Isten ​nem halt meg 0 csillagozás

A huszadik századi magyar spirituális líra
Rónay László: Isten nem halt meg

Ez ​az esszé, pontosabban: kísérlet, folytatása azoknak a könyveimnek, amelyeket a 20. századi magyar líra keresztény lírikusairól, például Sík Sándorról és Mécs Lászlóról írtam, egyben kiegészítése Erkölcs és irodalom című munkámnak. Tapasztalataim szerint ezzel a témakörrel kevesen foglalkoznak, ám az is tapasztalható, hogy az Isten nélküli világ zűrzavarából mind többen tájékozódnak egy tisztább, hitelesebb világrend felé, a művészetekben kialakulóban van egy újfajta, értékmentő és értékőrző lelkiség, amely áthatja a múlt század irodalmának sok, jelentős műalkotását.
     A figyelmes olvasó ne várjon teljes irodalomtörténeti elemzést. Bizonyára kimaradtak fontos költők, s elhagytam olyanokat is, akiket nem tartok jelentős lírikusoknak. Sík Sándort követve, a költészetben megmutatkozó kereszténységet, erkölcsiséget elsősorban a kifejezésmód színvonalához mértem: nem az a lényeg, hányszor írja le a lírikus Isten, a szentek vagy a haza nevét, hanem hogy ezt elhitető… (tovább)

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2002
284 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633613507

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Paul Schrader: A transzcendentális stílus a filmben
Gyökössy Endre: Megújulás
Gyökössy Endre: Fogadd el végre önmagad!
Gyökössy Endre: Életet adó örömhír
Gyökössy Endre: 365 napos karácsony
Gyökössy Endre: Jöjj Szentlélek Istenünk
Béky Gellért: Szerető Atyánk
Béky Gellért: A szív embere
Füle Lajos: Napi csendességek 365 napon
A reménység szavai