A ​szociális élet kérdései 0 csillagozás

Rudolf Steiner: A szociális élet kérdései

A „Die Kernpunkte” most jelenik meg először magyar nyelven. Egy olyan történelmi szituációban, amely bizonyos vonatkozásaiban hasonlít ahhoz az Európa számára sorsdöntő időszakhoz, melyben Rudolf Steiner könyvét először megjelentette. A szociális organizmus hármas tagozódása, ahogy ezt Steiner könyvében kifejti, nem elmélet, nem program, nem ideális elképzelés a társadalmi berendezkedésről – hanem feladat, a szociális-politikai gyakorlat elsajátításának módszere. Az emberi fejlődés elmúlt évszázadaiban felszínre került pozitív impulzusokkal minden olyan törekvés szemben áll, amely nemzeti államot, nemzetgazdaságot akar létrehozni, vagy amely önellátásra törekszik. A legerősebb szembenállást azonban az az egységes államszervezet jelenti, amely a gazdaság és a szellemi élet területén központi irányításra törekszik…

>!
Mandátum, Budapest, 1990
176 oldal · ISBN: 9630280582

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Andorka Rudolf – Stefan Hradil – Jules L. Peschar (szerk.): Társadalmi rétegződés
Gombár Csaba – Hankiss Elemér – Lengyel László (szerk.): És mi lesz, ha nem lesz?
Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege
Pető Andrea (szerk.): A társadalmi nemek oktatása Magyarországon
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig
Herman Judit (szerk.): Miért marad???
Sulyok Katalin: Egy ország gyesen
Adamik Mária (szerk.): Bevezetés a szociálpolitika nem szerinti értelmezésébe „Gendering Social Policy”
Anthony Giddens – Patrick Diamond (szerk.): Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről – és az új egyenlőségről
Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon (1817-1990)