Poétikai ​kísérlet az Újhold költészetében 0 csillagozás

Schein Gábor: Poétikai kísérlet az Újhold költészetében

Aligha ​volt rövid életű folyóiratnak olyan korszakos hatása a magyar irodalomban, mint az 1946–1948 között mindössze hét számot megért Újholdnak, mely nemcsak egy nemzedéket, de valóságos esztétikai és poétikai iskolát, irányzatot is jelent. Schein Gábor a lap költészettörténeti szerepét elemzi Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János és Rába György lírája alapján. Őket tartja a szerző jellegzetesen „újholdas” költőknek, szerinte az ő alkotásaik testesítik meg az Újhold-hagyományt, legerősebben ők hatnak újabb irodalmunk poétikai törekvéseire. Schein külön-külön vizsgálja a három életmű jellemzőit, de azonos interpretációs szempontok szerint, elsősorban a költői jelhasználat mikéntje felől. Elutasítja e költészet tradicionális besorolását, meghatározását – hogy tudniillik az az „objektív tárgyiasság” jegyében született – helyette az „intencionált tárgyiasság” husserli eredetű fogalmát vezeti be, amely nélkülözi az objektív- szubjektív különbségtevés metafizikáját. Ilyen közelítéssel és… (tovább)

>!
Universitas, Budapest, 1998
310 oldal · ISBN: 9639104213

Hasonló könyvek címkék alapján

Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai
Szappanos Balázs – Bécsy Tamás – Harsányi Zoltán: Tanulmányok a műelemzés köréből
Molnár Imre: A Szigeti veszedelem elemzése
Szepes Erika: A mocskos mesterség
Vezér Erzsébet: Ady Endre
Latinovits Zoltán: Verset mondok
Tóth Tibor – Benkő Attila (szerk.): Aranytól Aranyról
Pomogáts Béla: Radnóti Miklós
Tüskés Tibor: Pilinszky János
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc