A ​Szent Sír hadművelet 10 csillagozás

A keresztes hadjáratok a legendákban és a valóságban (1095-1187)
Rudolf Pörtner: A Szent Sír hadművelet

"E ​könyv tárgya a középkor legfontosabb eseményének, a keresztes háborúknak a története"– írja Rudolf Pörtner, számos népszerűsítő történelmi munka szerzője. Majd így folytatja bevezetőjét: „A keresztes háborúkat roppant külső és belső drámaiság jellemzi: a hosszú távon kibogozhatatlanul egymásba gabalyodó csaták, ostromok, rabló hadjáratok, politikai áskálódások, »csúcstalálkozók«, járványosan terjedő rögeszmék, vaskos magánbotrányok, kereskedelmi ügyletek és telepítési kísérletek összességükben a középkor olyan lélegzetelállító emberi színjátékát hozták létre, amelyhez hasonlót nem alkothatott a leggazdagabb emberi fantázia sem.”
Rudolf Pörtner választott témájának megfelelően rendkívül színesen, szórakoztatóan írja meg ezeknek a háborúknak a történetét, egyúttal hű képet festve a középkor emberéről, nemesről, közemberről, papról egyaránt. Számos korabeli forrásmunkát használt fel, s nem hagyta figyelmen kívül az újabb kutatásokat sem, amikor imponáló anyagismerettel… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Századok – emberek Európa

>!
Európa, Budapest, 1985
698 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630734885 · Fordította: Mészáros Klára

Kedvencelte 2

Most olvassa 1

Várólistára tette 9

Kívánságlistára tette 11


Kiemelt értékelések

monseigneur>!
Rudolf Pörtner: A Szent Sír hadművelet

Rudolf Pörtner: A Szent Sír hadművelet A keresztes hadjáratok a legendákban és a valóságban (1095-1187)

1099. július 15-én a keresztesek lerongyolódott, fanatikus spoiler serege, élén vezéreivel, Gottfrieddal, Tankréddal, Balduinnal, és a többiekkel belépett az elfoglalt (megszabadított?) Jeruzsálem kapuján. Addigra már erkölcsileg és földrajzilag is nagyon sok mindenen túl voltak. A Clermontban elindított folyamatok a rajnai pogromoktól kezdve, Remete Péter felvonulásán át, a sok felesleges és sikertelen próbálkozásig, rengeteg hol nevetséges, hol ijesztő fordulatát hozták a Keresztes háborúk első etapjának.
A beáramló csapatok aznap őrjöngésben versenyre keltek a muszlim elnyomókkal. A Szent városban rendezett vérengzés hosszú időre mértéket adott az ügyek intézésére azon a vidéken. Sok évvel később, 1187. október. 2-án Jeruzsálem pátriárkája végleg kivonult a városból, élve a Szaladin által adott türelmi idővel, ami alatt a keresztények elhagyhatták a várost. A kincsekkel megrakott karaván nem volt oly lerongyolódott mint Gottfried kompániája, szimbolikus jelentősége viszont nem kisebb.

Hosszú utat tett meg Jeruzsálem királysága a két esemény között, és az utat történészeinkkel mi is többször végigjártuk már. Pörtner ezúttal újra ide invitált minket, mi pedig örömmel fogadtuk, jóllehet kéjutazásnak kissé szokatlan. Az író velünk együtt végigveszi a háborúkat és tárgyalásokat, új megvilágításba helyezi a forrásokat, és általában jó történész módjára oszlatja a ködöt minden kérdésben, hessegeti a legendákat. Pedig ilyenekből sok van. Kár tagadni, a középkori Európa felfogásba nagyon szervesen épült be a keresztesek mítosza, mely a lovagi eszmékből (na meg jó sok politikai megfontolásból) táplálkozott, és végül annak része lett. A helyenként roppantul retrográd nyugati történelemszemlélet tévhitek sűrű dzsungelét fonta a téma köré, amit már egy jó ideje irtanak a lelkiismeretes kutatók, és amely bozótból ezzel a könyvel is jó pár tövist letör Pörtner, a tudomány nagyobb dicsőségére. A mű remek olvasmányos stílusban, jól átgondolva vizsgálta meg a Szentföld történetét, kitűnő munka, mely érdemes ajánlásra.

Pierre75>!
Rudolf Pörtner: A Szent Sír hadművelet

Rudolf Pörtner: A Szent Sír hadművelet A keresztes hadjáratok a legendákban és a valóságban (1095-1187)

Aki a középkort akarja megérteni, a keresztes háborúk okait kell megértenie. Pörtner mesterműve ehhez nyújt segítő kezet. Olvasmányos, magával ragadó stílussal ír egy komplex témáról. A száraz és avitt, önmagának magyarázó hazai történésztársadalomnak lenne mit tanulnia Pörtner-től. Ezúton is köszönet Mészáros Klárának a brilliáns fordításért.

Allegra_d_Avignon>!
Rudolf Pörtner: A Szent Sír hadművelet

Rudolf Pörtner: A Szent Sír hadművelet A keresztes hadjáratok a legendákban és a valóságban (1095-1187)

A könyv stílusából számomra az jön le, hogy lényegében Runciman nagy keresztes „bibliájának” tömör, olvasmányos kivonatával állunk szemben – természetesen a könyv egy szűkebb időszakot fed le; az első keresztes hadjárat meghirdetésétől Jeruzsálem bukásáig. Aki csak (most) ismerkedik a történelem eme lenyűgöző időszakával, annak mindenképp egy ilyen könyvet kell a kezébe vennie; mérhetetlen mennyiségű információt szolgáltat könnyen követhető, olvasmányos stílusban. Külön öröm volt számomra viszontlátni Runciman szarkasztikus stílusát és anekdotáit.

A könyv szerkezete már csak hab a tortán! Szeretem a tagolt, sok fejezetből álló könyveket (pláne, ha történelmiek!), amikkel gyorsabban lehet haladni és amikben az utólagos keresés is könnyebb.

SignorFormica>!
Rudolf Pörtner: A Szent Sír hadművelet

Rudolf Pörtner: A Szent Sír hadművelet A keresztes hadjáratok a legendákban és a valóságban (1095-1187)

Tömör, olvasmányos, magával ragadó bemutatása az első keresztes háborúnak! Én nem tudtam letenni, szinte egy szuszra olvastam el. Aztán jöhetett évekkel később Runciman óceánja..

Kilgor_Trout>!
Rudolf Pörtner: A Szent Sír hadművelet

Rudolf Pörtner: A Szent Sír hadművelet A keresztes hadjáratok a legendákban és a valóságban (1095-1187)

Kissé száraz de tema kedveleoinke érdekes es értékes összegzés. Ne ezzel kezdj bele.


Hasonló könyvek címkék alapján

Fábián Laura – Gál Judit – Haraszti Szabó Péter – Uhrin Dorottya (szerk.): Micae Mediaevales V.
Charles Phillips – Craig Taylor: A keresztesek hadjáratai és a lovagi élet – Képes enciklopédia
Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán
Erdődy János: Keresztes lobogók alatt
Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában
Révész Éva – Halmágyi Miklós (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 5.
Kiss P. Attila – Piti Ferenc – Szabados György (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 7.
Szanka Brigitta – Szolnoki Zoltán – Juhász Péter (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 9.
A kora középkor
Geoffrey Regan: Oroszlánszívűek