Álmokat ​álmodni – Látásokat látni 0 csillagozás

Válogatott igehirdetések Rózsai Tivadar vallástanártól
Rózsai Tivadar: Álmokat álmodni – Látásokat látni

Dr. ​Rózsai Tivadar (1914–1990) a 20. század utolsó harmadának legnagyobb hatású vallástanára volt. Sárospataki teológiai tanulmányai után Bázelben a neves teológusnak, Karl Barthnak lett a tanítványa. Több tiszáninneni és tiszántúli gyülekezetben végzett lelkipásztori szolgálat után lett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának vallástanára. Következetes nevelő munkája nyomán 1967 és 1987 között diákjai közül közel háromszáz lett teológiai hallgató Budapesten vagy Debrecenben. Rózsai Tivadar nyomán a legfogékonyabb korukban találkoztak gondolkodásmódjával, igelátásával, prédikációs stílusával. „Szenvedélyes és nagy hatású igehirdető volt, aki végtelen alapossággal készült fel minden igehirdetésére, és kereste azt az üzenetet, amellyel elsősorban az ifjúságot tudja megszólítani az evangélium erejével, és bátorítani a Krisztust követő, hitvalló életforma megélésére az egyház közösségében. Vallotta, hogy az igehirdetés és az istentisztelet olyan szükségszerűség az egyház… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Magyar református igehirdetők sorozat Kálvin

>!
Kálvin, Budapest, 2014
164 oldal · ISBN: 9789635582846

Hasonló könyvek címkék alapján

Cseri Kálmán: Vak voltam, most látok
Cseri Kálmán: Jósáfát
Cseri Kálmán: Jónás
Ravasz László: Krisztussal a viharban
Kiss Áron: Egyházi beszéd, elő- és utó imával
Martin Hubacher: „Az igaz ember hitből él”
Boross Géza: „Uram, a te igéd nekem a sötétben szövétnekem”
Cseri Kálmán: Ki a mi Istenünk?
Radó Polikárp (szerk.): Tematikus szentbeszédek a görög egyházatyákból
Cseri Kálmán: Miatyánk