Júdás ​evangéliuma 14 csillagozás

a Tchacos-kódex alapján
Rodolphe Kasser – Marvin Meyer – Gregor Wurst: Júdás evangéliuma

Az evangélium, amelyet a kereszténység korai időszaka óta senki nem olvashatott, amelyről még a szakértők közül is kevesen hitték, hogy létezett valaha, Júdást nem árulóként, hanem Jézus igaz barátjaként ábrázolja. Egészen másként bontakozik ki benne mester és tanítvány viszonya, mint az Újszövetség többi evangéliumában: Júdás nem gonosztevő, hanem példakép Jézus követői előtt, az egyetlen, aki valóban megérti mestere szavait.Jézus maga kérte meg Júdást az árulásra, barátja és tanítványa pedig ezzel a cselekedetével lehetővé tette számára, hogy megváljon anyagi testétől, megszabadítsa isteni énjét.

>!
Geographia, Budapest, 2006
182 oldal · ISBN: 9639547662 · Fordította: Hasznos Andrea, Endreffy Kata

Most olvassa 1

Várólistára tette 18

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

Lunemorte P>!
Rodolphe Kasser – Marvin Meyer – Gregor Wurst: Júdás evangéliuma

Sohasem hallottam eddig arról, hogy Iskarióti Júdás evangéliumot írt volna. Bevallom őszintén, első ránézésre igencsak hatásvadásznak tartottam ezt a könyvet a cím és a fülszöveg alapján. Szerencsére tévedtem. Ennek a szövegnek az eredetijét ugyan nem találták még meg, de a másolat is annyira régi, hogy egészen hihető, hogy valóban ő írta. Sajnos sok helyen hiányoznak mondatok, sorok, de így is rendkívül izgalmasnak találom a kérdéskört. Maga a szöveg sajnos rendkívül rövid, sok helyen feleslegesnek éreztem a magyarázatot (és túl is volt egyes helyeken magyarázva). Ha a szöveget elfogadná az egyház, akkor azt ismerné be, hogy Júdás nem volt áruló (hanem a feladatát teljesítette, amire fel lett hatalmazva) és hogy olyan kiválasztott volt, aki az összes tanítványnál előrébbvaló volt. Júdás evangéliumáról első ízben Irenaeus, a 2. század végén élt lyoni püspök tett említést A hamis gnózis cáfolata – ismertebb néven Az eretnekségek ellen (Adversus haereses) – című művében.
Érdekes, szívesen olvasnék még a témában.

4 hozzászólás
Perly>!
Rodolphe Kasser – Marvin Meyer – Gregor Wurst: Júdás evangéliuma

Érdekes és nagyon olvasmányos könyv. A Júdás „árulásával” kapcsolatos nézetek nem volt újdonság a számomra. Aki olvasta már a Bibliát, és el is gondolkodott az ott leírtakon, azokban már azelőtt felmerülhetett ez a gondolat, mint hogy megjelent volna ez a kötet. Persze voltak olyan információk is, amikről eddig nem is hallottam. Az értelmezésekkel sem mindig értettem egyet (megvan a magam véleménye, ami néhány esetben elég hajmeresztő, de ez jutott elsőnek eszembe, és nálam mindig az első megérzés a helyes). Az viszont mélységesen felháborít, hogy ilyen sok inkompetens és pénzéhes egyén szaladgál a világban, és teszik tönkre az értékesebbnél értékesebb régészeti leleteket. Az ilyenek miatt lett hiányos a Tchacos-kódex. Most várhatunk addig, amíg nem bukkan fel egy „újabb példány”, ami segít kitölteni a hézagokat, már ha egyáltalán előkerül, mindenesetre reméljük a legjobbakat!

mohapapa I>!
Rodolphe Kasser – Marvin Meyer – Gregor Wurst: Júdás evangéliuma

Az ember magára vessen, ha posztkeresztényként csodát vár… :-)
Nem tudom, minek ültem fel, amikor rákattantam erre a könyvre. Legyen az én bajom. Tény, nem a kiadó és nem a szerzők csaptak be, hanem én csaptam be magamat. Pontosan nehezen tudom körülhatárolni, mit vártam. Nem azt, amit kaptam. De újra hangsúly: nem a kiadó és nem a szerzők tehetnek róla. A könyv az, aminek ígéri magát.

Mert nem más, mint amit a borító és a fülszövege ígér: egy IV. században már létező, addig csak az egyik egyházatya, Tertullianus gnosztikus tanok ellen írt könyvéből ismert, szövegében azonban ismeretlen irat felfedezése, hányattatott sorsa, szövege és kommentárja.

A gnosztikus tanok a gnózisból, a tudásból, titkos ismeretből eredeztetett tanítások, amelyek nem a Krisztusba vetett hit, hanem a róla szóló ismeret által vélik, szándékozzák elérni az üdvösséget, a teljes Isten-ismeretet.
Júdás evangéliuma is egy ilyen evangélium. Alapállása, hogy Júdás volt az egyetlen tanítvány, aki igazán megértette Jézust, és maga a könyv voltaképpen párbeszéd Jézus és az iskariót között. A párbeszéd egyik sarokköve, hogy az isten (tudatosan kis i-vel), aki teremtette Földünket, nem az egyetlen, és nem a mindenható isten, ez az isten csak a mi istenünk, ahogy Jézus fogalmaz, a „ti istenetek”. Éppen ezért adja át Júdásnak a titkos ismeretet, hogy a megfelelő Isten ismerete által megvilágosodhassék, aki akar.

A könyv korrekt bemutatása Júdás evangéliumának, ennek a nem új csodákat birtokló és bemutató iratnak, nem a kereszténységet alapjaiban megrengető gnózisnak, hanem kultúr- és teológiatörténeti érdekességnek.

Az egyik legmulatságosabb, legfelháborítóbb, ám töprengésre késztető mondata nem a szerzőktől származik, hanem Borgestől: Ha Alexandria* diadalmaskodott volna és nem Róma, akkor az általam itt összefoglalt idegenszerű és zavaros történetek koherensek, magasztosak és teljesen hétköznapiak lennének.

*a gnosztikus tanok

ppayter>!
Rodolphe Kasser – Marvin Meyer – Gregor Wurst: Júdás evangéliuma

Érdekes szöveg, meglepő ismeretekről és meglepő világnézetről tanúskodik, de azt egyáltalán nem csodálom, hogy a jelenleg vezető keresztény irányzatok szent könyvébe nem kerültek be hasonló írások.


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Júdás evangéliumáról első ízben Irenaeus, a 2. század végén élt lyoni püspök tett említést A hamis gnózis cáfolata – ismertebb néven Az eretnekségek ellen (Adversus haereses) – című művében.

124. oldal

Lunemorte P>!

Az istenség kimondhatatlansága a Júdás evangéliuma 47-ben is felmerül, és ezt olyan széthiánus szövegekben is hangsúlyozzák, mint János apokrifonja, A Nagy Láthatatlan Szellem szent könyve és Az Idegen (Allogenész).

29. oldal, lábjegyzet

Lunemorte P>!

A gnosztikusok többsége nem ezt az anyagi világot tartotta otthonának. Az emberi test csupán csapda, ahonnan meg kell tanulnunk kiszabadulni.

90. oldal

Lunemorte P>!

Olyan kinyilatkoztatásra van szükségünk, amely odafentről hozza el számunkra a tudást.

92. oldal

Lunemorte P>!

Bizony mondom nektek, a köztetek lévő emberek egyetlen nemzedéke sem ismer majd meg engem.

27. oldal

Lunemorte P>!

Jöjj, hogy titkokról taníthassalak, amiket ember még nem látott. Létezik ugyanis egy hatalmas és határtalan aión, amelynek nagyságát egyetlen angyali nemzedék sem látta, amelyben van egy nagy láthatatlan Szellem.

41. oldal

Lunemorte P>!

Mint más keresztény széthiánus szövegekben, Krisztus itt is Széth e világi manifesztációjaként jelenik meg.

47. oldal, lábjegyzet

Perly>!

Az a csillag, amely az utat mutatja, az a te csillagod.

52. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Vanyó László (szerk.): Apokrifek
Hubai Péter: A Megváltó a keresztről
Tomka Miklós – Golyák János (szerk.): Az egyház társadalmi tanítása
Kákosy László: Ré fiai
Őszentsége, a XIV. Dalai Láma – Desmond Tutu – Douglas Carlton Abrams: Az öröm könyve
Roger Crowley: 1453
Debra Bridwell: Gyermekre vágyva
Ananda K. Coomaraswamy: Akimcanna
Etienne Dahler: Teremtés; A pátriárkák
Simon Philip De Vries: Zsidó rítusok és jelképek