Selected ​Stories / Válogatott elbeszélések 2 csillagozás

Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény
Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések

A novellákat tartalmazó magyar-angol nyelvű műfordítás-gyűjteményt az ELTE Bölcsészettudományi Kar Műfordítói Szemináriumának végzős hallgatói készítették.
A kötet segítséget jelent a nyelvvizsgára készülőknek az olvasási, szövegértési és fordítási feladatok gyakorlásához. Ugyanakkor a már megszerzett nyelvtudás elmélyítésére is alkalmasak a kötetben szereplő rövid, kitűnő stílusú novellák.

Tartalomjegyzék


Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

Kkatja P>!
Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Egyik kedvenc íróm(talán King?) könyvében találkoztam Saki nevével először és megfogott a lelkesedés, amivel körülvette Az ajtó nevezetű novelláját [jé meg is találtam: http://amugy.hu/index2.php/saki-a-nyitott-teraszajto/ ], ezért nem is haboztam megvenni ezt a vékony kis kötetet, amikor az utamba került, majd pihentettem egy ideig a könyvespolcomon, de olyan szemrehányóan és gunyorosan nézett rám, hogy mikor legutóbb a kezembe került pakolások közben, végre engedtem a szelíd erőszaknak és elolvastam…

…és nem is bántam meg, mert Saki gyönyörű választékossággal ír (szókincs és mondatformálás tekintetében egyaránt), novellái izgalmas és humoros, sokszor morbidba forduló írások. Felváltva lubickoltam az angol és a magyar részek finomságaiban, egyik jobban elvarázsolt, mint a másik, nagy gratula érte a fordító fiataloknak, mert nagyon szépen visszaadták az eredeti szöveg finom szövedékességét, sőt sokszor a magyar változat még sokkal élvezhetőbb nyelvünk sokszínűsége és mélysége végett.
A legerősebb számomra a kezdő történet volt a „Lady Anne nem válaszol” igazi huncut kis fricska az álmatag olvasó érzékeny orrára, de a többi is lenyűgözött előadásmódjával és hangulatteremtésének magas színvonalával.

Többet nem mondok… tessék elolvasni! :)

lzoltán IP>!
Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

A múlt homályába vesző, Edward korabeli angol arisztokrácia ügyes-bajos dolgai kerülnek terítékre a vékonyka könyv lapjain Saki remekbemenő tálalásában, amely nem mentes – szerencsére – az odaszúrkálásoktól, és a szépen ívelő mondatoktól sem. Minden egyes novella más-más fordító átültetésében olvasható, és egyáltalán nem vehető ez rajtuk észre, annyira egységes hangzást szólaltatnak meg – erről, feltételezem nemcsak a szerző tehet, a magyar nyelv gazdagsága, és a fordító önnön kreativitása csábítóan hathat az egyedi hangok előcsalogatására, vagyis a fordítókat dicséri, hogy ilyen egységes szellemben dolgoztak.
     A novellák remek szórakozást nyújtanak, kísérve az olyan odaszólogatásokkal a kortársaknak (is), mint ami a „Clovis* a szülői felelősségről” című írásban is felsejlik – hogy csak azt az egyet ragadjam ki példának, amelyben, talán a legjobban nyúl ki a társadalom felé. A történetben egy kiskorú társaság ismerkedik meg egy olyan mesével, amely az addig hallottaktól nézve érdekes fordulatokkal rendelkezik, és ezáltal figyelmük is egy pillanatra leköttetik. Ez a novella, a nevelés egy cseppet más szemszögből való nézésére hívja fel a figyelmet, arra az apró tényre, hogy nem az állandó tiltás, és szabályozás kell legyen a megoldás a gyerekek nevelésében.

* Clovis, több novella visszatérő szereplője.


Népszerű idézetek

lzoltán IP>!

     – Ki fog hűlni a tea. Csengess, hogy hozzanak még! – szólt Lord Beanford özvegye.
     Susan Lady Beanford életerős, idős hölgy volt, aki élete nagy részét képzelt betegségekkel való kacérkodással töltötte; Clovis Sangrail egyszer tapintatlanul megjegyezte, hogy az asszonyság Viktória királyné koronázásakor hűlt meg, és azóta sem engedett fel. […]

83. oldal, Louise (Paginarum, 1999)

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

    Egbert idegesen méricskélte a cvikkerén keresztül. Hogy a Lady Anne-nel folytatott viták során a rövidebbet húzza, azt már megszokhatta. De hogy a saját monológjában is alulmarad, az megalázó újdonságot jelentett a számára.

11. oldal Lady Anne nem válaszol

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

lzoltán IP>!

     – De ha időközben megette, és részben már meg is emésztette egy hiéna, – mondta Clovis, aki szenvedélyesen ragaszkodott a vadállat teóriájához –, ennek minden bizonnyal lennének észrevehető nyomai.
     Miss Gilpet eléggé megdöbbent a kérdés ilyetén fordulatán.
     – Biztosra veszem, hogy nem ette meg egy hiéna – mondta erőtlenül.
     – Lehet, hogy egy hiéna viszont éppen ennyire biztos abban, hogy igen. Tudja, lehet, hogy a hite épp annyira erős, mint Önnek, csak kissé pontosabb elképzelései vannak Baba jelenlegi tartózkodási helyét illetően.

93. oldal, A kutatás (Paginarum, 1999)

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

lzoltán IP>!

     – Agyamra megy annak a nőnek az ál-műértő halandzsája – mondta Clovis az újságíró barátjának. – Mániája, hogy úgy beszél egy-egy képről, hogy „hatása a szemlélőre nőttön-nő”, mintha valami gombaféle lenne.

113. oldal, A hátkép (Paginarum, 1999)

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

    Hogy megtörje a jeget, már ha egyáltalán volt ilyen, Egbert megjegyzést tett a tompa, templomi fényviszonyokra. Ez a megjegyzés minden téli és késő őszi estén elhangzott 4.30 és 6 óra között; ez házaséletük szerves részét képezte. Nem volt rá bevett válasz, és Lady Anne nem is válaszolt.

7. oldal Lady Anne nem válaszol

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

    EGBERT úgy lépett be a tágas, félhomályos szalonba, mint aki nem biztos abban, hogy madárházba vagy bombagyárba kerül-e, s ezért aztán mindkét eshetőségre felkészült.

(első mondat)

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

lzoltán IP>!

     – Most örökre meg kell tartanom? – kérdezte gyászosan Rose-Marie.
     – Nem örökre, – vigasztalta Clovis –, tizenhárom évesen beállhat a tengerészethez.

97. oldal, A kutatás (Paginarum, 1999)

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

    Don Tarquinio kinyújtózva feküdt a perzsaszőnyegen, a tűznél sütkérezett, a uralkodói közönnyel viseltetett Lady Anne esetleges rosszkedve iránt. Családfája éppoly makulátlanul perzsa volt, akár a szőnyeg, nyakszőrzete pedig lassan második telének pompájába lépett. Don Tarquinio-nak a reneszánsz beállítottságú szállodainas keresztelte el. Ha rajtuk múlik, Egbert és Lady Anne kétségtelenül Cirminek hívta volna, de nem ragaszkodtak volna hozzá mindenáron.

7. oldal Lady Anne nem válaszol

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

    Továbbra is csönd. Négypercnyi bevezető hallgatás után Lady Anne szokás szerint hangot adott a neheztelésének. Egbert fogta a kancsót, és öntött egy kis tejet Don Tarquinio tányérjába; lévén, hogy a tányér már eleve csurig volt, egy csúf tócsa lett az eredmény. Don Tarquinio nem mozdult, csak bámult, tekintetében meglepett kíváncsisággal, mely aztán lassan kihunyt, s helyébe a teljes érdektelenség lépett, mikor Egbert a kifolyt matéria fellefetyelésére invitálta. Don Tarquinio az élet kínálta sokféle szerepet kész volt eljátszani, de a szőnyegtisztító berendezés nem tartozott ezek közé.
     – Szerinted nem vagyunk bolondok? – kérdezte Egbert fogyatkozó jókedvvel.

9. oldal Lady Anne nem válaszol

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

     – Szerinted nem viselkedünk szörnyen ostobán?
     – Mint a komplett idióták – kommentálta magában Don Tarquinio, ahogy a visszavonuló Egbert mögött becsukódott az ajtó. Azután fölemelte bársonyos elülső mancsát, és könnyedén felszökkent közvetlenül a kanári kalitkája alatt lévő könyvespolcra. Látszólag csak most figyelt fel a madár jelenlétére, valójában azonban már régóta kész akcióterv szerint cselekedett, jól megérlelt elhatározás jegyében. A kényúr szerepében gyakran tetszelgő kanári egy csapásra normális méretének egyharmadára húzta össze magát, majd kétségbeesett szárnycsapkodásba és fülsiketítő rikácsolásban tört ki.

11. oldal Lady Anne nem válaszol

Saki: Selected Stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény


Hasonló könyvek címkék alapján

Edgar Allan Poe: Kegyetlen mesék / Cruel tales
Edgar Allan Poe: Különös történetek / Curious Stories
Edgar Allan Poe: Meghökkentő történetek / Unexpected Stories
Edgar Allan Poe: Misztikus történetek / Weird Tales
Edgar Allan Poe: A fekete macska
Oscar Wilde: Gránátalmaház / A House of Pomegranates
Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes emlékiratai / The Memoirs of Sherlock Holmes
Edgar Allan Poe: Rejtelmes történetek / Mystery stories
Kosztolányi Dezső: A gipszangyal / The Plaster Angel
Oscar Wilde: The Model Millionaire – A mintamilliomos / The Sphinx without a Secret – A titok nélküli szfinksz