Rejtett ​dolgok 2 csillagozás

A Szentírás mint spiritualitás
Richard Rohr: Rejtett dolgok

Richard Rohr ebben a kötetben a Szentírás szövegeinek mindig új és élő jelentését tárja fel, amely manapság éppen olyan aktuális, mint valaha. Szerinte szó sincs arról, hogy a Biblia könyvei elavultak, semmitmondóak, érthetetlenek lennének korunk embere számára. Hatalomról, bölcsességről, Isten jóságáról értekezik; a bőség, a hála és az öröm keresztény látomását kínálja szükséggel, ítélkezéssel és félelemmel teli világunk alternatívájaként.

>!
Ursus Libris, Budapest, 2010
310 oldal · ISBN: 9789639718272 · Fordította: Malik Tóth István

Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

>!
Ceri
Richard Rohr: Rejtett dolgok

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

Az Ószövetség megítélése mindig nehéz kérdés volt számomra. Mert vannak olyan könyvek, amelyeknél azt érzi az ember, hogy tényleg közük van a lényeghez, és az Újszövetség felől nézve is van mondanivalójuk. De ott van a másik csoport, tele felsorolásokkal, kicsinyes, gonosz emberek történeteivel, és egy félelmetes, bosszúálló Isten képével. Ezekről igazán sosem értettem, hogy a zsidó hagyomány tiszteletén kívül mi szüksége van rájuk a kereszténységnek. Ez az, amiben a legtöbbet segített ez a könyv. Richard Rohr szerint a Biblia vajúdó szöveg, tulajdonképpen Isten és az ember kapcsolatáról szól, és mint minden kapcsolat a „három lépés előre, kettő hátra” sémán alapul. Vannak a „három lépés előre” szövegek, melyek központi eleme a könyörület, a befogadás, az erőszakmentesség és a bizalom, és vannak ”két lépés hátra” típusú szövegek, melyekben a bosszú, a kicsinyesség, a lényeg fölött álló forma játsszák a főszerepet. Tehát az egész Biblia a fejlődés, az emberi küszködés leképeződése, nem csak a végkövetkeztetéseket vonja le, hanem megmutatja az Istennel való egységhez vezető út problémáit és megoldási javaslatait is.
Egy másik érdekes gondolatmenet a Szentírás klasszikus felosztását – törvény, próféták, bölcsességi könyvek – állítja párhuzamba az ember lelki fejlődésének szakaszaival. Először a lényeg a rend: ez az önazonosság kialakításának időszaka. A hagyományok, a törvény, a fegyelem van a középpontban. Aztán jön a bírálat, a kritika a próféták, mint objektív külső szemlélők által. Ezt pedig a hagyomány és a kritika integrálása követi, a kettősség nélküli gondolkodás a bölcsességi könyvekben. A világ nem fekete és fehér, az emberek nem jók vagy rosszak, el kell fogadni a paradoxonokat, a szenvedést és azt is, hogy nincs mindenre válasz. Ennek a szakasznak a kicsúcsosodása Jézus, akivel egy új vallás veszi kezdetét.
Több fontos szimbólumot is végigvezet a Biblián, mint pl. a víz, a vér, a kenyér, a fény és a sötétség, a lakoma (még Babette lakomája is kap egy külön fejezetet). Részletesebben foglalkozik a hatalom és a kegyelem kérdésével is.
Végig nagyon elgondolkodtató, annak különösen ajánlom, aki éppen olvassa a Bibliát.

3 hozzászólás

Népszerű idézetek

>!
Ceri

A fundamentalista szellem alapjában véve ugyanaz a judaizmusban, a kereszténységben, az iszlámban és az olyan világi fundamentalistáknál, mint az ateisták, a militaristák és azok, akik azt gondolják, hogy a piacgazdaság égből pottyant ajándék.
A fundamentalista szellem olyannyira szereti a válaszokat és a magyarázatokat, hogy szándékosan nem tájékozódik arról, a történelem hogyan jutott el ezekhez a magyarázatokhoz, s hogy ezek általában mennyire öncélúak. A kielégítő valótlanság kellemesebb számunkra, mint a nem kielégítő igazság, a teljes igazság pedig sohasem kielégítő – legalábbis a kis én számára.

166. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

Alázattal és türelemmel kell megközelítenünk a Szentírást, saját szempontjainkat félre kell tennünk az útból, és lehetővé kell tennünk a Szentléleknek, hogy feltárja számunkra a szöveg mélyebb értelmét. Máskülönben csak azt halljuk meg, amivel már egyetértünk, vagy aminek keresésére indultunk!

173-174. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

Csak azok az emberek vannak olyan helyzetben, hogy alázatos, rászoruló, mindent magába foglaló és végül gyümölcsöző módon olvashatják a Szentírást, akik először éltek, szerettek, szenvedtek és kudarcot vallottak, majd újra éltek és szerettek. Ha olyanok kezébe adjuk a Bibliát, akik nem mentek át az élet beavatásán, akkor azok mindig elméleteket gyártanak belőle.

177-178. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

Tudják, hogy ha a hitben élnek, sohasem teljesen biztosak abban, hogy igazuk van? Pontosan ezért nevezik „hitnek”.

186. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

Isten mindig kiválaszt bizonyos embereket. Az első benyomásunkkal ellentétben Isten nem valamilyen szerepre vagy feladatra választja őket, noha úgy tűnhet, hanem azért, hogy minden egyes kiválasztott maga Isten legyen a világban.
Istennek képmásokra van szüksége, olyan emberekre, akik használható eszközök. Ezeknek az eszközöknek azonban először is meg kell tudniuk, hogy nincsenek egyedül, hogy nem a saját munkájukat végzik, hanem sokkal inkább Istenét. Ekképpen a megszokott „Ne félj!” felütés után szinte mindig valami ehhez hasonló következik: „Veled leszek” (lásd például Kiv 3,12).
A kiválasztottság nem azt jelenti, hogy Isten jobban szereti az egyik embert a másiknál, vagy hogy az egyikük különb, mint a másik. Ezek a kiválasztottak általában nagyon is gyarló, de legalábbis hétköznapi emberek, amiből nyilvánvaló, hogy az erejük nem a sajátjuk. Amiként Pál megfogalmazta: „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék” (1Kor 1,31).
Nem arról van tehát szó, hogy Isten bárkit jobban szeret, vagy hogy bárki értékesebb a többieknél. Az isteni kiválasztásnak az a célja, hogy hírül adja mindenki más kiválasztottságát!

67. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

A szeretet az igazi cél, de a hit az a folyamat, amellyel eljuthatunk hozzá, a remény pedig az a készség, hogy lezárás vagy megoldás nélkül éljünk.

81. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

Jézus ezer- meg ezerféleképpen tudtunkra adta, hogy Isten álruhában jön el hozzánk, a saját életünkként!

174. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

Minden világi rendszer az erőszakos társakat részesíti előnyben az erőszaktól tartózkodók helyett, hiszen az előbbiek világos célponttal és hihető ellenségképpel látják el. A birodalmak fellélegeznek, ha vannak terroristák, akikre lőhetnek, és Barabásaik, akik szabadon kószálnak az utcákon. Az olyanok viszont, mint Jézus, Martin Luther King vagy Gandhi, már keményebb ellenségei a birodalomnak. Őket nem tudják felhasználni vagy megnyerni maguknak.
A kialakuló hatalmak tudják, hogy az erőszaktól tartózkodó próféták sokkal mélyebb problémát jelentenek számukra, de mégsem haragíthatják rájuk az embereket. Azért jelentenek ők mélyebb problémát, mert éppen azt a téveszmét utasítják vissza, amelyre az egész birodalom épül, különösen a megváltó erőszak mítoszát.

208. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

Minden kontinensen úgy érezték, hogy Isten nem szerethet bennünket, ha nem adjuk neki a legjobbat és legértékesebbet, legidősebb fiunkat vagy szűz lányunkat.
Valakit kellett adni Istennek, mert alapvetően úgy vélték, hogy Isten nem a mi oldalunkon áll. Ha nem látjuk át ezt, akkor nem értjük meg, hogyan fordította feje tetejére Jézus a vallás egész történetét. A jelkép itt természetesen az, hogy Isten a vérét ontja, hogy elérjen hozzánk, miután az emberiség évezredekig ontotta a saját vérét, hogy elérjen Istenhez!

73. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás


Hasonló könyvek címkék alapján

John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Máté – János
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Apostolok cselekedetei – Kolossé
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): 1Thesszalonika – Jelenések
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Mózes öt könyve
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Józsué – 2Krónika
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Ezsdrás – Énekek éneke
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Ézsaiás – Ezékiel
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Dániel – Malakiás
Bryan Ball: Még mindig hihetünk a Bibliának?
Erdélyi László: Élnek-e halottaink?