Repül ​a nehéz kő 9 csillagozás

Robert Penn Warren: Repül a nehéz kő

R. ​P. W. – e három betű Amerikában minden művelt ember számára Robert Penn Warrent jelenti. Költő, regényíró, esztéta; nagyszámú és sokrétű alkotás áll mögötte. Jeles kritikusok, irodalomtörténészek a XX. század amerikai irodalmának élvonalába sorolják, Faulkner és Hemingway mellett emlegetik. Élményvilágának, témaválasztásának, látásmódjának ihletője a Dél, az Egyesült Államok déli területe, annak tájai, emberei, történelmi sorsa, szélsőségekben, szenvedélyekben, ellentétek feszülésében gazdag, lüktető élete. „R. P. W.” regényei közül jelen művét értékelik a legtöbbre: modern klasszikusnak tekintik.

Egy farmerfiúból lett nagy hatalmú kormányzó fantasztikus karrierjének és tragikus bukásának eseménydús története köré csoportosítva, hatalmas időnyalábot ölel fel. A történet romantikusan érdekes sorsú krónikása, a regény másik hőse 1922-től 1939-ig kíséri feljegyzéseiben a maga, a kormányzó és sok más különös személyiség: kalandos életű férfiak, pompás asszonyok életútját.… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1946

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Magvető Világkönyvtár Magvető

>!
Magvető, Budapest, 1970
664 oldal · Fordította: Vajda Endre

Kedvencelte 3

Várólistára tette 30

Kívánságlistára tette 13


Kiemelt értékelések

Kuszma>!
Robert Penn Warren: Repül a nehéz kő

Essünk túl a rosszon. Ha a címen múlt volna, én lehet, nem is kezdek bele a könyvbe. Vajda Endre ugyanis úgy döntött, hogy az eredeti címet (All the King's Men), ami egy közismert angolszász versike sora, hazai ismeretlenségére való hivatkozással behelyettesíti egy Toldi-sorral, merthogy értelmileg hasonlóak. Na persze. Bizonyos aspektusból persze értelmileg az is hasonló, hogy Kertek alatt a ludaink megfagynak, meg az is, hogy Nem vagyok én apáca… feltéve persze, hogy tágan értelmezzük azt a bizonyos aspektust. Pedig különben Vajda fordítását kifejezetten erősnek éreztem – egyszerre lendületes és sűrű, sokat hozzátesz a mű élvezetéhez – már ha eltekintünk a sok „teringetté”-től meg „a keservit”-től (lövésen sincs, az eredetiben milyen indulatszavak voltak, de azért gyanítom, életszerűbbek), illetve a korszak állandó, bár megbocsátható tévedésétől (egyszerűsítésétől), miszerint a rögbi egyenlő amerikai foci. A cím viszont sajnálatos.

Pedig ha létezik olyan kategória, hogy Nagy Amerikai Regény, ez a könyv oda tartozik: a populizmus kiemelkedő irodalmi ábrázolása. Willie Stark krónikája a ’30-as évek derekáról, aki idealista farmergyerekből előbb ügyvéddé, majd gátlástalan kormányzóvá küzdi fel (le?) magát – ő a Gazda*, aki zsebre vág mindenkit. Azért lép politikai pályára, hogy megtisztítsa az államot a velejéig korrupt elittől, igazságos adózást ígér, kórházakat, utakat, tejet, mézet, kánaánt – és komolyan is gondolja. Bombasztikus beszédei az unortodox retorika mesterfogásai – csupa érzelmekre hatás, csupa „én közétek tartozom”, de olyan bravúrral megjelenítve**, hogy az olvasó már rohanna is az urnákhoz. Stark szilárdan hiszi (vagy hinni akarja), hogy jót tesz, és azt is, hogy jót csak a rosszból lehet felépíteni – csak hát ki mondja meg, mi a jó? És hogy kinek jó? És ha az a picike jó, amit ki lehet szedni a rossz hatalmas halmából, már nem éri meg az egészet, akkor mi van? Az odáig rendben van, hogy Stark az emberek érdekeit nézi – de mi van, ha a végén összetéveszti magát az emberekkel? „A ti akaratotok az én erőm.” – mondja. És ezt is: „A ti szükségetek az én igazságom.” Bizonyára. De vajon jó ez nekünk?

A regény első ránézésre azt az elbeszélői stratégiát követi, amit A nagy Gatsby-ből vagy a Sophie választ-ból ismerhetünk: az író valódi főszereplője és az olvasó közé még beiktat egy kívülálló E/1-es elbeszélőt, megfelelő távolságot teremtve ahhoz, hogy magunk alakíthassuk ki koncepciónkat a valódi kulcsfigura jelleméről és életeseményeiről. Ez a lehetőségünk itt is megmarad, mert Stark rendkívül komplex csávó (megosztó személyiség, ahogy manapság mondanák), de jobban megvizsgálva a központi alak mégis maga az elbeszélő, Jack Burden, ez a filozofikus hajlamú, intelligens és szarkasztikus, ám mélyen nihilista figura. Legalább annyira fontos az ő motivációja, mint a kormányzóé – vajon miért marad mellette még akkor is, amikor már térdig kell miatta gázolnia a fekáliában? Mi készteti arra, hogy megtegye azt, amit maga is bűnnek gondol? A válasz itt sincs a szánkba rágva, ám talán nem elhamarkodott kijelenteni, az „írástudók árulásának” motívuma jelenik meg itt a könyvben: amikor a végletekig passzív értelmiség hagyja magát megvezetni a karakteres és tetterős, éppen ezért vonzó populizmus által.

Ám ez a könyv nemcsak fifikás politikai tanmese a jó megrontásáról, hanem több ennél: időtálló történet egy nagyon sokszínű, szinte pulzáló nyelven elbeszélve. Penn Warren bőven használ lírai futamokat és ráérősen végigírt retrospektív betoldásokat, néhol a Dél érzékletes ábrázolásával kényeztet minket, szimbólumkezelése pedig kellemesen harsány (lásd azok a beszélő nevek: Burden, Stark). De a legbámulatosabbak azok a jóféle, bikaerős, Hugo-t idéző drámai jelenetei, amiből nem ritkán kettőt-hármat is elpottyant egy ötvenoldalas fejezetben. Nem finomságáról vagy eleganciájáról lesz számomra emlékezetes ez a regény, hanem ezekről a jobbhorgokról, amiket az író magabiztosan bevisz az olvasónak. Jól van megcsinálva, na.

* Ez Vajda másik fordítói leleménye: így oldja meg az eredetiben szereplő Boss behelyettesítését. Megmondom őszintén, nekem tetszik, bár a kifejezés bennem áthallásokat teremt Sztálin személyéhez – de ez aligha a fordító hibája.
** Már közvetlenül az első fejezetben ízelítőt kapunk Stark emberfeletti verbális képességeiből, amikor szülővárosába visszatérve a mélyen tisztelt egybegyűlteknek szónoklatot rögtönöz. „Nem akarok semmiféle beszédet tartani” – kezdi, megidézve ezzel egy másik trükkös szónokot, Shakespeare Antoniusát („Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni”). Aztán persze olyan monológot rittyent nekik, hogy még az aszfaltot is felkaparják gyönyörűségükben.

21 hozzászólás
Gregöria_Hill>!
Robert Penn Warren: Repül a nehéz kő

Sajnos nem eredetiben olvastam, egyébként amikor láttam, hogy ez is az olvasós listámon van, ide-oda tologattam szegényt, nem tudtam, hogy ez az All the King's Men. Biztos előbb elolvastam volna, ha tudom, előbb is lettem volna gazdagabb. Meg kell mondjam, sok xart is olvastam ebben az évben, de kárpótol az a néhány, ami viszont nagyon kiemelkedően tetszett, ez az egyik. Kicsit engem is zavart az avíttas fordítás, bár az még nem is annyira, végül is az eredeti 1946-os, inkább finomkodónak éreztem néhol, rá is kerestem az eredetire ilyenkor néha, és igen, hát a „teringettét” például talán tényleg kicsit béna. Ezt leszámítva jó volt szerintem a fordítás, szépen, elegánsan voltak fordítva a beszédek is, magyarosan, gördülékenyen, azzal azért jól el lehetett volna tolni az egészet, ha az stilisztikailag nem olyan. Hát a karizmatikus, populista politikus és a populista retorika nagyregénye. Ami ráadásul amellett, hogy szépen, még jól is van megírva, a történet érdekes, a szereplők, még a mellékszereplők sem olyanok, mint a tapéta, egyik sem szerintem. Nagyon jól motiváltak, következetesek, ám nagyon tudnak játszmázni, az ember szinte elképzeli közben, hogy mit lépne a helyükben, aztán mikor nem azt lépik, arra gondol, hogy nem volt elég okos.:) Kezdeti emberi tájleíró gyakorlatok után, ahogy megfigyeltem, az író be is fejezi ezt a műsort és a motivációk, játszmák és tettek által jellemez (kivéve talán néha a Nőt). Őszintén szólva nem tudom elképzelni, hogy 1970-ben, a magyar megjelenéskor mit tudott ez a regény adni a művelt népnek, aminek még a szókincséből is hiányoztak a pluralizmus alapfogalmai (ezt csak abból gondolom, hogy még a 90-es évek elején is). És akkor még a narrátorról. Ennek van egy típusa, amivel engem le lehet venni a lábamról, és ennek szerintem a szobra az Carraway a Nagy Gatsby-ből. Róla szerettem volna még itt megemlékezni, de látom ám, hogy még mielőtt értékelést írtam volna, róla már megemlékeztem külön itt, mondom, hogy nem hagy hidegen: https://moly.hu/ertekelesek/2752739
Ezt a könyvet olvassátok szerintem, amíg valakinek eszébe nem jut lecsapni rá, hogy kiadja pasis vagy filmes borítóval tízszer ennyiért, addig antikváriumban 400 Ft (vagy más megközelítésben amíg el nem tűnik).

kaporszakall>!
Robert Penn Warren: Repül a nehéz kő

Ez a könyv már több mint 45 éve nyomta a polcomat (amióta kamaszkoromban, a Modern Könyvtár mellett vásárolni kezdtem a Világkönyvtár köteteit is), és talán most sem veszem elő, ha nincs @NannyOgg kihívása, meg @Kuszma lelkes értékelése.

Valóban: ez a regény egy veretes munka; mind témáját, mind formáját tekintve. S talán nem is kár a késői olvasásért: a hetvenes évek szocializmusában a korrupció és populizmus a rothadó kapitalizmus általunk rég meghaladott fekélyének tűnt, s most szomorúan kell látnunk, hogy ez nem heveny, hanem krónikus baj, melynek szimptómái száz év után közel azonosak az egykoriakkal.

Az író látlelete kegyetlen és pontos: a modern demagógia húszas-harmincas évekből felidézett eszköztára hibátlanul passzol Trump választási kampányához is (hogy közelebbi példát ne is említsünk), ám a munka értéke nem csupán ebben rejlik. A háttérben kirajzolódik az amerikai Dél (s ebből is a Deep South) volt rabszolgatartóinak furcsa, múltba révedő, saját tartalékait felemésztő szeszélyes dekadenciája. Ezt a hátteret az elbeszélő, Jack Burden családtörténete adja; maga Jack az élő példa: az egykori déli arisztokrácia céltalanul kallódó sarja a farmersuttyóból kormányzói posztig felkapaszkodott self made man, Willie Stark tótumfaktuma lesz. De az önmeghasonlás nem új keletű: egy csodálatos retrospektív fejezetben (a negyedikben) egy apaági ősrokon, Cass Masters vívódásait írja le a szerző, a polgárháborút közvetlenül megelőző időkből.

Néha komótosan kanyarog, néha tajtékozva zúdul a cselekmény, lomha leírások váltakoznak ütős, kihegyezett párbeszédekkel, lírai képek maró cinizmussal, s helyenként a vadromantika korszakára emlékeztető, rémsikolyos fordulatokba botlunk spoiler. Mindezt azonban az író biztos kézzel ötvözi egybe, s amikor a végén letesszük a könyvet, tudjuk, hogy a búcsú nem jelent megbocsátást.

Az egyetlen kifogásom a történettel kapcsolatban egy hiátus: a kezdetben idealista, közjóért küzdő Willie Stark átalakulása piszkos eszközökkel harcoló, mindenen átgázoló korrupt disznóvá nincs bemutatva, csupán a kezdeti- és a végállapot. Érdekes lett volna látni a folyamatot, amint Stark fokozatosan azonosul környezetével…

Mindemellett – a több, mint hatszáz oldal ellenére – végig lekötötte a figyelmem. Ha valaki rászánja az időt, nem fog unatkozni…


Népszerű idézetek

Kuszma>!

Nem tagadom, hogy az emberi dolgok intézése végett bizonyos mértékben meg kell határoznunk a helyes fogalmát, de istenemre, egy bizonyos időnek egy bizonyos fogalma előbb vagy utóbb éppen olyan lesz, mint az erősen benyomott dugó, amit kilök a vizeskulacs, ha bedobják a kályhába, ahogy gyermekkorunkban csináltuk, hogy halljuk a pukkanást. A gőz, ami szétveti a kulacsot, hogy a tanítónő ijedtében a bugyijába vizel, nem más, mint az emberiség elintézetlen dolga. És ez szét fog vetni minden tartályt, ha azt erősen bedugaszolják. De ha valaki a megfelelő helyre juttatja, és a meghatározott módon kerül ki onnan, elhajt egy nehéz gőzgépet.

405. oldal

1 hozzászólás
ponty >!

– Nem – javította ki a Gazda –, én nem vagyok jogász. Értek valamit a joghoz. Tény és való elég alaposan értek. És kerestem is már némi pénzt jogászkodással, de nem vagyok jogász. Éppen azért vagyok képes meglátni, hogy milyen a jog. Olyan, mint egyszemélyes takaró a kétszemélyes ágyon: az ágyban meg hárman vannak, és az éjszaka hideg. Soha nem lesz elég a takaró, hogy betakarózzanak, akármennyire húzzák és ráncigálják: valamelyik mindig közel jár a tüdőgyulladáshoz. A teremtésit, olyan a jog, mint egy tavaly vett nadrág egy növendék fiún, csakhogy mindig idén van, és a varrások szétrepednek, s neki a fenekét fújja a szellő. A jog mindig túlságosan rövid és túlságosan szoros a növekvő emberiségnek.

229. oldal

3 hozzászólás
Kuszma>!

De a világ olyan, mint egy nagy hólabda, amely a hegyről lefelé gurul, és sohase felfelé, hogy semmivé göngyölödjék vissza: azzá, ami nem történt meg.

466. oldal

Kuszma>!

Olyan volt az évszak, mint egy szegény, pókos lábú részesarató csinos, dús keblű leánya: kiduzzad a kartonszoknyából, de még mindig van dereka, az arca rózsaszín, és szeme csillogó, s lenszínű haja tövében leheletnyi veríték (bizonyos körökben ez a haj platinaszőke szokott lenni), de ahogy elnézed, tudod, hogy nemsokára csontzsák lesz, banyásan ráncos arccal, mint egy rozsdás piszkavas.

415. oldal

bptoth>!

Ez a Jack Burden […] együtt élt egy rendetlen lakásban két másik doktorjelölttel, akik közül az egyik szorgalmas, buta, szerencsétlen és alkoholista, a másik hanyag, értelmes, szerencsés és alkoholista volt.

Negyedik fejezet

Kuszma>!

Senki sem olyan kedves a nőknek, mint az iszákos, a dorbézoló, a csendháborító, az elvetemült. Azért szeretik őket annyira – mármint az asszonyok –, mert hasonlatosak ők a méhekhez Sámson történetében, a bibliából: szeretik lépüket egy holt oroszlán tetemébe rakni.
Hogy az erősből édesség jöjjön ki.

558. oldal

1 hozzászólás
ponty >!

– Miért nem a városban látogatja meg egyszer?
– Egyszer az sohasem most – mondta a Gazda.

89. oldal

ponty >!

Hirtelen mérges lettem rá. Miért jött hozzám? Mit remél tőlem? Miből gondolja, hogy érdekel engem, mire van szüksége az országnak? Hiszen, a teremtésit, tudtam én. Mindenki tudta. Nem volt titok. Tiszta kezű kormányzásra volt szükség. De ugyan honnan vesznek ilyet? És kinek fájt a feje amiatt, hogy soha senki nem vállalkozott még rá?

146. oldal

ponty >!

– Csupa romlás – jelentette ki az öreg […]
– Ha ezt úgy érted – mondtam –, hogy a politika, beleértve a hajdani barátaid politikáját is, nem éppen a kolostorok húsvéti lelkigyakorlata, hát igazad van. No de most kvittek leszünk a metafizikában. A politika cselekvés, és minden cselekvés csak silányság a nem cselekvés tökéletességéhez képest, mert az maga a béke: hasonlóképpen minden létezés silány a nem létezés tökéletességéhez képest. S ez Isten. Mert ha Isten a tökéletesség, és ha az egyetlen tökéletesség a nemlét, akkor Isten nem létező. Mert Isten semmi. A semmi viszont nem szolgálhat kiindulópontul, hogy a Valamit valami voltában megbíráld. Mert akkor egyáltalán honnan veszed a mondanivalódat. S egyáltalán, hogy jutsz el a kiindulópontra?

323. oldal

1 hozzászólás
ponty >!

Otthagytam tehát a Tudákos Ügyészt a múlt világával együtt, és visszatértem a jelen világba.
Ami ez volt:
Egy hosszúkás mezőny, ahol matematikai pontossággal megvont rostély osztotta fel a gyepet, amely arzénzöld színű volt, a roppant aréna mellvédjén rögzített nagy ívlámpákból áradó fényben. A mezőny fölött a lámpák fénye összesűrűsödött, lüktetett, mindinkább ritkulva, beleveszett a forró sötétségbe: de az aréna belső lejtőin lebegő harmincezer szempár nem a sötétségbe figyelt, hanem a fény lenti kútjába, ahol vörös színű, selymesen csillogó rövidnadrágot és arany sisakot viselő férfiak csaptak össze, kék színű, selymesen csillogó nadrágos és arany sisakos férfiakkal, s úgy bukdácsoltak és lökdösődtek az arzénzöld gyepen, akár elhajigált játékbabák, miközben egy síp időnkint vérfagyasztóan hasította át a sűrű levegőt, mint szablya egy díványpárnát.

325. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Steve Berry: A Romanov-jóslat
Greg Iles: Lángoló kereszt
Stephen King: A halálsoron
Mario Puzo: A Keresztapa
Don Winslow: Drogháború
Janet Evanovich: A négy fejvadász
Jeffrey Archer: Párbaj
Riley Sager: Várj, amíg sötét lesz
J.D. Barker: Szíve helyén sötétség
Chuck Palahniuk: Harcosok klubja