Kalibán (Kalibán 1.) (Alapítvány-Birodalom-Robot univerzum) 44 csillagozás

Roger MacBride Allen: Kalibán Roger MacBride Allen: Kalibán

Az Inferno talán minden lakott világ közül a legkegyetlenebb kihívással állítja szembe azokat, akik megpróbálják az emberi élet számára elviselhetővé tenni. Nem véletlen, hogy évszázados viszálykodás után ez a cél kényszeríti összefogásra a telepeseket és az űrlakókat. De talán nem is az ellenséges környezet okozza a legtöbb nehézséget számunkra, hiszen a különleges feladatra különleges segítőket hoztak magukkal. Robotokat, amelyeknek a saját létezésük előbbrevaló, mint az embernek való engedelmesség…

Isaac Asimov robottörténetei számtalan szerzőt ihlettek arra, hogy újabb és újabb írásokkal bővítsék ezt a már önmagában is rendkívül gazdag mesefolyamot. Mégis, kevesen mertek arra vállalkozni, hogy a Robotika Törvényeit újraértékelve alternatívát kínáljanak az általuk teremtett problémák megoldására. E vállalkozás keretében született meg a Kalibán című regény, melynek folytatása, az Infernó 2003-ban jelent meg kiadónk gondozásában.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Valhalla Science Fiction

>!
Szukits, Szeged, 2004
352 oldal · keménytáblás · ISBN: 9634970605 · Fordította: Füssi Nagy Géza
>!
Valhalla Páholy, Debrecen, 1993
404 oldal · ISBN: 9637632379 · Fordította: Tóth Judit

Enciklopédia 2


Kedvencelte 3

Most olvassa 4

Várólistára tette 15

Kívánságlistára tette 15


Kiemelt értékelések

Blissenobiarella>!
Roger MacBride Allen: Kalibán

Ez nagyon izgalmas volt, persze kamaszfejjel tökre azt hittem, hogy ez is Asimov. (csak nem az ötcentis felirat vezetett félre az igazi szerző nevének öt milliméteres betűivel szemben?!) A világ, a keretek stimmelnek, ötletes és csavaros történet.
Szerettem.

page>!
Roger MacBride Allen: Kalibán

.ennél a könyvnél kattantam le a sorozatról. Ez már nem az volt nekem. Valószínűleg ha felidézem a robotos Asimov-variációkat és egy jó körömpörkölttel megsturcolom lefekvés előtt, tízszer 'izgalmasabbakat' álmodok össze magamnak. Itt már meglegyintett a sorozatfüggés rémének szele (vagy fordítva), úgyhogy kerestem valami ismeretlen sci-fi telért, amiből könnyebben kitermelhetem amit az ilyenekből ki köll. :P

Rénszarv>!
Roger MacBride Allen: Kalibán

Erre csak azt lehet mondani : „ezt meg így, hogy és miért ?”

wormed>!
Roger MacBride Allen: Kalibán

Határozottan elmarad Asimov-tól, de nem olyan rossz írás. Elég jól beilleszkedik az Asimov teremtette világba.

Kiss_Tamás>!
Roger MacBride Allen: Kalibán

Fura helyzet, amikor egy robot nyitja neked az ajtót.
Hiába is akarja elhitetni velem a regény, hogy azért marad minden más az ipari kőkorszakban, mert egyre fejlettebb robotok kezdik használni a szervó nélküli lebegőket…. hiteltelen. Mint ahogy az egész robotos univerzum ilyen fekete-fehér vázolmánya is az.
Tisztességből elolvastam – a fordítás szintén pocsék, tele nyomdahibákkal –, de ennél még a legtöbb blogregény is mélyebb.

ppayter P>!
Roger MacBride Allen: Kalibán

Asimov világának díszletei között játszódik, de mégis új kérdéseket-problémákat boncolgat, emellett csavaros krimi is… Mi kell még?


Népszerű idézetek

alaurent P>!

Az emberi lények természetesen másképp látták a helyzetet. Rendre engedtek a „tagadás" csábításának, és Donald soha nem értette igazán ennek a szertartásnak a jelentőségét. Úgy látszott, mintha olyan pró­bálkozást jelentene, amely visszabillentheti a világot egy könnyebben elfogadható állapotba, csupán valami csökönyös akarat következetes al­kalmazása révén, mégpedig rendszerint annak hangoztatásával, hogy valamiféle kellemetlen esemény valójában meg sem történt. Ez azon­ban soha nem vált be, és nem is válhatott be soha, de mégis úgy lát­szott, az emberi lények mindig megkísérlik, hátha mégis beválik, leg­alább ebben az esetben.

alaurent P>!

A pozitronagy hihetetlenül régi találmány, mely nagymértékben és feleslegesen határolja be a robotok képességeit. Mivel a Három Törvény a pozitronagy szerves részét képezi, úgy véljük, hogy alkalmazása az egyetlen üdvözítő megoldás. Ez még a robotika szakembereinél is fontos hittételnek számít. A gravitronika azonban mindennek véget vethet.

alaurent P>!

azt soha nem állítottam, hogy különöskép­pen értenék az emberi politikához.
Fredda Leving fölnevetett, és megcsóválta a fejét.
– Ahhoz senki sem ért, Prospero. Az emberek éppen azért áldoznak rá olyan rengeteg időt és erőfeszítést, mert egyikük sem tudhatja teljes bizonyossággal, mit is cselekszik valójában. Ha teljes egészében meg­érthetnénk, ha bizonyos dolgok mindig sikeresen működnének, vagy kudarcot vallanának, akkor magának a politikának nem lenne többé semmi értelme. Csak annál fogva van valamelyes értéke, mivel nem tud­juk, hogyan működik.
– Úgy érzékelem – szólt közbe Kalibán –, hogy éppen most fogal­mazta meg világosan az emberi viselkedés ellentmondásosságát. Csak az emberek képesek arra, hogy keményen dolgozzanak olyasmin, ami­nek nem értik a lényegét.

Kapcsolódó szócikkek: Caliban / Kalibán · Prospero
alaurent P>!

Az űrlakók és telepesek közt folyó harc voltaképpen nem volt egyéb, mint ideológiai versengés. Valójában – ha a primitív korok történelmé­nek terminológiáját használnánk – a legjobb kifejezés a vallásháború lenne, hiszen a szemben álló felek álláspontja sokkal inkább hitükben, félelmeikben és tradícióikban gyökerezett, semmint a tények gondos mérlegelésében.

(első mondat)

alaurent P>!

– No de az alkotmány! – méltatlankodott Justen. – Ott vannak az utódlást szabályozó törvények. Az nem lehet, hogy valaki csak úgy be­sétál, és átveszi a hatalmat.
– Az alkotmányok csak akkor működőképesek, ha az emberek tisz­telik őket, és hisznek bennük, máskülönben nem többek holmi papírfecniknél.

alaurent P>!

A közvetlen megközelítés talán al­kalmazható módszer a tudományban, ahol a kutatás tárgya nem bujkál tudatosan a fölfedezés elől; a rendőri munka ezzel szemben olyan ku­tatás, amelyben a tények gyakran a leghatározottabban kerülik a lelep­leződést. Ha egyenesen rájuk rontunk, biztosan menekülésre fogják a dolgot.

alaurent P>!

Az én hivatalom… most már az öné… Túlságosan nagy hatalommal jár ahhoz, hogy hatalomvágyó ember tölthesse be. Inkább olyan­nak való, aki a hatalmat a dolgok rendbetételére kívánja fölhasználni. A kor­mányzói szék olyan embert igényel, aki megérti, hogy a hivatal feladata, és nem a hatalma a lényeges.


A sorozat következő kötete

Kalibán sorozat · Összehasonlítás

Hasonló könyvek címkék alapján

Martha Wells: Kritikus rendszerhiba
J. D. Robb: Halálos híresség
Kathy Reichs: Virals – Kincsvadászok
Marcus Sakey: Egy jobb világ
John Scalzi: Bezárt elmék
Ben H. Winters: Az igazság határán
Douglas Preston: Becsapódás
Adam-Troy Castro: A holtak küldöttei
Ed Naha: Robotzsaru 2.
Jack McDevitt: Született stratéga