Klasszikus, ​modális és intenzionális logika 1 csillagozás

Ruzsa Imre: Klasszikus, modális és intenzionális logika

A szerző e könyvében a szimbolikus logika módszereit, fejlődéstörténetét és fontosabb filozófiai problémáit tárgyalja. A hasonló tárgyú munkáktól eltérően nem áll meg a klasszikus (extenzionális) elméletnél, hanem messzemenően behatol a logika alapvető jelentőségű modális és intenzionális logika területére, a legutóbbi évekig követve e tudományág fejlődését. A szerző a kifejtéshez szükséges matematikai apparátus használatát a minimumra korlátozza anélkül, hogy engedményt tenne a szabatosság rovására.
A művet felépítése és tárgyalásmódja alkalmassá teszi a tankönyv jellegű felhasználásra.

>!
Akadémiai, Budapest, 1984
412 oldal · ISBN: 9630530848

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Pásztorné Varga Katalin – Várterész Magda: A matematikai logika alkalmazásszemléletű tárgyalása
Christos H. Papadimitriou: Számítási bonyolultság
Kádek Tamás – Robu Judit – Várterész Magda: Matematikai logika példatár
Pataricza András (szerk.): Formális módszerek az informatikában
Fülöp Zoltán: Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük
Bolberitz Pál: Bevezetés a logikába
Douglas R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach
Gottfried Wilhelm Leibniz: Gottfried Wilhelm Leibniz válogatott filozófiai írásai
Maurer I. Gyula – Virág Imre: A relációelmélet elemei
G. Havas Katalin: Logikus!