Nyelvművelés ​és beszédtechnika 1 csillagozás

Rónai Béla – Kerekes László: Nyelvművelés és beszédtechnika

Napjaink ​nemzeti művelődésének jellemző vonása az anyanyelv iránti érdeklődés. Némi túlzással azt is mondhatnánk, hogy a nyelv, a nyelvhasználat kérdéseivel való foglalkozás szinte tömegmozgalommá vált. A különféle foglalkozású, iskolázottságú és korú emberek sokszor szenvedélyesen keresik a helyes és hatásos nyelvhasználat elsajátításához vezető utat.
Sokan és sokféleképpen fáradoznak e növekvő érdeklődés kielégítésén, s mutatnak irányt az útkeresőknek. Nyelvtudósaink mellett nagy részt vállal ebből a munkából az iskola; a sajtó, a rádió és a televízió; a színház és a mozi.
A nyelvhasználat kérdéseivel foglalkozók tevékenysége igen sokrétű. A tudományos igényű leíró magyar nyelvtan, a helyesírás szabályozása, a rádióban anyanyelvünkről elhangzó előadások, a helyes élőszóbeli és írásbeli nyelvhasználat elsajátítására indított tanfolyamok, a stilisztikai tanulmányok stb. látszólagos sokféleségük ellenére is ugyanannak a célnak a szolgálatában állnak. A nyelvvel, a… (tovább)

>!
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1981
500 oldal
>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977
500 oldal · ISBN: 9631722872

Hasonló könyvek címkék alapján

H. Varga Márta: A magyar fosztó- és tagadóképző
Papp István: Finn nyelvtan
B. A. Szerebrennyikov: Általános nyelvészet
Antal László: A hatodik mondatrész
Miklós József: Európai nyelvek
Papp István: A finn nyelv alapelemei
Montágh Imre: Tiszta beszéd
Hernádi Miklós: Közhelyszótár
Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon
Domonkosi Ágnes – Lanstyák István – Posgay Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről