Az ​amerikai irodalom története 1 csillagozás

A puritanizmustól a posztmodernizmusig
Richard Ruland – Malcolm Bradbury: Az amerikai irodalom története

Az ​amerikai irodalom történetét a puritanizmustól a posztmodernizmusig összefoglaló könyv két kiváló szakember munkája: az amerikai Richard Ruland, a Washington University professzora, számos fontos irodalomtörténeti mű szerzője, az angol Malcolm Bradbury pedig az University of East Anglia professzora, több Magyarországon is kiadott regény és irodalomtörténeti munka írója. Közös könyvükben az amerikai otthonos bennfentesség és az európai mérlegelő távolságtartás irodalomtörténeti szempontjai ötvöződnek színvonalas és hasznos szintézissé. A mások szempontjait mindig mérlegelő, de a maguk véleményét is mindig érvényre juttató szerzőpáros könyvének külön erénye a munka friss volta: alig néhány évvel ezelőtt jelent meg Amerikában és Angliában, és az utolsó fejezetben már az amerikai költészet és dráma mai újdonságairól is olvashatunk értékelő véleményt. A könyv úgy szól az egyetemi oktatókhoz, hallgatókhoz és irodalomtörténészekhez , úgy használja fel a kritika és az irodalomelmélet… (tovább)

Eredeti cím: From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature

Eredeti megjelenés éve: 1991

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Egyetemi Könyvtár

>!
Corvina, Budapest, 1997
412 oldal · ISBN: 9631342859

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 2


Népszerű idézetek

Cneajna>!

Emerson eleinte nem fogadta jó szívvel a lekicsinylésnek szánt „transzcendentalista” elnevezést, egészen 1841-ig, amikor nyomtatásban megjelent The Transcendentalist című előadása, amelyben elismeri, hogy Kant nagy hatással volt rá, és kijelenti: a transzcendentalisták „hisznek a csodában, abban, hogy az emberi elme örökké nyitott a fény és az erő új áradatának befogadására; hisznek az ihletben és az extázisban.” Ám ez a hitvallás ekkor már mozgalommá vált. 1836-ban megnyílt a „transzcendentalista klub”, amelyhez számos New England-i radikális gondolkodó csatlakozott, mivel vonzotta őket Emersonnak az énbe vetett hite – többek között Bronson Alcott, George Ripley, Orestes Brownson, Theodore Parker, Margaret Fuller és Elisabeth Peabody, akiből nemsokára egy sokkal szkeptikusabb concordi lakos, Nathaniel Hawthorne sógornője lett.

126. oldal

Cneajna>!

Jóllehet első verseskötetének szerzőjeként „egy bostoni”-nak nevezi magát, soha nem szűnt meg perlekedni ezzel a várossal, amelyet „Frogpondiumnak” (Békaúsztatónak) nevezett, miáltal foltot ejtett irodalmi hírnevén, pedig szeretett volna éppen itt, Bostonban sikert aratni.

137. oldal, Edgar Allan Poe

zoja>!

A mai napig tartja magát az a gondolat, hogy Amerika rendkívüli ország, más, mint az összes többi, s ez nem a modern amerikai nacionalizmus által fabrikált mítosz, s nem a legújabb politikai retorika fordulata. Európai találmány, s olyan mélyen nyúlik vissza az időbe, mint maga a nyugati történelem.

24. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Bollobás Enikő: Az amerikai irodalom rövid története
Bollobás Enikő: Az amerikai irodalom története
Walter Murch: Egyetlen szempillantás alatt
Sidney Lumet: Hogyan készül a film?
David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben
Carl J. Jensen – David H. McElreath – Melissa Graves: Bevezetés a hírszerzésbe
Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása
N. Gregory Mankiw: Makroökonómia
Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon
Chris Hovell – Nick Pronger: An Introduction to English and American Literature / Bevezetés az angol és amerikai irodalomba