A ​kommunikáció művészete 2 csillagozás

Hogyan érvényesítsük magunkat, hogyan figyeljünk másokra és hogyan oldjunk meg konfliktusokat
Robert Bolton: A kommunikáció művészete

Mindannyian ​kommunikálunk, de legtöbben elégedetlenek vagyunk az eredménnyel. Érezte már hogy…
• Próbálta megosztani érzelmeit szeretteivel, de nem jöttek szavak a szájára?
• Belekeveredett egy vitába, amely egyre értelmetlenebb lett és akaratlanul megsértett valakit?
• Gondolatai elkalandoztak, amikor beszélgetőtársára próbált figyelni?
• Jó fellépésű emberek rábeszélték olyasmire, amit nem akart?
• Együtt kellett működnie valakivel, akit nem kedvelt és érzelmei megbénították?
A KOMMUNIKÁCIÓ MŰVÉSZETE segíthet megoldani ezeket a problémákat. Leírja a 12 leggyakoribb kommunikációs akadályt, és bemutatja, hogyan károsítják ezek az „útakadályok” kapcsolatainkat. Helyettük hatékony, figyelő, önkifejező és konfliktus megoldó készségeket tanít, melyek segítségével sikeresen kommunikálhat még feszült, érzelmileg fűtött szituációkban is. Meg fogja tanulni, hogyan tárja fel igényeit egyszerű önkifejező technikákkal. Fel fogja fedezni, hogy testünk… (tovább)

>!
Cascade, Budapest, 2005
288 oldal · ISBN: 9638537302

Most olvassa 1

Várólistára tette 15

Kívánságlistára tette 21

Kölcsönkérné 1


Népszerű idézetek

miss_antrophy>!

(… ) hogy ha a mézet, amit a méhek számtalan növény, bokor és fa virágából gyűjtenek össze, ami mind más mezőn, réten és erdőben nő, joggal lehet mégis a méhek mézének nevezni…, így hát én is nevezhetem azt, amit oly sok szerzőtől tanultam el és gyűjtöttem össze,…az én könyvemnek!

Előszóból részletek.

Robert Bolton: A kommunikáció művészete Hogyan érvényesítsük magunkat, hogyan figyeljünk másokra és hogyan oldjunk meg konfliktusokat

KoborAngyal>!

…De, ha egyszer jobban tudatosodott bennük, mennyire hibás működésű néhány, tipikusnak mondott reagálásuk, nagyon sokan erős motiváltságot éreznek rá, hogy megváltozzanak. Miután aztán hatékonyan alkalmazzák kommunikáció-beli jártasságukat, gyakran izgatottan közlik: „Működik! Tényleg működik!”
MEG FOGUNK VÁLTOZNI!
A változás elkerülhetetlen. Erik Erikson, Róbert Havighurst és mások rámutattak, hogy az emberek gyermekkoruktól öregkorukig fejlődési fázisokon mennek át. Lehetetlen ugyanolyan módon élni az élet alkonyán, mint annak kezdetén.

Robert Bolton: A kommunikació műveszete / 10. oldal harmadik bekezdés

Robert Bolton: A kommunikáció művészete Hogyan érvényesítsük magunkat, hogyan figyeljünk másokra és hogyan oldjunk meg konfliktusokat

miss_antrophy>!

Olvasás közben sokszor az, ahogyan valaki kifejezésre juttatja, megfogalmazza saját igazságát, legalább annyira fontos számomra, mint maga az igazság. A megfogalmazás valahogy olyan, mint egy magával ragadó festmény, amit szeretnék kiakasztani a falra. A kinyilatkoztatást magát meg akarom osztani, ugyanis másokkal, nemcsak magának az igazságnak a kedvéért, hanem azért is, mert úgy fogalmazták meg, aminek számomra különleges jelentősége van.

Előszóból vett részletek.

Robert Bolton: A kommunikáció művészete Hogyan érvényesítsük magunkat, hogyan figyeljünk másokra és hogyan oldjunk meg konfliktusokat


Hasonló könyvek címkék alapján

Carmine Gallo: TED-előadások
Maczák Edit: A szövegalkotás műfajai
Friedemann Schulz von Thun: Kommunikációs stílusok
Domokos Lajos: Press & PR
Carmine Gallo: Storytelling
Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe
Langer Katalin – Raátz Judit: Üzleti kommunikáció
Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel tudománya / Szemiotika
Andok Mónika: A kommunikáció rituális elmélete
Galambos Béla: Public Relations a hadseregben