Angol ​szókincsfejlesztés felsőfokon II. 0 csillagozás

Állandósult szókapcsolatok
Rónay Ágnes – Sárdi Csilla: Angol szókincsfejlesztés felsőfokon II.

A ​szóképzéssel összefüggő feladatokat tartalmazó gyűjteményünk után (Rónay Ágnes – Sárdi Csilla: Angol szókincsfejlesztés felsőfokon I. Szóképzés) ebben a kötetben az elöljárószóval kezdődő szókapcsolatok gyakorlása a cél. Itt is több típusú feladatot alkalmaztunk, ezzel is elősegítve a szókapcsolatok minél alaposabb elsajátítását és megfelelő használatát. Az egyes feladatfajták a szókincs-elsajátítás különböző aspektusait célozzák. Egyrészt arra törekedtünk, hogy olyan feladatok szerepeljenek, amelyek az egyes szókapcsolatok jelentésére, valamint a rokon értelmű kifejezések közti stílus- és jelentésárnyalatbeli különbségekre koncentrálnak. Másrészt az is célunk volt, hogy tudatosítsuk az állandósult szókapcsolatok nyelvtani, strukturális jellemzőit a helyes használatuk érdekében. Harmadrészt lehetőséget kívántunk teremteni annak gyakorlására, hogy miképp használjuk az állandósult szókapcsolatokat üzenetek közvetítésére különböző szövegösszefüggésekben. Végezetül itt is célunk… (tovább)

>!
Tinta, Budapest, 2021
112 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634093121

Hasonló könyvek címkék alapján

Loczka András – Nyitrai Roland: Crow Love: Középkezdő A2
Bajczi Tünde: Angol nyelvű szókincsfejlesztő alapfokon
Brigitte Nikolai: Angol szókincs
Erwin Tschirner: Angol szókincs
Szabó Péter: Euro Angol középfokú nyelvvizsga gyakorlófeladatok
Thomas Booth: English for Everyone: Kezdő 1. munkafüzet
Helen Davies – Françoise Holmes: Kezdők angol nyelvkönyve
Susan Doughty – Geoff Thompson: Problem English
Hegedűs Kristóf – Bob Hastings – Marta Umińska – Dominika Chandler: Érettségi aktivátor – angol nyelv
Tien Tammada: PONS Angol szókincs