Kutak 0 csillagozás

Tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből
Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak

Kutak, a test és lélek megújuló erejének éltető forrásai. A kötetben két kút között igazodnak a magyarországi humanizmus jelenségeit vizsgáló tanulmányok. A ferrarai Castello oszlopcsarnokos udvarán ma is ott a kút, amelynek közvetlen szomszédságában volt Guarino mester otthona. Innen áradt az itáliai humaniz mus frissítő áramlata Janus Pannoniuson keresztül Pannóniába, először a király környezetébe, majd az újra fogékony főpapi udvarokba. Száz évvel később az északi Wittenberg egyeteme vette át ugyanezt a szerepet. Az új tanításra vágyók Melanchthonnál otthonra leltek. A két kút időben is és térben is messze esik egymástól. Mégis, a fejlődés íve a kettő között kirajzolódik. (Részlet a szerző előszavából)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Humanizmus és reformáció

>!
Balassi, Budapest, 2012
410 oldal · ISBN: 9789635068883

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A magyar irodalom történetei a kezdetektől 1800-ig
Géczi János: Természet-kép
Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban
Brusznyai Árpád: A Homérosz-kérdés
Séllei Nóra: Lánnyá válik, s írni kezd
Kovács András Bálint: Film és elbeszélés
Osváth Gábor: Koreai nyelv és irodalom – Válogatott tanulmányok
Almási Miklós: Mi lesz velünk, Anton Pavlovics?
Osztovits Levente: Közvetítés
Borgos Anna – Szilágyi Judit: Nőírók és írónők