A ​nevelés művészete 1 csillagozás

Metodika-didaktika
Rudolf Steiner: A nevelés művészete

Másfél évtizede újraindult a Waldorf-pedagógia Magyarországon. Az óvodák, iskolák és pedagógusképzések egymás után nyitották meg kapuikat. 2003-ban már 20 Waldorf-iskola működik hazánkban. Sorozatunk azoknak a tanároknak, pedagógusoknak az igényeit kívánja kielégíteni, akik az egyre népszerűbb Waldorf-pedagógia mélyére akarnak hatolni. Rudolf Steiner pedagógiai alapvetéseit az a több mint 20 kötet tartalmazza, melyek a hatalmas életművön belül a nevelés művészetéről szólnak. Korunk egyik legmodernebb pedagógiai irányzata a gyakorlatban nap mint nap bizonyítja létjogosultságát, s különös érzés azt tapasztalni, hogy a neveléstudomány újabb és újabb felfedezései mennyire összecsengnek Rudolf Steiner nézeteivel még akkor is, ha „terminus technicusai” eltérnek a Rudolf Steiner által használt nyelvezettől. Megéri a fáradtságot ez utóbbi, különös nyelvezetnek a megismerése, mely által elénk tárul a gyermek rejtélye. Tartson velünk e csodálatos rejtély megismerésében!

>!
194 oldal · ISBN: 9638644648 · Fordította: Tarnai Balázs

Kívánságlistára tette 5


Népszerű idézetek

>!
gjudit8

[…] az olyan gyermek, aki füvet vágott a sarlóval, a kaszával, aki barázdákat húzott egy kicsi ekével, más emberré lesz, mint az olyan gyermek, aki nem tett ilyet.

145. oldal

1 hozzászólás
>!
gjudit8

Én magam a kozmosz egy lélegzetvétele vagyok.

31. oldal

>!
gjudit8

A diák örökös kikérdezése magától értetődő dolgokról pusztán azért, hogy szemléltető oktatást műveljünk, azt jelenti: az egész tanítás felett az unalom szféráját terjesztem ki, amelynek valójában nem szabad jelen lennie.

171. oldal

>!
gjudit8

Hátborzongató, igen hátborzongató kép az, hogy a jövőben demokratikus választás útján kell összejönniük embereknek a parlamentekben, hogy döntéseket hozzanak az oktatás és a nevelés kérdéseiről, legfeljebb olyan emberek szakértői véleményére alapozva, akik ugye – demokratikus érzületükön kívül – valójában nincsenek mélyebben érintve az ügyben.

31. oldal

1 hozzászólás
>!
gjudit8

A költészet a lélek magányosságából születik, csakis ott. Megértésre az emberi társadalmon keresztül talál. Nem absztrakt dolog az, amit meg akarunk indokolni, hanem ugyancsak konkrétum, ha azt mondjuk, hogy az ember a költészeti alkotásával a bensőjét tárja fel, és hogy ezzel a bensővel az alkotás elfogadása által megint a másik ember legmélyebb bensője találkozik szembe.

43. oldal

>!
gjudit8

[…] mindenféle plasztikus-képzőművészeti dolog az ember individualizálásán alakít, mindenféle zenei-költészeti dolog ezzel szemben a szociális életet mozdítja előre.

43. oldal

>!
gjudit8

Rettentő sok mindent elrontunk a kialakulóban lévő emberben, ha nem úgy járunk el, hogy a 10-11. életévében járó gyermeket érzés-szinten, érzelem-szinten újra és újra rávezetjük arra, hogyan függ össze az ember a külső természettel, hogy szintézise a külső természeti világnak.

103. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Mezei Ottóné: Járjak-e a Waldorf-úton?
Johannes Kiersch: Bevezetés és magyarázat Rudolf Steiner „Általános embertan”-ához
Vekerdy Tamás: Álmok és lidércek
Frans Carlgren: Szabadságra nevelés
Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről
Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek?
Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák
Fűzfa Balázs – Fazekas Annamária (szerk.) – Horváth H. Attila: Süss fel nap I.
Johannes Kiersch: Foreign Language Teaching in Steiner Waldorf Schools
Kulcsár Gábor: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában