Pedagógusszemélyiség ​és tanárképzés 0 csillagozás

Pszichológiai és pedagógiai kísérletek a testnevelőtanár-képzésben
Rókusfalvy Pál – Stuller Gyula – Kelemenné Tóth Éva: Pedagógusszemélyiség és tanárképzés

A ma még újszerűen hangzó pedeutológia elnevezés egy napjainkban önállósuló tudományágat jelöl: a pedagóguspályának és a pedagógusok személyiségének sokoldalú kutatását.
E könyv szerzői arra vállalkoztak, hogy rendszerezett feldolgozásban tegyék közzé a tudományos műhelyükben – a testnevelési főiskolán – tanárképzéssel kapcsolatban felhalmozott tapasztalataikat. A pedagógiai munka más területein (elsősorban a felsőoktatásban) dolgozó szakembereknek tanulságos példát nyújt a mű az önnevelést is szolgáló tanulási folyamat, értékelés következetes megszervezésére. a pedagógiai pszichológia témái iránt behatóbban érdeklődő, esetleg önálló vizsgálódásokat tervező vagy végző olvasónak hasznos módszertani segítséget is adhatnak a matematikai statisztikai eljárásokkal igazolt fejtegetések.

>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1981
162 oldal · ISBN: 9631758575

Hasonló könyvek címkék alapján

Horváth György: Bevezetés a tesztelméletbe
Stankovits Szilárd: A testgyakorlás kézikönyve
Péterfi Rita: „Befolyásos emberek”
A. S. Neill: Summerhill
Pusztai Gabriella – Ceglédi Tímea (szerk.): Szakmai szocializáció a felsőoktatásban
Cser Andor – Imrecze Zoltánné – Pálfy Sándor: Kézikönyv az ideiglenes matematika-tanterv 8. osztályos anyagának tanításához
John Holt: Iskolai kudarcok
N. Tóth Ágnes: A pedagógia adósságai
Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária – Serföző Mónika: „Fekete pedagógia”
Paul Ginnis: Tanítási és tanulási receptkönyv