Az ​Akasha krónikából 11 csillagozás

Rudolf Steiner: Az Akasha krónikából

Mindaz, ​ami az időben keletkezik, az örökkévalóból ered, csakhogy az örökkévalóság az érzéki észlelés számára nem hozzáférhető. Az ember számára azonban nyitva áll az út az örökkévaló észleléséhez. Kifejlesztheti a benne szunnyadó erőket úgy, hogy ezt az örökkévalót képes legyen megismerni… Ha az ember így kiterjeszti megismerőképességét, akkor a múlt megismerésénél már nem szorul a külső tárgyi bizonyítékokra. Akkor láthatja azt, ami az eseményekkel kapcsolatban érzékekkel nem észlelhető, amit az idő nem rombolhat szét belőlük. Akkor a múlandó történelemtől eljut a maradandóhoz. Ez a történelem azonban más betűkkel van írva, mint a közönséges történelem. A gnózis és az antropozófia „Akasha Krónikának” nevezi… Aki megszerezte magának a szellemi világban való észlelés képességét, ott megismeri azt, ami az elmúlt folyamatokban örökkévaló. Az események nem úgy állnak előtte, mint a történelem holt bizonyítékai, hanem teljesen elevenen. Bizonyos módon lejátszódik előtte, ami történt.… (tovább)

>!
Új Mani-Fest, Budapest, 2002
154 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630035162 · Fordította: Esze Gáborné
>!
Új Mani-Fest, Budapest, 2000
154 oldal · ISBN: 9630035162 · Fordította: Esze Gáborné

Enciklopédia 24


Most olvassa 2

Várólistára tette 12

Kívánságlistára tette 17

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

gjudit8>!
Rudolf Steiner: Az Akasha krónikából

Élvezetes olvasmány az időről, amelynek aprócska porszemei vagyunk – beleillünk egy számunkra felfoghatatlanul tökéletes rendszerbe, még ha nem is mindig találjuk a helyünket…

KoŁibri>!
Rudolf Steiner: Az Akasha krónikából

Na ezt nevezem én történelemkönyvnek! Irigylem azokat akik képesek az Akashát olvasni, én is szívesen beletekintenék!

Wish P>!
Rudolf Steiner: Az Akasha krónikából

Az eleje nagyon érdekes volt, mert a főkorszakokról ilyen részletesen máshol még nem olvastam. A planetáris inkarnációs rész már nem annyira tetszett, arról sokkal részletesebben ír a Szellemtudomány körvonalaiban és más előadásokban.

Monamoon>!
Rudolf Steiner: Az Akasha krónikából

Érdekes írás, de sajnos amire kíváncsi voltam arra nem találtam rá. Hiába közöl száraz tényeket az én kérdéseim még mindig nyitottak maradtak.


Népszerű idézetek

gjudit8>!

Csak a képzetalkotó ember tudja kifejleszteni az észleletekre vonatkozó emlékezetét, és csak a gondolkodó ember jut el odáig, hogy magát környezetétől mint önálló, öntudatos lényt megkülönböztesse, hogy magát mint „Én”-t ismerje meg.

98. oldal

Kapcsolódó szócikkek: én · észlelés · gondolkodás · öntudat
1 hozzászólás
gjudit8>!

Azoknak az élvezeti cikkeknek, amiket az ember fogyaszt, nagy része szívméreg.

137. oldal

Kapcsolódó szócikkek: élvezet · fogyasztás · fogyasztói társadalom · méreg
gjudit8>!

Bizonyos állandó jellegű taglejtések kialakulása, az érzékszervi szemlélet finomságai, a szépségérzetek és általában az egész emberiségre közösen jellemző érzet és érzelmi élet nagy része eredetileg a nők lelki befolyása révén jött létre.

46. oldal

Kapcsolódó szócikkek: érzékelés · érzelem · nők · szépség
1 hozzászólás
gjudit8>!

Az értelem felébredése az emberi természetben nem más, mint egy belső Nap felragyogása.

82. oldal

gjudit8>!

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a fejlődés formái a távoli múltban és a távoli jövőben annyira eltérnek a jelenlegiektől, hogy mai kifejezéseink csak szükségmegoldásként használhatók velük kapcsolatban, mert ezekben a távol eső korszakokban tulajdonképpen már minden értelmüket elvesztik majd.

133. oldal

Kapcsolódó szócikkek: fejlődés
1 hozzászólás
gjudit8>!

Aki megszerzi azt a képességet, hogy a szellemi világot érzékelje, az felismeri ott a már megtörtént folyamatokat a maguk örök jellegzetességében. Nem úgy jelennek meg számára, mint a történelem halott jelei, hanem mint élő valóság. Bizonyos módon lejátszódik előtte az, ami megtörtént. A múlandó történelemtől elmúlhatatlanhoz jut el.

152. oldal

Kapcsolódó szócikkek: érzékelés · ezotéria · folyamatosság · képesség · történelem · valóság
gjudit8>!

Mindaz, ami az időben keletkezik, az örökkévalóból ered, csakhogy az örökkévalóság az érzéki észlelés számára nem hozzáférhető. Az ember számára azonban nyitva áll az út az örökkévaló észleléséhez. Kifejlesztheti a benne szunnyadó erőket úgy, hogy ezt az örökkévalót képes legyen megismerni.

12. oldal

gjudit8>!

Az erő, amit az ember egy másik emberrel való együttműködés céljából kifelé irányít, a szeretet. Az ember feletti lények egész szeretetüket kifelé irányították, hogy lelkükbe beáradhasson a világbölcsesség.

52. oldal

Kapcsolódó szócikkek: bölcsesség · erő · szeretet
1 hozzászólás
gjudit8>!

Kétféle vezetője volt tehát a gyermeki emberiségnek: a szeretet és a bölcsesség lényei. A szeretet és a bölcsesség közé volt az emberi természet befogva, amikor ezen a Földön jelenlegi formáját felvette. A szeretet lényei fizikai fejlődését ösztönözték, a bölcsesség lényei pedig belső lényének tökéletesedését. A fizikai fejlődés során generációról generációra halad az emberiség, új törzseket és fajokat alkot; a belső fejlődés során az egyes emberek haladnak a belső tökéletesedés útján: tudósok, bölcsek, művészek, technikusok stb. válnak belőlük.

54. oldal

Kapcsolódó szócikkek: bölcsesség · emberek · evolúció · fejlődés · szeretet · tökéletesség
1 hozzászólás
gjudit8>!

Minél mélyebbre hatol az ember állandó munkával az igazi szellemtudományba, annál szerényebb lesz. Csak akkor tudja meg, hogy lassan, fokozatosan kell magát bizonyos megismerésekre éretté és méltóvá tennie. […] Ha az ember eljutott egy kis megismeréshez, akkor látja, hogy milyen mérhetetlenül nagy út áll még előtte. Éppen a tudás vezet el annak belátásához, hogy milyen keveset tudunk.

84. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Dubravszky László: Az antropozófia körvonalai
Judith von Halle – Peter Tradowsky: „Ha pedig Krisztus fel nem támadott…”
Gellért Ferenc: Szellemi útmutatások a 21. századra
Dubravszky László: A Megismerés titka I–III.
Dubravszky László: Modern antropozófiai beavatás
Bistey Zsuzsa: Rudolf Steiner él
Lothar Gassmann: Az antropozófia – keresztyén szemmel
Váradi Tibor: Szellemtudomány
Bistey Zsuzsa: Vízöntőkori újjászületés