A ​Betűországtól a Könyvkirályig 1 csillagozás

A szegedi gyermekkönyvtár története 1964 – 2014
Sáráné Lukátsy Sarolta: A Betűországtól a Könyvkirályig

„…Sáráné Lukátsy Sarolta, az első gyermekkönyvtár-vezető olyan elképesztő teljesség-igénnyel, precizitással, invencióval írta meg az izgalmakban – és gondokban! – bővelkedő kezdeteket, a hőskort, a helykeresések odisszeáját, majd a végső otthonra-találást, vagyis ezt a könyvtár-történelmet, hogy még a legínyencebb könyvtártörténész is csak csettinthetne: Mestermunka… szívvel lélekkel írták!”

>!
132 oldal · ISBN: 9789636590567

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

>!
olvasóbarát P
Sáráné Lukátsy Sarolta: A Betűországtól a Könyvkirályig

Sáráné Lukátsy Sarolta: A Betűországtól a Könyvkirályig A szegedi gyermekkönyvtár története 1964 – 2014

50 év története, kordokumentum és könyvtártörténeti összefoglaló is egyben. A Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtárának első vezetője írta meg az intézmény történetét, különböző helyeken végzett olvasóvá nevelő tevékenységét. Közben volt mindenféle társadalmi, kultúrpolitikai változás, a Somogyi-könyvtár 1984-ben új épületbe, a Dóm térre költözött és itt talált végleges helyet a gyermekkönyvtár is. A kötet 4 fejezetre bontva mutatja be 50 év történetét A „hőskor” 1964 – 1972, Költözködések, hányattatások 1973 – 1984, A központi könyvtár kebelén 1984 – 2000, Az új évezred kihívásai 2000 – 2014
Egy könyvtártörténethez illően részletes jegyzetanyag, Mellékletek, statisztikai adatok, publikációk mutatója, önálló kiadványok, a gyermekkönyvtár munkatársainak jegyzéke (33 fő az 50 év alatt) és bőséges képanyag teszi hasznos kiadvánnyá a kötetet.

2 hozzászólás

Népszerű idézetek

>!
olvasóbarát P

Ekkoriban fogalmazódott meg Palánkainé Sebők Zsuzsanna örökbecsű gondolata a gyermekkönyvtáros személyiségéről: „… (általában nőnemű) ember. Egy kicsit pedagógus, egy kicsit színész, egy kicsit anya, egy kicsit barátnő, egy kicsit grafikus és origami művész, és úgy általában érzéke van a dolgokhoz, és persze nem utolsósorban könyvtáros és fénymásoló… mióta gyermekkönyvtáros létezik, csak a szerep hangsúlya volt változó az évek viharában.”

49. oldal

Sáráné Lukátsy Sarolta: A Betűországtól a Könyvkirályig A szegedi gyermekkönyvtár története 1964 – 2014

3 hozzászólás
>!
olvasóbarát P

A feledhetetlen Tóth Béla agyából pattant ki az ötlet: természetes közegében lenne legjobb helye a Kincskereső szerkesztőségének, – ott, ahol karnyújtásnyira van a gyermekolvasó. Vagyis a gyermekkönyvtárban. Akadt ott néhány felszabadítható szoba, és mi – Deme László, Baka Pista és jómagam – boldogan vettük birtokunkba a Vár utcai praktikus, tágas rezidenciát.
Már az első hónapban kiderült, hogy a szerencse fiai vagyunk, mert ennél jobb lapjárása nem is lehet egy ifjúsági lapnak. A szimbiózis csodálatosan működött: a gyermek- és ifjúsági irodalom tengerének a partján ültünk, s bármikor kifoghattuk belőle azt az „aranyhalat”, amire az aktuális lapszámhoz szükségünk volt.

Százzal felérő ötven év
-Ajánlás-

Simai Mihály

5. oldal

Sáráné Lukátsy Sarolta: A Betűországtól a Könyvkirályig A szegedi gyermekkönyvtár története 1964 – 2014

>!
olvasóbarát P

2006-ban a dunaújvárosi gyermek-könyvtár ötletét alapul véve kitalálták a „Könyvkirály” olvasás-népszerűsítő játékot, mely nemcsak Szeged városában, hanem a megye több településén -sőt újabb értesülések szerint az országban másutt is – népszerű. A játék célját így határozta meg a gyermekkönyvtár vezetője: „szépirodalmi művek kiemelt ajánlásának segítségével a gyermekek olvasási attitűdjének pozitív irányú emelése, mely az olvasók és az elolvasott könyvek számának növekedésében nyilvánul meg.”

65. oldal

Sáráné Lukátsy Sarolta: A Betűországtól a Könyvkirályig A szegedi gyermekkönyvtár története 1964 – 2014

>!
olvasóbarát P

3.4 Látogatottság
Az új épület vonzereje és a jól összeszokott csapat (négy, majd 1987-től öt fő) néhány évig szinte a duplájára emelte a beiratkozott 14 éven aluli olvasók számát: ez 1985-ben már 3901 gyereket jelentett, akik átlagosan évente tízszer jelentek meg a könyvtárban, és ezalatt 19 kötet könyvet olvastak. Ezt a kiugró számot a későbbi években nem tudták tartani, évenként mintegy 2100–2500 közötti volt a gyerekközönség száma. Így a korszak 15 éve alatt közel 50 000 ifjú olvasó látogatta meg a gyermekkönyvtárat….

50. oldal

Sáráné Lukátsy Sarolta: A Betűországtól a Könyvkirályig A szegedi gyermekkönyvtár története 1964 – 2014


Hasonló könyvek címkék alapján

Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Hangodi Ágnes – Törökné Jordán Katalin (szerk.): A könyvtárosasszisztens-képzés alapfogalmai
Gubicza József: Az Országos Széchényi Könyvtár törzsgyűjteményének jelzetrendszere, sajátosságai
Tamási Csilla: Számítástechnikai alapismeretek
Nagy Attila (szerk.): Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban
Horváth Tibor – Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve 1. – Alapvetés
Buzási Éva – G. Szabó Sára – Kiss Gábor (szerk.): Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában
Kokas Károly: Könyvtárhasználat 6-9.
Sylvia P. Webb: Térítéses könyvtári és információs szolgáltatások bevezetése
Sándor Gertrud: Könyves füzet