Schelling ​és az antikvitás 1 csillagozás

A görög mitológia és művészet kapcsolata Schelling művészetfilozófiájában
Schreiner Dénes: Schelling és az antikvitás

E tanulmányban Friedrich Wilhelm Joseph Schellingnek a görög művészet és mitológia kapcsolatáról kifejtett gondolatait szeretném elemezni. Az elemzések középpontjában Schelling Művészetfilozófiai előadásai állnak, ám az ebben lévő gondolatokat helyenként összevetjük az életmű más darabjaival és a kortársak idevágó gondolataival is.

Róla szól: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

>!
Áron / Brozsek, Budapest, 2009
208 oldal · ISBN: 9789639210639

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Molnár Sándor: A festészet útja
Kőváry Zoltán (szerk.): Alkotás és élettörténet
László Ruth (szerk.) – Szathmári Botond (szerk.): Fényvaluta
Gyenge Zoltán: Emberlétünk határai
Somlyó Bálint – Teller Katalin (szerk.): Filozófus a műteremben
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: A művészet filozófiája
Poszler György: Filozófia és műfajelmélet
Lukács György: Esztétikai írások
Lukács György: Művészet és társadalom
Bécsy Tamás: Az irodalomesztétikai tudásról