Őrjárat ​a világűrben 10 csillagozás

Robert A. Heinlein: Őrjárat a világűrben

"- Gyere már!
– Ó hogyne, jövök! – Két görgőjárda húzódott az állomástól a hallig. A fiúk ráálltak az egyikre és az már rohant is velük az épület felé. Sok fiú özönlött oda az állomásról jövet.
A görgő járda tehát tömve volt. Matt megfigyelt két hosszúkás barna arcú fiút, fejükön magas, szorost a csavart turbánt hordtak, bár egyébként ruházatuk hasonló volt az övéhez. Azonkívül, valamivel távolabb észrevett a járdán egy magas, csinos fiatalembert, akinek érzéketlen arca feketén fénylett.
A texasi fiú hüvelykujját övébe akasztotta és körülnézett.
– Mamám, hamar még egy pár csirkét, sokan vagyunk a tálhoz! Ha már arról van szó, – folytatta – remélem nem kell soká várnunk az ebédre. Nagyon éhes vagyok.
Matt kihalászott a zsebéből egy rúd cukorkát, kettétörte és a felét Jarmannak adta. Ez hálásan fogadta az adományt.
– Köszönöm, jó pajtás vagy – mondta. – A reggeli óta már a saját zsíromon élek – ennek fele sem tréfa!"

Eredeti megjelenés éve: 1948

Tagok ajánlása: Hány éves kortól ajánlod?

>!
Budutynoszt-nyomda, Újvidék, 1953
246 oldal · Fordította: Ifj. Stadler Aurél · Illusztrálta: Clifford Geary, Mirko Stojnić

Kedvencelte 1

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

SteelCurtain >!
Robert A. Heinlein: Őrjárat a világűrben

1948-as őskövület. Vénebb nálam is. A mai agyszüleményekhez képest meglepően visszafogott. Heinlein még tisztelte a fizika törvényeit. Igaz, akkor a sci-fi írók még tisztában voltak vele, hogy olvasóik fantasztikumot várnak tőlük, nem képtelenségeket. Ennek az igénynek a maga idejében ez a kis mű tökéletesen megfelelt. Néhol ma már ugyan mosolyt fakaszt, de az effajta nosztalgiázás mégis elégedettséggel töltheti el az olvasót. Két dolgot tartok figyelemreméltónak Heinlein írása kapcsán. Az egyik,hogy az űrkorszak küszöbén mennyire fogalmuk sem volt a jenkiknek arról, hogy az oroszok jócskán előttük járnak. Ebben a regényben csupa-csupa észak-amerikai szerepel. Még a negatív figurák is. A másik – máig megszívlelendő alapidea – , hogy az emberi tényező a legfontosabb. Sokkal fontosabb, mint bármely tudományos, technikai részlet. Összességében kellemes kirándulás volt ez a jövő múltjába.

Noro >!
Robert A. Heinlein: Őrjárat a világűrben

Ifjúsági SF fizika szakkörösöknek. Heinleinre gyakran hivatkoznak úgy, mint a korai hard sci-fi tótumfaktumára, pedig fő műveiben nem nagyon nehézkedik a természettudományokra – de itt aztán bepótolja kamatostul. Akad benne gyorstalpaló a nullgravitációról, űrnavigációról, Newton Izsák (sic) törvényeiről. Humán oldalról már nem érzem ilyen alaposnak – főleg az „atombombákkal őrizzük a békét” gondolat öregedett nagyon kellemetlenül. Mellesleg az sem lett volna rossz, ha a három főszereplőt valamiről meg lehetne különböztetni.

A fordítás azonban egyszerűen botrányos, és erre nem lehet az sem kifogás, hogy az 50-es években még nem létezett olyan, hogy magyar űrtechnikai szakzsargon. Fizikai ugyanis már létezett – és aki az ekliptikát ellipszisnek, a gravitációt légnyomásnak fordítja, azt én addig rugdosnám, amíg pályát nem változtat (hiperbolikusra, esetleg traktorosra). És akkor még nem beszéltem a köznapi beszédfordulatok sorozatos benézéséről. Ha tisztességesen újrafordítanák (amibe beleértem az angolszász mértékek SI konverzióját is), akkor ezt a könyvet valóban az ifjúság kezébe lehetne adni, mint első hard SF-t. De aki már túl van néhány realista űrhajós történeten, az valószínűleg fölöslegesen aprólékosnak találná, főleg a történet első felében.

(Érdekes amúgy ez a szocreál borító, különösen, mivel nők egyáltalán nem szerepelnek a könyvben.)

7 hozzászólás
borga>!
Robert A. Heinlein: Őrjárat a világűrben

Hosszú kihagyás után üdítő volt egy igazi régi vágású tudományos-fantasztikus könyvet olvasni. Semmi fakszni, teljesen köznapi módon mesél arról, hogy a még kölyök kadétok miken mennek keresztül, milyen az iskola, milyenek a nevelési elvek, milyen feladatokat kapnak. Erős hivatástudat, viszonylag egyszerű életvitel jellemzi őket, rengeteg tanulással.
Még a Vénuszra tett mentőakciójuk sem vész el a nagy misztikumban, főleg hogy az egyik fiú vénuszi származású.
Inkább a kultúrák különbségét mutatja be, és képviseli az egymás iránti tolerancia, felelősségteljes gondolkodás fontosságát.
Azért elbírtam volna még egy kis elmélyülést, taglalást.

4 hozzászólás
Diosz P>!
Robert A. Heinlein: Őrjárat a világűrben

Számomra teljesen élvezhetetlen és idegen volt a fordítás nyelvezete, nehezen haladtam ezzel a rövidke történettel. Kínszenvedés volt, gyakran becsuktam hogy áh, elég volt. Igazán szívesen olvasnám friss fordítással, mert jópofa történet lenne, de sajnos minden pozitív pillanatát elnyomta a fordítás. De most komolyan: mi lehet az angol eredeti szöveg, amit így fordítanak: „Ha a Kati néninek nagy bajsza lett volna, Kati bácsinak hívták volna” ??
A történet kb az első 150 oldalig nem volt számomra nagyon érdekfeszítő, leginkább a fordításon bosszankodtam ez idő alatt, utána viszont egész érdekes lett, ott már legalább nem akartam félbe hagyni a történetet.

Zsola>!
Robert A. Heinlein: Őrjárat a világűrben

Ez egy jóféle ifjúsági sci-fi, amely szerencsére nem is akar több lenni annál ami. Tökéletesen teljesíti azt, amit ígér és még mai szemmel nézve is élvezhető. Bár érezhető rajta, hogy egy kicsit poros, mégis számos később írt alkotásból villantak be pillanatképek (Szigetek az égben, Csillagközi invázió, Végjáték) az olvasása közben. Én próbálom az ilyen „retro sci-fiknél” azt is az értékelésembe venni, hogy a kiadásakor mennyi tudományos ismeretet adott az akkori olvasó közönségnek illetve mennyire tudta esetlegesen előrevetíteni a jövőt. Én szerintem ez a regény mind a kettőből jelesre vizsgázott. A legnagyobb meglepetésként ért például, hogy már a könyv elején főhősünk előveszi a zsebéből a telefont! Ekkor néztem meg, hogy pontosan mikor is íródott a könyv és elkerekedett a szám az 1948-as dátumon.

1 hozzászólás

Népszerű idézetek

SteelCurtain >!

Úgy gondolta, hogy ő igen fontos személyiség, habár a scooteren a segédpilóta annyi, mint mondjuk a disznón a tartalékfarok.

Noro >!

– Tizenkettes szám, erősítse magát a karikához! Hogy az ember sugárhajtással kirepülhessen az űrbe, csak az kell, hogy megtartsa az egyensúlyt, mert a nyomásnak pontosan a test súlypontjára kell jutnia. De ha elhibázzák és nem egyenesednek fel azonnal, akkor elkezdenek pörögni, hiába fogyasztják az üzemanyagot és nekünk is a kínok-kínját kell kiállanunk, mire megállítjuk önöket. Ez semmivel sem nehezebb mint egy botot tartani az ujjunkon, csak először tűnik nehéznek. Tehát figyelem!
Övén megnyomott egy gombot és egy ragyogó kis fénylő tű ugrott ki hirtelen sisakjából, végén kis fémkarikával, amely pontosan egy yardnyira volt a szeme előtt.
– Válasszanak ki egy fénylő csillagot, vagy valamely más célpontot, amely abban az irányban van, amerre indulni karnak. Aztán legyenek készenlétben az indulásra… nem, nem, még ne! Először majd én.
Az őrmester leguggolt, kezeire támaszkodott és nagyon óvatosan elhúzta csizmáit a hajó falától, majd egyik kezével a legközelebb álló kadétra támaszkodott. – Megfordult és úgy egyenesedett fel, hogy kezét-lábát kinyújtva háttal volt a hajónak. Indító rakétáját a hajó falának támasztotta, sisakján a figyelő az ellenkező irányba nézett.
– Az indítógombot a jobbkezükbe fogják – mondta utóbb. – És most láttak-e valaha lajhár-táncot? Tudják mire gondolok? A férfin csak egy leopárdbőr van, a lányon még annyi sem és ketten egymást átkarolva körülugrálják a színpadot.
Néhányan helyeslőn nevettek, Hanako pedig folytatta.
– Tehát értik, hogy miről beszélek. Van egy figurájuk, amit mindig megcsinálnak: a leány ugrik egyet, a férfi elkapja, felemeli a levegőbe és egyik kezével a feje fölé tartja. A lány derekával a férfi tenyerén fekszik és egyensúlyozva, hosszan elnyúlik. Ugyanezzel a módszerrel kezeljük a sugár rakétát. Az erő a derékra hat és önök egyensúlyozzák magukat. De sajátmaguknak kell szabályozniok ezt az egyensúlyozást. Ha az erő támadási pontja nincs a testük súlypontjában, akkor forogni kezdenek. Ezt azonnal észre is veszik, mihelyt kitekintenek sisakjuk kémlelőnyílásán. Ezt a körforgást meg kell akadályozniok, még mielőtt nagyobb lendületbe jönnek. Ezt úgy érhetik el, ha a kezüket vagy lábukat a forgással ellenkező irányban nyújtják ki.

7. fejezet: Gyakorlati kiképzés a világűrben

Noro >!

„Amikor majd elkezdi – olvasta a táblán – az egyes szám minden alkalommal kiugrik, ha a baloldali gombot nyomja meg, s ha ez nem ellenkezik az alábbi utasításokkal. Nyomja le a baloldali gombot mindannyiszor, ahányszor, a vörös fény kigyullad, feltéve, hogy a zöld fény nem ég, s kivéve azt az esetet, amikor a jobboldali ablak üres, akkor egyik gombot se nyomja le míg mind a két fény ki nem aludt. Ha a jobboldali ablak üres, a baloldali pedig be van zárva, semmiféle szám nem fog kiugrani, bármelyik gombot nyomná is meg, és mégis a baloldali gombot meg kell nyomnia abban az esetben, ha a többi feltétel megengedi, még mielőtt bármely más szám ugrana ki a vizsga következő fázisaiban. Hogy a zöld fény kialudjon, nyomja le a jobboldali gombot. Ha a baloldali ablak nem zárult be, egyik gombot sem szabad lenyomnia. Ha a baloldali ablak bezárult, de a vörös fény még ég, ne nyomja le a baloldali gombot ha a zöld fény nem ég, csak ha a jobboldali ablak nyitva van. Hogy elkezdhesse a kísérletet a fogantyút húzza a „Semmis" jelzéstől egészen jobbra. Ettől a pillanattól kezdve két perc áll rendelkezésére, hogy elvégezze a kitűzött feladatot. Miután áttanulmányozta ezeket az utasításokat, maga jelölheti ki a kezdés időpontját. Jól rágja meg az utasításokat, mert nem szabad kérdéseket intéznie a vizsgáztatóhoz. A cél az, hogy minél nagyobb számot érjen el."

2. fejezet: Selejtezés

Noro >!

– Tudja Ön az egyszerű számtant?
– Igen, uram.
– Akkor számoljon. A „Randolph" kétszáz láb hosszú és mi a főtengelyen fordulunk meg. A rotációs gyorsaságot úgy kapjuk meg – percenként – ha a külső gyorsaság négyzetét elosztjuk a sugárral. Mennyi a rádiusz sebessége?
Matt tehetetlenül nézett rá, Lopez pedig hozzátette:
– No, nézze, Dodson. Tegyük fel, hogy a Földre tart és éppen lezuhanna. Milyen sebessége volna?
– Attól, tartok, hogy fejből nem tudom kiszámítani.
Lopez körülnézett.
– All right, ki tud erre megfelelni?
Senki sem felelt. Lopez szomorúan csóválta a fejét.
– És önök akarják megtanulni, hogyan közlekednek a világűrben? Sokkal jobb lett volna, ha lótechnikusnak mennek. Nem tesz semmit. Az eredmény 5 és 4/10 forgás percenként. Ez egy teljes légköri nyomást jelent, ami nőknek és gyermekeknek való.

6. fejezet: Olvasás, írás és a számolás művészete

Zsola>!

Matt kihalászott zsebéből egy rúd cukorkát, kettétörte és a felét Jarmannak adta. Ez hálásan fogadta az adományt.
– Köszönöm, jó pajtás vagy – mondta.
– A reggeli óta már a saját zsíromon élek – ennek fele sem tréfa! De várj csak, csengett a telefonod.
Matt a zsebéhez kapott és elővette a telefont.


Hasonló könyvek címkék alapján

Orson Scott Card: Ender árnyéka
Marissa Meyer: Scarlet
Orson Scott Card: Végjáték
John Scalzi: Vének háborúja
Orson Scott Card: Ender száműzetésben
Joe Haldeman: Örök háború
Lois McMaster Bujold: Maréknyi becsület
John Scalzi: Pusztító tűz
James S. A. Corey: Kalibán háborúja
Frank Herbert: Frank Herbert teljes science fiction univerzuma 1.