Rejtett ​dolgok 3 csillagozás

A Szentírás mint spiritualitás
Richard Rohr: Rejtett dolgok

Richard Rohr ebben a kötetben a Szentírás szövegeinek mindig új és élő jelentését tárja fel, amely manapság éppen olyan aktuális, mint valaha. Szerinte szó sincs arról, hogy a Biblia könyvei elavultak, semmitmondóak, érthetetlenek lennének korunk embere számára. Hatalomról, bölcsességről, Isten jóságáról értekezik; a bőség, a hála és az öröm keresztény látomását kínálja szükséggel, ítélkezéssel és félelemmel teli világunk alternatívájaként.

Tartalomjegyzék

>!
Ursus Libris, Budapest, 2010
310 oldal · ISBN: 9789639718272 · Fordította: Malik Tóth István

Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 3

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

>!
Ceri
Richard Rohr: Rejtett dolgok

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

Az Ószövetség megítélése mindig nehéz kérdés volt számomra. Mert vannak olyan könyvek, amelyeknél azt érzi az ember, hogy tényleg közük van a lényeghez, és az Újszövetség felől nézve is van mondanivalójuk. De ott van a másik csoport, tele felsorolásokkal, kicsinyes, gonosz emberek történeteivel, és egy félelmetes, bosszúálló Isten képével. Ezekről igazán sosem értettem, hogy a zsidó hagyomány tiszteletén kívül mi szüksége van rájuk a kereszténységnek. Ez az, amiben a legtöbbet segített ez a könyv. Richard Rohr szerint a Biblia vajúdó szöveg, tulajdonképpen Isten és az ember kapcsolatáról szól, és mint minden kapcsolat a „három lépés előre, kettő hátra” sémán alapul. Vannak a „három lépés előre” szövegek, melyek központi eleme a könyörület, a befogadás, az erőszakmentesség és a bizalom, és vannak ”két lépés hátra” típusú szövegek, melyekben a bosszú, a kicsinyesség, a lényeg fölött álló forma játsszák a főszerepet. Tehát az egész Biblia a fejlődés, az emberi küszködés leképeződése, nem csak a végkövetkeztetéseket vonja le, hanem megmutatja az Istennel való egységhez vezető út problémáit és megoldási javaslatait is.
Egy másik érdekes gondolatmenet a Szentírás klasszikus felosztását – törvény, próféták, bölcsességi könyvek – állítja párhuzamba az ember lelki fejlődésének szakaszaival. Először a lényeg a rend: ez az önazonosság kialakításának időszaka. A hagyományok, a törvény, a fegyelem van a középpontban. Aztán jön a bírálat, a kritika a próféták, mint objektív külső szemlélők által. Ezt pedig a hagyomány és a kritika integrálása követi, a kettősség nélküli gondolkodás a bölcsességi könyvekben. A világ nem fekete és fehér, az emberek nem jók vagy rosszak, el kell fogadni a paradoxonokat, a szenvedést és azt is, hogy nincs mindenre válasz. Ennek a szakasznak a kicsúcsosodása Jézus, akivel egy új vallás veszi kezdetét.
Több fontos szimbólumot is végigvezet a Biblián, mint pl. a víz, a vér, a kenyér, a fény és a sötétség, a lakoma (még Babette lakomája is kap egy külön fejezetet). Részletesebben foglalkozik a hatalom és a kegyelem kérdésével is.
Végig nagyon elgondolkodtató, annak különösen ajánlom, aki éppen olvassa a Bibliát.

3 hozzászólás
>!
padamak
Richard Rohr: Rejtett dolgok

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

Magasröptű értekezés a Biblia és Szerzője speciális üzenetéről – a könyv szerzője által kiformált alapgondolat nyomán. Nem teljes mértékben értettem egyet, de a nézőpont meg-megváltoztatásának szükségét ("ezt hogy nem vettük eddig észre?!") és a szélesebb látókört munkálta a mű.
A Szentírás pedig „nem előírás, hanem leírás”, amely mégsem csupán „informálni, hanem transzformálni” akar, s teszi ezt abból fakadóan, hogy „elsősorban misztikus, nem pedig erkölcsi irányultságú”. Nos, ezeknek az ellentétpároknak a fényében mutatja be a szerző Isten Igéjét.


Népszerű idézetek

>!
padamak

Kizárólag Isten elég türelmes megvárni a valódi változást, és elég erős, hogy tudja: be fog következni.

124. oldal - 5. Jó hatalom és rossz hatalom (Ursus Libris, Budapest, 2010)

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
padamak

Úgy vélem, Jónás története a nagyon is szükséges eljutás a papi pályától mint karriertől a papi pályához mint hivatáshoz, onnan, hogy az én munkámat végzem Istenért, oda, hogy engedem Istennek, hogy a saját munkáját végezze bennem és általam.

200. oldal - 7. A gonosz hazugsága (Ursus Libris, Budapest, 2010)

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
padamak

Mindannyian úgy kezdjük, hogy azt hisszük, teszünk majd valamit Istenért, ám életünk végére megtudjuk, hogy Isten tett értünk mindent.

226. oldal - 8. A rossz néven vett lakoma (Ursus Libris, Budapest, 2010)

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

Alázattal és türelemmel kell megközelítenünk a Szentírást, saját szempontjainkat félre kell tennünk az útból, és lehetővé kell tennünk a Szentléleknek, hogy feltárja számunkra a szöveg mélyebb értelmét. Máskülönben csak azt halljuk meg, amivel már egyetértünk, vagy aminek keresésére indultunk!

173-174. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
padamak

A teljesen hamis ént hozzuk el a megtérésre. Ha pusztán csatlakozunk egy új csoporthoz, vagy érzelmes istenélményt élünk át, az általában nem mélyen változtatja meg ezt az ént – már ha egyáltalán megváltoztatja. Ehhez a kegyelem, az önátadás és az ima egész életnyi munkájára van szükség.

134. oldal - 5. Jó hatalom és rossz hatalom (Ursus Libris, Budapest, 2010)

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

A fundamentalista szellem alapjában véve ugyanaz a judaizmusban, a kereszténységben, az iszlámban és az olyan világi fundamentalistáknál, mint az ateisták, a militaristák és azok, akik azt gondolják, hogy a piacgazdaság égből pottyant ajándék.
A fundamentalista szellem olyannyira szereti a válaszokat és a magyarázatokat, hogy szándékosan nem tájékozódik arról, a történelem hogyan jutott el ezekhez a magyarázatokhoz, s hogy ezek általában mennyire öncélúak. A kielégítő valótlanság kellemesebb számunkra, mint a nem kielégítő igazság, a teljes igazság pedig sohasem kielégítő – legalábbis a kis én számára.

166. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
padamak

Jézus világosan megígérte a Szentlelket, és az elérhető az élet leheleteként! Most már abbahagyhatják ezt a könyvet, mert ennél jobbat nem fogok tudni mondani.

180. oldal - 6. A borotva éle: tudás és nemtudás (Ursus Libris, Budapest, 2010)

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

1 hozzászólás
>!
Ceri

Csak azok az emberek vannak olyan helyzetben, hogy alázatos, rászoruló, mindent magába foglaló és végül gyümölcsöző módon olvashatják a Szentírást, akik először éltek, szerettek, szenvedtek és kudarcot vallottak, majd újra éltek és szerettek. Ha olyanok kezébe adjuk a Bibliát, akik nem mentek át az élet beavatásán, akkor azok mindig elméleteket gyártanak belőle.

177-178. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

Tudják, hogy ha a hitben élnek, sohasem teljesen biztosak abban, hogy igazuk van? Pontosan ezért nevezik „hitnek”.

186. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás

>!
Ceri

A szeretet az igazi cél, de a hit az a folyamat, amellyel eljuthatunk hozzá, a remény pedig az a készség, hogy lezárás vagy megoldás nélkül éljünk.

81. oldal

Richard Rohr: Rejtett dolgok A Szentírás mint spiritualitás


Hasonló könyvek címkék alapján

John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Máté – János
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Apostolok cselekedetei – Kolossé
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): 1Thesszalonika – Jelenések
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Mózes öt könyve
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Józsué – 2Krónika
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Ezsdrás – Énekek éneke
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Ézsaiás – Ezékiel
John F. Walvoord – Roy B. Zuck (szerk.): Dániel – Malakiás
Bryan Ball: Még mindig hihetünk a Bibliának?
Erdélyi László: Élnek-e halottaink?