Isten ​a szekéren 36 csillagozás

Sánta Ferenc: Isten a szekéren Sánta Ferenc: Isten a szekéren Sánta Ferenc: Isten a szekéren Sánta Ferenc: Isten a szekéren Sánta Ferenc: Isten a szekéren Sánta Ferenc: Isten a szekéren

„A ​szegénység a Sánta Ferenc szívében egyben a magyar népet is jelenti. A magyar épet, amely olyan iszonyú ideig élt a szegénységben, hogy Isten ellen való vétek több szegénység a számára, ha csak egy cseppnyi is” – Szabó Pál írta így, amikor Sánta Ferenc legelső novelláival, a Sokan voltunk-kal, a Kicsi madár-ral jelentkezett. És valóban: már az ötvenes évek legelső novellái is azt bizonyították, hogy elhivatott ember a szerző, olyan író, akinek megadatott látnia sötétet és ragyogást, földet és csillagot. S olyan ereje van, hogy lávákat érezni, tüzes alvilági folyókat, mikor épp csak egy kicsi öregember szól, vagy egy énekes kisgyerek mondogatja, amit kigondolt, és amit ki kell mondania…
Nagy utat tett meg azóta; regényei, filmje, a Farkasok a küszöbön című kötetben összegyűjtött újabb novellái – minden megjelent írása visszhangra talált. Az életadó fának, a szegényparaszti világnak növekedését, hajtásait követte tovább, s új témák is jelentkeztek közben, új hősökkel. Sánta… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1970

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szépirodalmi Zsebkönyvtár Szépirodalmi

>!
Magvető, Budapest, 1989
428 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631415295
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1982
382 oldal · puhatáblás · ISBN: 963152132X
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1974
390 oldal · ISBN: 9631501574

3 további kiadás


Kedvencelte 2

Most olvassa 3

Várólistára tette 31

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

Gedi>!
Sánta Ferenc: Isten a szekéren

Azóta akarok Sánta-novellákat olvasni, mióta Kicsik és nagyok című elbeszélése szerepelt a magyar érettségim választható esszé-feladatai között (akkor még Sánta is élt!). Bár végül az összehasonlító elemzést választottam, mégis hagyott bennem legalább annyi nyomot, hogy megjegyezzem Sánta Ferenc nevét, és így 5 év elteltével végül közelebbről is megismerkedtünk.

A kötet legfőbb erénye, hogy időrendben szedi össze Sánta életművének novelláit, bár ezzel a címmel és tartalommal 1970-ben jelent meg először, tehát írói pályájának első szakaszát mutatja be. Mégis nagyon szépen tudtam követni az ívet a kezdeti, szegény székely legényből pesti munkássá lett, majd írással kacérkodó fiatalember szárnypróbálgatásától az önálló hangig, mely a kötet második felétől érzékelhető. Kissé nehézkes átfogó értékelést írni egy novelláskötetről, de mégis megpróbálkoznék bemutatni ezt az ívet és reflexióimat az egyes történetek kapcsán.

A korai írásokat szegénység-novelláknak nevezném. Akár Móricz is írhatta volna ezeket a ma már elképzelhetetlen nyomorról szóló, sokszor kilátástalan történeteket, az alföldi tanya-szegénységet székely nincstelenséggel helyettesítve. Stílusában is, kegyetlenségében is őt idézi, de Sánta írásainak végkicsengése mégis legtöbbször valami mély humánumba, emberségbe vetett hittel, reménnyel zárul. Önéletrajzi írások ezek, ahol „Ferike” az éhezés és nyomor és betegség és halál közepette először eszmél rá a barbár valóság és a művészi önkifejezés, a dal, a szépség, a képzelet között feszülő kibékíthetetlen ellentétekre.

A második szakaszban az egymáshoz szorosan kötődő, körkörösen egymást ismétlő, hosszú monológokból álló föld-novellák találhatók. A téeszesítés és a régi paraszti rend feszül egymásnak a székely parasztok áradó, ízes, monoton megnyilatkozásaiban, melyekben nem is a történet a lényeg, de a lüktető ritmus, a földszagú bánat, a mélységes elkeseredettség, a százados ráncokba sűrűsödött kilátástalanság, melyet az új rendszer hoz a reménnyel kecsegtető változás szelei után. Őszintén szólva e négy elbeszélés után picit pihentettem az olvasást; nehezek.

A kötet második felétől azonban teljesen kibomlik Sánta írásművészete, egyszerre van jelen a népi egyszerűség, balladisztikus, repetitív, letisztult stílus és a már-már szürrealizmusba hajló modernség. Ezekben a történetekben Isten, család, felnőtté válás fontos témakörei kerülnek elő, és persze Sánta vissza-visszatérő ábrázolása hatalomról és kiszolgáltatottságról. A címadó történet el-elhallgatásával és népmesei szerkesztésével az egyik legjobb novella a kötetben, míg a már említett Kicsik és nagyok továbbra is az egyik kedvencem, megrázó, költői erejű ábrázolása a gyermeki világba betolakodó, kegyetlen felnőtti létnek.

Az utolsó hat történet a hatalom és az emberi kiszolgáltatottság legextrémebb megnyilvánulásaiból, a háborúkból fest elénk keserű léthelyzeteket. Sokszor jutott eszembe Hemingway, de míg nála a borzalmakat átélt katonák vannak a középpontban, addig Sánta mindig a kisembert, a védtelent, a teljes kiszolgáltatott, létfenntartásért küzdő, tudatlan nép küzdelmeit tárja elénk mély humánummal. A két front közötti senkiföldjén álló házikó olasz parasztját az első világháborúban (Tyúk és kakas), a náci diktatúra teljes akaratkiölő, egyéniségpusztító gépezetét (Nácik, A veder), vagy az éhhalál szélén álló disszidenst (Olasz történet). Sánta ezekben a nagyszerű novellákban még mindig mély emberszeretetéről tesz tanúbizonyságot. A közel 60 oldalas A Müller család halála a címszereplő Müller áradó, hosszú-hosszú, ismétlődő monológjaiból áll, naiv értekezéséből arról, hogy az államnak, a hatalomnak kötelessége elismerni, hogy az egyénnek mindenekelőtt gyermekeiről, utódlásáról kell gondoskodnia, hogy továbbvigyék apáik örökségét. Bár keserű iróniával íródik ez a hosszú novella, a szánni való Müller is fölötte áll az őt megsemmisítő rendszernek, ahogy az utolsó történet (Halálnak halála) két főszereplője is, két rab a spanyol polgárháborúban, akik festészetről és művészetről diskurálnak, miközben a kivégzőhelyre vezeti őket az őr.

Azt hiszem, ennyi elég is lesz, így is elég hosszúra nyúlik már ez az értékelés és korántsem írtam le minden gondolatomat minden novellával kapcsolatban. Ez egy ilyen műfaj, nem is szabadna így egyben olvasni egész köteteket, hisz némelyik történet regénnyi elmélkedést hagy maga után. Azért remélem, kedvet hoztam Sánta Ferenchez, fontos szerzője volt a magyar irodalomnak.

3 hozzászólás
eme>!
Sánta Ferenc: Isten a szekéren

Keserűségében is túl szép világot rajzol meg Sánta az elbeszéléseiben, ennek ellenére vagy pontosan ezért nagyon szeretem. Túl szép ez a világ, mert olyan értékeket fedezünk fel benne, melyek létét ma inkább sóvárogjuk, mint érezzük. Az ötödik pecséthez hasonlóan az emberség iskoláját járók kerülnek a középpontba, azok, akik a sanyarú körülmények közt is helytállásról tesznek tanúbizonyságot. A próbára tevő idők vizsgáját kiállóknak állít emléket: az éhező család miatt önmagát feláldozó csendesen búcsúzó, végrendelkező nagytatának, a fázó, elkeseredettségében megsavanyodott családnak, beteg apának fa helyett dermedt madarat. jóságba, szeretetbe, dalba enyhülő hangulatot hazahozó gyereknek. Torokszorító, tiszta, szilárd becsületességgel és értékrenddel megírt történetek. Megannyi tanúságtevés a humánum mellett. (A Garcia Lorca emlékére írt Halálnak halála c. elbeszélés Örkény dr. K.H.G.-jét juttatta eszembe, persze elsősorban a különbség miatt. Dr. K.H.G.-t a frusztrált őr gondolkodás nélkül lelövi. Sánta elbeszélésében a művészet, tudomány világában élő fogoly önfeláldozó életmentése az őrben döbbenetet vált ki, nem kegyetlenséget: az elállatiasodó világban talán valahol mélyen megbúvó embersége révén felismeri az Embert)

jeno>!
Sánta Ferenc: Isten a szekéren

Méltatlanul ismeretlen gyűjtemény.
Emberi, drámai, szívszorító.

Gáborr_Nagy>!
Sánta Ferenc: Isten a szekéren

A novellák többsége nagyon nyomasztó, és sajnos elég szájbarágó tanulsággal szolgál( a gazdag nem ember, gyakran a szegény sem ember, az éhség kegyetlen úr, a földéhség kegyetlen úr). Így töményen akármilyen szép nyelven íródnak is, nagyon megterhelők. A közepén fellélegzésképpen felbukkan néhány Móra-szerű életkép, meg móriczos balladaszerűség, és teljesen váratlanul a bírósági tárgyalás A helység kalapácsát idéző alakokkal és eszméletlen humorral! És utána a háború megint. Egyesével kéne ezeket az írásokat olvasni, kötetben egyenetlen és nehéz.

SZEMA>!
Sánta Ferenc: Isten a szekéren

Sokan voltunk elbeszélése szívszorítóan megható, megkönnyeztetett.


Népszerű idézetek

eme>!

ahogy nőttem, úgy butultam, és soha olyan bölcs, mint gyermekkoromban voltam, többé nem leszek.

64. oldal

Maya>!

– Én mindig kimondtam mindent, amit gondoltam. Kimondtam a magam számára is, – pedig annál kevés van nehezebb dolog! S ha olyant kell mondjon az ember, ami keserves, akkor nincs is keservesebb annál. Ember szó nélkül nincs, az meg csak akkor születik, ha egy dolgon jár az embernek a gondolatja…

143-144. oldal (Hold)

Maya>!

Csak néztek rám, mert tudták, nem szeretek én beszélni, csak akkor, ha mondok is valamit véle. Úgy vagyok én most is a beszéddel – de most már talán még annál is jobban!

140. oldal (Hold)

Maya>!

Sokfajta az ember, de a többi nélkül élni nemigen lehet, s nem tud egyik sem… Mit ér anélkül? Akkor tudja meg, ha másképpen van, akkor tudja meg igazából…

142. oldal (Hold)

Maya>!

A holnappal járatja az eszét az emberiség, s a tegnappal nemigen törődik.

144. oldal (Hold)

GTM>!

– Úgy ád az Isten – megtanulhattam vón –, hogy a másik kezével el is vesz mindjárt valamit! Legalábbis a szegény ember életében mindenkoron így volt, s ekképpen az én életemben sem máshogyan. Adott – s megvette aztán az árát, nem késlekedett vele. Ha meg késlekedett, mert úgy is történt nem egyszer, akkor az mit sem változtatott semmin, nem számít őelőtte az idő! Oly őneki egy ember élete, akár a pillantás, tán még annyi idő sem. Nemigen siet,mert rövid az ő számára bármilyen idő! Örökké van – hogyan érthetné meg azt, aki a halál felé mén? Ha meg úgy van, hogy mi nem érhetjük fel ésszel az ő cselekedetét, akkor legyék úgy, s viseljük, ne kutassuk mit miért cselekszik… Tán tudja is, mi hogy van rendjén. Meglehet!

163. oldal

eme>!

csörgettem zsebemben a sok pénzt. Ki nem vettem volna tőlük a kezemet a világ kincséért sem. Mintha a tenyerem óriási marokká nőtt volna, úgy éreztem. Egyre nőtt a vállamból a karom, akkorára, hogy elhittem volna, ha valaki mondja, akár a világot is mind befoghatom. Magamat is úgy találtam, hogy felnőttem egész a házak ereszéig. S az embereket, akik elmentek előttem, olyan apróknak, semminek, kicsikének láttam, hogy úgy hittem, hogy őket is markomba vehetném, csak akarnom kéne.

68. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Lázár Ervin: Hét szeretőm
Kosztolányi Dezső: Velence
Gelléri Andor Endre: Szomjas inasok
Fekete István: Az erdő ébredése
Hunyady Sándor: Razzia az „Arany Sas”-ban
Gárdonyi Géza: Messze van odáig!
Tömörkény István: Tömörkény István válogatott novellái
Örkény István: Válogatott egyperces novellák
Kosztolányi Dezső: Kínai kancsó
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél kalandjai