsönkérné 3


Kiemelt értékelések

krlany I>!
Sigmund Freud: Álomfejtés

Ember legyen a talpán, aki nekiugrik:), de ha egyszer átrágod magad rajta, lehet vele vitatkozni. Legalábbis én tudnék…:P Mindenképpen érdemes egyszer az életben elolvasni, kinek mikor jön el rá az ideje.

7 hozzászólás
PusKatus>!
Sigmund Freud: Álomfejtés

Azt hittem, könnyebben fogyasztható lesz, de ettől függetlenül tetszett.
Kicsit fura azt olvasni, hogy sok esetben maga Freud is csak találgat, de nem meglepő, egy ilyen szubjektív téma esetében.

pupsegal>!
Sigmund Freud: Álomfejtés

Első gondolatom a könyvről (vagyis inkább tanulmányról) az, hogy bár Freud próbálja a laikusoknak is érthetően elmagyarázni, mégis nehéz olvasmány maradt.
Sokszor volt olyan érzésem olvasás közben, mintha Freud azt próbálná érzékeltetni, hogy az általa felállított elmélete(ke)t, amelye(ke)t gyakorlati példákkal is szemléltet, a tudományos közösségnek kérdés nélkül kellene elfogadnia. Mégis a magyarázatok illetve az elemzések sokszor annyira kicsavartak, hogy mégis illő legyen az általa felállított tézisnek, hogy azt már-már nevezhetjük túlgondolásnak. Bár szerintem az alapfelvetés, miszerint minden álom egy tudattalan vágyból eredeztethető, akár még helytálló is, bár az, hogy minden vágynak szexuális alapja lenne, már kifogásolom. Nekem alapvetően tetszett a tanulmány és számomra hihetetlen mennyi kutatómunka van mögötte, már csak a források, hivatkozások tekintetében is. Tényleg csak azoknak ajánlatos, akinek van hozzá türelme, ugyanis ez nem egy olyan könyv, amit egy éjszaka alatt végigolvasol, kivéve akkor, ha nem szeretnéd érteni. :))

>!
Helikon, Budapest, 1985
484 oldal · ISBN: 9632078845 · Fordította: Hollós István
sayumika>!
Sigmund Freud: Álomfejtés

Nincs mit mondanom,nagyon jó könyv és a magyar fordítás is kiváló! Egyetlen baja van,még pedig nagyon sokat egyszerre nem lehet belőle olvasni ,mert nem érti meg az ember :D

Leoni I>!
Sigmund Freud: Álomfejtés

Elég érdekes és elgondolkodtató könyv…én eddig csak a szimbolikus és a kódolásos módszert ismertem, ez viszont egészen új megvilágításba helyezi az álmaim jelentéstartalmát:-) Néhol viszont túlerőltetett és agyonmagyarázott. Szerintem. De lehet, hogy ezt már az álmaim hatására bekövetkezett mentális deformitásom íratja velem:-D

ilidrozdik>!
Sigmund Freud: Álomfejtés

Elkezdtem olvasni, nagyon érdekes könyv. Lassan tudtam haladni vele, talán pár fejezetet olvastam csak el belőle, 2-3 nap „feldolgozási idő” kellett egy-egy rész után.
Egyelőre letettem, de biztosan rászánom magamat egyszer és végig olvasom.


Népszerű idézetek

Black_Venus>!

És vajon az álomból meg lehet-e tudni a jövőt? Erre természetesen gondolni sem lehet. Mondjuk inkább így: az álomból múltat ismerjük meg. Mert az álom, akárhonnan nézzük is, a múltból ered. Bár abban a régi hitben is van némi igazság, hogy az álom elénk tárja a jövőt. Amikor az álom vágyunkat mutatja, kétségtelenül a jövőbe vezet minket, de ezt a jövőt, amelyet az álmodó jelennek tekint, az elpusztíthatatlan vágy a múlt képére alakítja.

430. oldal Utolsó bekezdés.

Kapcsolódó szócikkek: álom
giggs85>!

Egy apa éjeken és napokon át beteg gyermekét ápolta. Amikor a gyermek meghalt, az apa lepihent a szomszéd szobában. Az ajtót azonban nyitva hagyta, hogy hálóhelyéről odaláthasson, ahol gyermeke holtteste nagy gyertyák között ravatalon fekszik. A virrasztással egy öregembert bíztak meg, aki imákat mormolva ült a halott mellett. Néhány óra alvás után az apa azt álmodta, hogy gyermeke mellette áll, megfogja a karját és szemrehányóan suttogja: Apám, nem látod, hogy elégek? Az apa felébredt, s észrevette, hogy erős fény árad a halottas szobából; odasietett, és látta, hogy a virrasztó aggastyán elszundított, s egy ledőlt gyertyától megégett a takaró és a drága halott egyik karja.

Kapcsolódó szócikkek: halott
Ουροβορος>!

Tudjuk, hogy csak az olyan szemrehányások sértenek bennünket, amelyekben „van valami”: egyébként nem izgatnak senkit.

336. oldal (VI. H. Indulatok az álomban)

Black_Venus>!

Visszaemlékeztem arra, amikor berlini barátom és én húsvét utolsó napjaiban a számunkra ismeretlen Boroszló utcán sétálgattunk. Egy kislány megkérdezett, merre van egy bizonyos utca; mentegetőznöm kellett, hogy nem tudom, és azt mondtam a barátomnak: „Reméljük, hogy a kicsike az életben majd több éleslátást fog tanúsítani azoknak az embereknek a megválasztásánál, akiktől tanácsot kér.” Röviddel ezután egy címtábla ötlött a szemembe: Dr Heródes , rendel… „Remélhetőleg – jegyeztem meg – a kolléga nem gyermekorvos.” …

309. oldal Képtelen álmok. Intellektuális teljesítmények az álomban.

Ουροβορος>!

A lélekelemző kutatás azonban nem ismer elvi különbséget a normális és a neurotikus lelki élet között, csak mennyiségit.

264. oldal (VI. F. Szimbolikus ábrázolás az álomban. További tipikus álmok)

Ουροβορος>!

Hadd mutassak rá arra is, hogy az egyébként széles körben elterjedt szexuális virágszimbolika az ember nemi szerveit virágokkal, a növények nemi szerveivel jelképezi; alighanem ez a tudattalan értelme annak, hogy a szerelmesek virágokkal ajándékozzák meg egymást.

265. oldal (VI. F. Szimbolikus ábrázolás az álomban. További tipikus álmok)

Ουροβορος>!

Egyetlen más ösztön sem szenvedett el gyermekkorunk óta oly sok elfojtást, mint a nemi ösztön és annak számos összetevője, egyikből sem maradt fenn oly sok és oly erős tudattalan vágy, amely most már az alvás állapotában álmokat hoz létre.

279. oldal (VI. F. Szimbolikus ábrázolás az álomban. További tipikus álmok)

Kapcsolódó szócikkek: elfojtás · ösztön
Ουροβορος>!

[…]; emlékezetünkre vonatkozóan sincs semmiféle garanciánk, és mégis sokkal gyakrabban hiszünk adatainak, semmint az tárgyilagosan indokolt volna.

360. oldal (VII. A. Az álmok elfelejtése)

Kapcsolódó szócikkek: emlékezet
Ουροβορος>!

Freud rendkívül olvasott ember volt, de [Ernest] Jones úgy látja, hogy az egyik legnagyobb benyomást Ludwig Börne gyakorolta a pszichoanalízis megteremtőjére. Kiemeli, hogy 1823-ban Börne tanulmányt ír ezen a címen: „Hogyan válhatunk eredeti íróvá három nap alatt?” És ennek a cikknek lezárása így hangzik: „Íme az ígért gyakorlati recept: Végy néhány árkus papirost, és három egymást követő napon jegyezzél le hamisítás és képmutatás nélkül mindent, ami csak eszedbe jut. Írd le, mint vélekedsz önmagadról, nőidről, a török háborúról, Goethéről, a Fonk-bűnügyről, az Utolsó Ítéletről, hivatali fölötteseidről – s amikor eltelt a három nap, meglepődve tapasztalod majd, milyen újszerű és meghökkentő gondolatok buggyantak ki belőled. Így válhatsz három nap leforgása alatt eredeti íróvá.”

Utószó (Hermann István)

Kapcsolódó szócikkek: Ernest Jones
pupsegal>!

Az emberi jellem mindenirányúan dinamikus sokrétűsége vajmi ritkán választ csak két lehetőség között, ahogy azt elavult erkölcstanunk szeretné.

430. oldal


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Carl Gustav Jung – Marie-Louise von Franz (szerk.): Az ember és szimbólumai
Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek
Carl Gustav Jung: A lélektani típusok
A pszichológia nagykönyve
Irvin D. Yalom: Szerelemhóhér és más pszichoterápiás történetek
Viktor E. Frankl: Mégis mondj igent az életre! / Logoterápia dióhéjban
Irvin D. Yalom: A Schopenhauer-terápia
Zágon Judit: Álmomban egy farkas… mit jelent?
Hanns Kurth: Mit jelentenek az álmok?
Almási Kitti: Hűtlenség… és ami mögötte van