A ​könyvtáros kézikönyve 2 csillagozás

Sallai István – Sebestyén Géza: A könyvtáros kézikönyve Sallai István – Sebestyén Géza: A könyvtáros kézikönyve

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Gondolat, Budapest, 1965
832 oldal
>!
Művelt nép, Budapest, 1956
576 oldal

Enciklopédia 4


Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

Brigi007>!
Sallai István – Sebestyén Géza: A könyvtáros kézikönyve

Hű. Nagyon durva ez a könyv, főleg, ha összehasonlítjuk a két kiadását. 9 év különbséggel jelentek meg, mégis valami brutális, hogy mennyire látszik a szocialista diktatúra változása ezen a könyvön. Nagyon izgalmas feladat volt ezt feldolgozni, sokkal érdekesebb, mint elsőre gondoltam. És hát persze a maga korában pedig alap műve volt a könyvtári munkának.


Népszerű idézetek

Rékaci>!

Lehet-e csodálkozni, ha a könyv megbecsülés, szeretet és szinte személyes vonzalom tárgya is?

7. oldal

Brigi007>!

Meg kell érteni, hogy a könyvtáros munkája a könyvek között végzett mozgalmi munka… Könyvtárosainknak szép és fontos hivatása van: a kultúrforradalom első vonalában harcolnak a szocializmus építéséért. Könyvtárosaink akkor dolgoznak jó, ha munkájuk közben egy percre sem veszítik szem elől a nagyszerű célt, amelynek megvalósításáért a maguk sajátos eszközeivel igen sokat tehetnek.

54. oldal

eduscho89>!

Vannak olyan könyvek, amit a könyvtáros csak szakembernek ad ki. Ilyenek pl. az orvosi könyvek. Nem cél az, hogy laikusok kuruzslásba fogjanak, képzelt vagy valódi betegek öngyógyítással foglalkozzanak.

330. oldal

Kapcsolódó szócikkek: könyv · könyvtáros
eduscho89>!

A szocialista tájékoztató munka feladatait [Demisz'eb Gyenyiszjev] a következőképpen foglalta össze:
1. Meg kell világítani az olvasók számára a párt- és kormányhatározatokat, valamint a politikai és a nemzetközi helyzet kérdéseit.
2. Segíteni kell az olvasónak, hogy elsajátíthassa a szükséges ismereteket a tudomány és technika különféle területén, a mezőgazdaságban, az irodalomban és a művészetben.
3. Segítséget kell nyújtani a helyi vállalatok, intézmények és szervezetek munkájának, különösen az új termelési ágak elsajátításában, a helyi erőforrások kihasználásában.

391. oldal

Kapcsolódó szócikkek: könyvtár
Brigi007>!

A könyvtáros feladata, hogy hatékonnyá tegye azt az erőt és tudást, amelyet a könyvek magukban rejtenek, mégpedig minél hatékonyabbá, minél több ember számára. Személyének és munkájának ez a szerep ad súlyt, jelentőséget.

53. oldal

Brigi007>!

Magyar párhuzam: az 1919-es „Könyvtárügyi program” előirányozta a vakok részére nagy központi könyvtárak emelését. A könyvtár feladata nem valamiféle elvont „kultúreszmény” szolgálata, hanem a tömegek, az emberek segítése.

48. oldal

eduscho89>!

A könyvtár könyveivel hat a társadalomra. A könyv a közművelődési könyvtárakban főképp, mint a társadalmi nevelés eszköze, a szakkönyvtárakban pedig a társadalomtudományok esetén gyakran, mint a kutatómunka tárgya, természettudománynál, műszaki tudományoknál pedig mint a kutatás segédeszköze tölt be fontos társadalmi funkciót.

312. oldal

Kapcsolódó szócikkek: könyv · könyvtár
eduscho89>!

Folyóirat-repertóriumának bevezetésében a könyvtáros Szinnyei hangsúlyozza, hogy nem elég a folyóiratokat (és hírlapokat) puszta címük szerint nyilvántartani : arra is szükség van, hogy ezek „tartalma a búvárlatra alkalmassá tétessék, különben az egész óriási tömeg holt anyaggá válik, mivel a keresés sok időpazarlással jár s emellett nem egyszer sikertelen marad".

385-386. oldal

Kapcsolódó szócikkek: könyvtár · könyvtáros
eduscho89>!

Helytelen a könyvtári tájékoztató szolgálat, ha csak a saját állományára terjeszkedik ki, ha figyelmen kívül hagyja a folyóiratokat, ha csupán passzív, nem pedig aktív. A könyvtári munkának éppen ezek a gyengéi kényszerítették ki a külön dokumentáció megszervezését. A szovjet könyvtárelmélet a tájékoztatást nem külön területnek, hanem a könyvtár fontos, sőt egyik központi feladatának tekinti.

389. oldal

Kapcsolódó szócikkek: könyvtár

Hasonló könyvek címkék alapján

Horváth Tibor – Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve 1. – Alapvetés
Bobokné Belányi Beáta – Dömsödy Andrea: Dokumentumismeret
Tóth Máté: Könyvtár és közösség
Varga Ildikó: A formai feltárás alapjai
Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: NET! Mindenekfelett?
Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Halász Béla: Az olvasószolgálat tartalmi kérdései és technológiája
Sipos Anna Magdolna: Könyvtári reneszánsz
Csapó Edit (szerk.): Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása
Csirmazné Rezi Éva – Szabó Erika Zita (szerk.): ISBN útmutató