Az ​irodalmi műalkotás 1 csillagozás

Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás

"Az irodalmi mű valóságos csoda. Létezik és él, hat ránk, rendkívüli értékkel gazdagítja életünket, megajándékoz bennünket az elragadtatás és a lét mérhetetlen mélységeibe való alászállás óráival… Ha elméletileg meg akarjuk ragadni, olyan sokoldalúnak és bonyolultnak bizonyul , hogy alig lehet áttekinteni, s az esztétikai élményben mégis egységként áll előttünk, melyen csak átdereng ez a bonyolult felépítés”
– írja a szerző, Roman Ingraden. A lengyel filozófus és esztéta (1893-1970) Husserl tanítványa, a fenomenológiai esztétika, a művészet-ontológia, a modern művészetek kapcsolatainak kutatója. A 1929s-ben írt irodalmi műalkotás tudománytörténetileg rendkívül jelentős mű, mely e témakör legalaposabb kidolgozásának számít mindmáig.

>!
Gondolat, Budapest, 1977
488 oldal · ISBN: 9632804864 · Fordította: Bonyhai Gábor

Most olvassa 1

Várólistára tette 8

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben
Maurice Blanchot: Az irodalmi tér
Alföldy Jenő (szerk.): Irodalmi fogalomtár A-Z
Szegedy-Maszák Mihály: Szó, kép, zene
Mihail Mihajlovics Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái
Csibra István – Szerdahelyi István: Esztétikai alapfogalmak
Kovács Endre – Szerdahelyi István: Irodalomelméleti alapfogalmak
Szigethi András: A szellem anyajegyei / Родинки духа
Csúri Károly: Lehetséges világok
Mezei József: A magyar regény