Lélek ​és elme a kartezianizmus korában 0 csillagozás

Schmal Dániel (szerk.): Lélek és elme a kartezianizmus korában

A ​szöveggyűjtemény – némiképp pótolva azt a hiányt, amely a karteziánus filozófia magyarul hozzáférhető irodalmát jellemzi – lehetőséget kínál arra, hogy eredeti alakjában tanulmányozzuk az elme „karteziánus paradigmáját”. Descartes, La Forge, Cordemoy, Arnauld és Malebranche írásai részletesen tárgyalják az elme és a test különbségét, a pszichofizikai kapcsolat természetét, vizsgálják az elme oksági hatása, valamint a szabadság lehetőségét egy olyan fizikai világban, amelynek eseményeit a természet törvényei határozzák meg. A karteziánus szerzőket az újabb kutatások nem epigonokként, nem a descartes-i rendszer nehézségeit ad hoc megoldásokkal orvosolni kívánó, szorgalmas rendszerezőkként, hanem olyan eredeti gondolkodókként mutatják be, akik gyakran egészen más problémákon dolgoztak, és egészen más szellemi környezetben alkottak maradandót, mint a mozgalom névadója, Descartes.

Ezzel világosan körvonalazódik egy sor olyan probléma, amelyet Searle nemrégiben egyetlen… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Rezonőr L'Harmattan

>!
L'Harmattan, Budapest, 2010
296 oldal · ISBN: 9789632363370

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Leszek Kołakowski: Isten nem adósunk semmivel
Csörgő Zoltán – Szabados Levente (szerk.): Szubjektív tudás – objektív tudomány
Darab Tamás: A gépesített értelem
Hévizi Ottó: Idő és szinkretizmus
Vizi E. Szilveszter – Altrichter Ferenc – Nyíri Kristóf – Pléh Csaba: Agy és tudat
John R. Searle: Elme, nyelv és társadalom
Boros Gábor (szerk.): Individuum, közösség és jog Spinoza filozófiájában
I. Sz. Narszkij: A nyugat-európai filozófia a XVII. században
Földényi F. László: Melankólia
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei