Polgári ​jog 0 csillagozás

Schubauerné Hargitai Vera: Polgári jog

A második alkalommal megjelenő Polgári jogi fogalomtár célja segíteni a magyar jogrendszerben történő eligazodást a hatályos jogi kifejezések jelentésének bemutatásával, a valós szabályozás összefüggéseinek feltárásával. Ennek érdekében a kötet lexikonszerűen, ábécérendben közölt címszavakban áttekinti a magyar magánjog – ezen belül elsősorban a polgári jog és a nemzetközi magánjog – alapfogalmait, továbbá az egyes jogi szakkifejezések értelmezése mellett az alapvető összehasonlításokat és jogforrásokat is megmutatja. Felhasználja továbbá a kialakult bírói gyakorlat eredményeit is.
A kötet hasznos szakkönyve lehet a gyakorló jogászoknak, jogalkalmazóknak, jogalkotással, illetve belső normaalkotással foglalkozóknak ugyanúgy, mint az egyetemeket, főiskolákon, tanfolyamokon jogot tanulóknak.

Eredeti megjelenés éve: 2004

>!
Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2004
224 oldal · ISBN: 9639559202

Hasonló könyvek címkék alapján

Vékás Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog
Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog II.
Lenkovics Barnabás: Dologi jog
Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz
Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog
Kuncz Ödön: Küzdelem a gazdasági jogokért
Vékás Lajos – Vörös Imre (szerk.): Tanulmányok az új Polgári Törvénykönyvhöz
Lenkovics Barnabás: A dologi jog vázlata
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog