Júdás ​evangéliuma 13 csillagozás

a Tchacos-kódex alapján
Rodolphe Kasser – Marvin Meyer – Gregor Wurst: Júdás evangéliuma

Az evangélium, amelyet a kereszténység korai időszaka óta senki nem olvashatott, amelyről még a szakértők közül is kevesen hitték, hogy létezett valaha, Júdást nem árulóként, hanem Jézus igaz barátjaként ábrázolja. Egészen másként bontakozik ki benne mester és tanítvány viszonya, mint az Újszövetség többi evangéliumában: Júdás nem gonosztevő, hanem példakép Jézus követői előtt, az egyetlen, aki valóban megérti mestere szavait.Jézus maga kérte meg Júdást az árulásra, barátja és tanítványa pedig ezzel a cselekedetével lehetővé tette számára, hogy megváljon anyagi testétől, megszabadítsa isteni énjét.

>!
Geographia, Budapest, 2006
182 oldal · ISBN: 9639547662 · Fordította: Hasznos Andrea, Endreffy Kata

Várólistára tette 14

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

Perly P>!
Rodolphe Kasser – Marvin Meyer – Gregor Wurst: Júdás evangéliuma

Érdekes és nagyon olvasmányos könyv. A Júdás „árulásával” kapcsolatos nézetek nem volt újdonság a számomra. Aki olvasta már a Bibliát, és el is gondolkodott az ott leírtakon, azokban már azelőtt felmerülhetett ez a gondolat, mint hogy megjelent volna ez a kötet. Persze voltak olyan információk is, amikről eddig nem is hallottam. Az értelmezésekkel sem mindig értettem egyet (megvan a magam véleménye, ami néhány esetben elég hajmeresztő, de ez jutott elsőnek eszembe, és nálam mindig az első megérzés a helyes). Az viszont mélységesen felháborít, hogy ilyen sok inkompetens és pénzéhes egyén szaladgál a világban, és teszik tönkre az értékesebbnél értékesebb régészeti leleteket. Az ilyenek miatt lett hiányos a Tchacos-kódex. Most várhatunk addig, amíg nem bukkan fel egy „újabb példány”, ami segít kitölteni a hézagokat, már ha egyáltalán előkerül, mindenesetre reméljük a legjobbakat!

mohapapa I>!
Rodolphe Kasser – Marvin Meyer – Gregor Wurst: Júdás evangéliuma

Az ember magára vessen, ha posztkeresztényként csodát vár… :-)
Nem tudom, minek ültem fel, amikor rákattantam erre a könyvre. Legyen az én bajom. Tény, nem a kiadó és nem a szerzők csaptak be, hanem én csaptam be magamat. Pontosan nehezen tudom körülhatárolni, mit vártam. Nem azt, amit kaptam. De újra hangsúly: nem a kiadó és nem a szerzők tehetnek róla. A könyv az, aminek ígéri magát.

Mert nem más, mint amit a borító és a fülszövege ígér: egy IV. században már létező, addig csak az egyik egyházatya, Tertullianus gnosztikus tanok ellen írt könyvéből ismert, szövegében azonban ismeretlen irat felfedezése, hányattatott sorsa, szövege és kommentárja.

A gnosztikus tanok a gnózisból, a tudásból, titkos ismeretből eredeztetett tanítások, amelyek nem a Krisztusba vetett hit, hanem a róla szóló ismeret által vélik, szándékozzák elérni az üdvösséget, a teljes Isten-ismeretet.
Júdás evangéliuma is egy ilyen evangélium. Alapállása, hogy Júdás volt az egyetlen tanítvány, aki igazán megértette Jézust, és maga a könyv voltaképpen párbeszéd Jézus és az iskariót között. A párbeszéd egyik sarokköve, hogy az isten (tudatosan kis i-vel), aki teremtette Földünket, nem az egyetlen, és nem a mindenható isten, ez az isten csak a mi istenünk, ahogy Jézus fogalmaz, a „ti istenetek”. Éppen ezért adja át Júdásnak a titkos ismeretet, hogy a megfelelő Isten ismerete által megvilágosodhassék, aki akar.

A könyv korrekt bemutatása Júdás evangéliumának, ennek a nem új csodákat birtokló és bemutató iratnak, nem a kereszténységet alapjaiban megrengető gnózisnak, hanem kultúr- és teológiatörténeti érdekességnek.

Az egyik legmulatságosabb, legfelháborítóbb, ám töprengésre késztető mondata nem a szerzőktől származik, hanem Borgestől: Ha Alexandria* diadalmaskodott volna és nem Róma, akkor az általam itt összefoglalt idegenszerű és zavaros történetek koherensek, magasztosak és teljesen hétköznapiak lennének.

*a gnosztikus tanok

Beatrix_Ducz>!
Rodolphe Kasser – Marvin Meyer – Gregor Wurst: Júdás evangéliuma

Érdekes elgondolkozni azon, hogy az életünkben egyes embereknek negatív szerep jut, míg ugyanezen emberek mások szemében pozitívak, vagy talán nélkülözhetetlenek is…

ppayter>!
Rodolphe Kasser – Marvin Meyer – Gregor Wurst: Júdás evangéliuma

Érdekes szöveg, meglepő ismeretekről és meglepő világnézetről tanúskodik, de azt egyáltalán nem csodálom, hogy a jelenleg vezető keresztény irányzatok szent könyvébe nem kerültek be hasonló írások.


Népszerű idézetek

Perly P>!

Az a csillag, amely az utat mutatja, az a te csillagod.

52. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Reimar Gilsenbach: A Biblia – az ótestamentum
Wayne Rice: Fején a szöget
Archibald Robertson: A kereszténység eredete
Bob Devine: Isten csodálatos világa
Henri Boulad: Az iszlám
Ferenc pápa: Az irgalom egyháza
Linda Dillow – Lorraine Pintus: Intim kérdések
Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése
Jürgen Kehnscherper – Annett Hausten – Wolfgang Mochmann: A világ vallásai
Robert Wright: Isten evolúciója