Szívzuhogás 12 csillagozás

Magyar költők szerelmes versei
Rozslay Zsuzsanna – Varga Lajos Márton (szerk.): Szívzuhogás

Hosszú és gyönyörűségesen is gyötrelmes út a szerelemé. Antológiánk ezt az utat követi a magyar költészet vallomásaira figyelve. Nincs könnyű dolga annak, aki egy ilyen gyűjtemény összeállítására vállalkozik, hiszen a szerelem logikája (ha van egyáltalán logika benne) annyiféle, ahányan megéljük. Vannak persze stációk. de elkülöníthetők-e? A döntést a versekre bíztuk, és hagytuk, hogy egymás mellé húzódjanak két-háromszáz év távolából is. Szinte a maguk akaratából álltak össze a ciklusok, a szelíd kívánkozástól a rajongó vallomásokig s végül ama bizonyosságig, hogy Anna örök. Nincs itt szó valami határozott szándékú tanításról – nem is lehetne, még érzelmi kultúránk romlása idején sem. Csupán bemutatjuk: mások így élték meg a szerelmet, emberségük próbáját. Ez sem kevés, és segítségnek sem utolsó. A kötetcím: Szívzuhogás, Nagy László kifejező szava, a Bánatot váltunk című verséből való.

A művek szerzői: Kosztolányi Dezső, Dsida Jenő, Rákos Sándor, Tóth Éva, József Attila, Radnóti Miklós, Sárközi György, Weöres Sándor, Ady Endre, Petőfi Sándor, Juhász Gyula, Illyés Gyula, Hajnal Anna, Kisfaludy Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Balassi Bálint, Kisfaludy Károly, Áprily Lajos, Gyurkovics Tibor, Nagy László, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Lator László, Rab Zsuzsa, Vörösmarty Mihály, Kassák Lajos, Babits Mihály, Utassy József, Tóth Bálint, Csoóri Sándor, Zelk Zoltán, Váci Mihály, Kiss Dénes, Nemes Nagy Ágnes, Sinka István, Jékely Zoltán, Kalász László, Serfőző Simon, Szécsi Margit, Farkas Árpád, Kormos István, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Pilinszky János, Bella István, Tamás Menyhért, Gál Sándor, Marsall László, Kaffka Margit, Csorba Győző, Ratkó József, Szilágyi Domokos, Buda Ferenc, Markó Béla, Csukás István, Vas István, Székely János, Ágh István, Rózsa Endre, Bede Anna, Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel, Bajza József, Nadányi Zoltán, Vajda János, Kovács István, Sumonyi Zoltán, Lászlóffy Aladár, Takács Zsuzsa, Kazinczy Ferenc, Zalán Tibor, Bertók László

Tartalomjegyzék

>!
Móra, Budapest, 1988
238 oldal · ISBN: 9631154777
>!
Móra, Budapest, 1986
224 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631144429

Kedvencelte 4

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

Véda P>!
Rozslay Zsuzsanna – Varga Lajos Márton (szerk.): Szívzuhogás

Megtalálható benne a tematika összes árnyalata. Minden könyvespolcra egyet!

olvasóbarát>!
Rozslay Zsuzsanna – Varga Lajos Márton (szerk.): Szívzuhogás

Időben, témában és válogatott költőkben minden benne van, a szerelem kezdetétől „ Már néha gondolok a szerelemre” az „Énekek éneke” érintésével, az az „Egy ágyon egy kenyéren” át a „Nagyon fáj” és az „elbocsátó, szép üzenet” megéléséig. Ha rövid áttekintést szeretnénk a szerelem örömeiről és gyötrelmeiről ez a kötet jó választás.

szelesteirita P>!
Rozslay Zsuzsanna – Varga Lajos Márton (szerk.): Szívzuhogás

minden benne van. a vágyódás, a szenvedély, a házasság, a gyűlölet és a remény. a legszebb válogatások egyike!

…írtam ezt 12 éve, és a véleményem azóta sem változott. Minden idők legszebb szerelmes vers válogatása ez, teljes és tökéletes. És miatta kezdtem el olvasni pl Nagy Lászlót és Gyurkovics Tibort, amiért nagyon hálás vagyok!

Annamarie P>!
Rozslay Zsuzsanna – Varga Lajos Márton (szerk.): Szívzuhogás

14-17 éves korom körül ez volt a bibliám.


Népszerű idézetek

Véda P>!

Belső zsebedbe bújva
lehetne élni szépen,
dobogós boldogságban,
halálig szívverésben.

91. oldal Szécsi Margit: Körülötted bolyongok

Véda P>!

Három napja szivemen
hintázik a szerelem,
hintázik a szerelem
három napja szivemen.

Hintán piros szoknya ül,
piros szoknya elrepül,
fehér pendely penderül,
fehér pendely elrepül.

Száll a hinta, föl-le száll,
meztelen lány rugkapál,
keze, lába, haja száll,
nevem után kiabál.

Három napja szivemen
hintázik a szerelem,
hintázik a szerelem
három napja szivemen.

94. oldal, Kormos István: Három napja

Véda P>!

Rejtettelek sokáig,
mint lassan ért gyümölcsét
levél közt rejti ága,
s mint téli ablak tükrén
a józan jég virága…
virulsz ki most eszemben.
S tudom már,mit jelent ha
kezed hajadra lebben,
bokád kis billenését
is őrzöm a szívemben,
s bordáid szép ívét is
oly hűvösen csodálom,
mint aki megpihent már
ily lélekző csodákon.
És mégis álmaimban
gyakorta száz karom van
s mint álombéli isten
szorítlak száz karomban.

102. oldal Radnóti Miklós: Rejtettelek

Dün P>!

Sárközi György: Virágok beszélgetése

– Külön indákon tekeregve bús virág voltam, bús virág voltál,
Köszönöm, hogy nagy bolygásodban mégis-mégis hozzámhajoltál.
Ideges, keringő kacsokkal akkor futottál mellém éppen,
Mikor már-már alákonyultam sötét levelek hűvösében.

– Külön indákon tekeregve bús virág voltam, bús virág voltál,
Köszönöm, hogy nagy magányodban mégis-mégis hozzádkaroltál.
Már-már sírósan becsukódó kelyhedet rámnyitottad önként,
S lelked lelkembe átejtetted, hogy ott forogjon csípős könnyként.

– Egymás mellett és egymás ellen nyílunk mi, nyugtalan virágok,
Kergetőzve s összeborúlva, mint tengeren játszó sirályok,
Rázkódva forgó viharokban, bukdosva pergő jégesőkben,
Idegenül tán mindörökké, de mindöröktől ismerősen.

– Egymás mellett és egymás ellen nyílunk mi, nyugtalan virágok,
Megtört gőgben összeakadva, mint száműzött, koldus királyok,
S úgy nézzük egymást szomorúan, kíváncsian s mindent tudóan,
Mint hulló csillagok figyelnek egymás útjára lefutóban.

105. oldal · Sárközi György

Véda P>!

Tamás Menyhért: Már mindennap

Nyárba-szédülő fák terhével
zuhant közénk a szerelem;
végighorzsolta halántékom,
vér serkent a kezeden.

Már mindennap így várnak ránk a
kisebesedett éjjelek,
rejtőzhetsz a Hold mögé, kőbe,
mindenütt rád lelek.

Egymásra villanó szemünktől
robbanak fel a hajnalok,
sugár-mosolyod záporában
kitakart arcú ég vagyok.

112. oldal

Véda P>!

Veled jó, veled jó,
a mező, a folyó,
meg a szél, meg az éj,
meg minden, ami él.

Ha fele nem tiéd,
ízetlen az ebéd,
a Nap, a letűnő,
a harag, a jövő.

Amihez csak érek,
válik ketté rögtön,
két részre a földön:
egybefűzni véled.

Ha fele nem tiéd,
kevés a föld, az ég,
meg a nyár, meg a tél,
meg a dél, meg az éj.

A múlt, a kikelet,
a kisgyerek.

128. oldal Illyés Gyula: Feleség

Véda P>!

Úgy élsz bennem, akár a vérem,
nyitott szememben a világ,
fájdalmaink a létezésben,
vagy ép üvegben a szilánk!
Belőlem már te ki nem válhatsz,
mint halál a születésből,
éjszakáimból az álmok,
élők a múló időkből.

75. oldal Kiss Dénes: Részem lettél

Véda P>!

még valamikor ma mondd el nekem
szerelmed változásait
ébredésedkor moccanásait
amikor a tarkódtól meleg
párna tollában mélyebbre pereg
az elmult napi szerelem-szilánk
éles és mégis kristálycukor-szemcse
mikrolencse és benne koponyánk
egybegyúrva az álomtollazatban
gyűszűnyi nap egy kapuboltozatban
hol párban álló önmagunkat látva
elalszunk ott fenn mi gyűszűnyi lámpa
mert minek mégegy fény oda
hol a búcsúzók homloka
úgy világít a kapuboltozatban
mint a holnapi szerelem-szilánk
mikrolencse és benne koponyánk
a holnapesti álomtollazatban
midőn majd a tarkódtól meleg
párnád tollában mélyebbre pereg
és ha leendő moccanásait
szerelmed apró változásait
már ma valaha elmondtad nekem

115. oldal Marsall László: Ódondad kérelem

2 hozzászólás
Véda P>!

Annyi év, annyi év:
a szerelem tart-e még?

Azt hiszem, kedvesem,
ez már rég nem szerelem.
A szerelem meggyujtott,
meggyujtott és elfutott,
itthagyott,
itthagyott.

Mintha két szép fa ég
puszta környék közepén
és a lángjuk összecsap,
s most a két fa egy fa csak:
pirosak,
pirosak.

Nem is két fa, két olajkut
és a lángjuk összecsap –
mélyek, el nem alszanak.
A szerelem messze van már
és kacag,
és kacag.

Mit kell itt még szerelem,
kedvesem?
Ugy tudlak már csak szeretni
mint magamat szeretem,
égve s égetve, kegyetlen

s érzem, hogy kacag mögöttem
a szökevény szerelem.

127. oldal Babits Mihály: Szökevény szerelem

Véda P>!

Rejtelmek ha zengenek,
őrt állok, mint mesékbe’.
Bebujtattál engemet
talpig nehéz hűségbe.

Szól a szellő, szól a víz,
elpirulsz, ha megérted.
Szól a szem és szól a szív,
folyamodnak teérted.

Én is írom énekem:
ha már szeretlek téged,
tedd könnyüvé énnekem
ezt a nehéz hűséget.

31. oldal József Attila -Rejtelmek


Hasonló könyvek címkék alapján

Muzsikáló madárház
Gróh Ilona (szerk.): Jöjj ki, napocska!
Szele Ágnes (szerk.): Ha majd hatéves leszek
T. Aszódi Éva – Tótfalusi István (szerk.): Cini-cini muzsika
Borbély Sándor (szerk.): Legkedvesebb versem
Pomogáts Béla (szerk.): Doromboló
Magyar költők – 20. század I–III.
Tótfalusi István (szerk.): Bukfencező múzsa
Lovász Andrea (szerk.): Dzsungeldzsem
Benke László (szerk.): Piros és fekete